Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 458 din 12-11-2021

Raportul privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2020

(2021/C 458/13)

Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2020, însoțit de răspunsurile instituțiilor, va fi publicat la 15 noiembrie 2021.

Raportul poate fi consultat direct pe site-ul Curții de Conturi Europene sau descărcat de pe acesta începând cu data de 15 noiembrie 2021: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2020/annualreport-Performance-2020_RO.pdf

Linkul de mai jos la o pagină de prezentare de unde pot fi accesate raportul și documentele conexe va deveni activ în același moment: https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=58660