Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 458 din 12-11-2021

Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2020

(2021/C 458/12)

Curtea de Conturi Europeană va publica în data de 12 noiembrie 2021 raportul său anual pentru exercițiul financiar 2020 privind întreprinderile comune ale UE, însoțit de răspunsurile acestora.

Raportul poate fi consultat direct sau descărcat de pe site-ul Curții de Conturi Europene începând cu ora 9.00 a zilei de 12 noiembrie 2021:

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=59817