Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 402 din 15-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/1984 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

 

Intrare în vigoare: 15/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în special articolul 30 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 31 mai 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/255/PESC.

(2)

Dată fiind gravitatea situației din Siria și având în vedere recentele schimbări din cadrul guvernului sirian, patru persoane ar trebui adăugate pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia 2013/255/PESC. Informațiile referitoare la cinci persoane care figurează deja pe lista din anexa I la Decizia 2013/255/PESC ar trebui actualizate.

(3)

Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 147, 1.6.2013, p. 14.


ANEXĂ

Anexa I la Decizia 2013/255/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Următoarele rubrici se adaugă pe lista prevăzută în secțiunea A („Persoane”):

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„312.

Amr SALEM

(عمرو سالم)

Data nașterii: ianuarie 1958;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Sexul: masculin

Ministrul comerțului interior și protecției consumatorilor. Numit în august 2021.

În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

15.11.2021

313.

Boutros AL-HALLAQ

(بطرس الحلاق)

Locul nașterii: guvernoratul Damasc, Siria;

Sexul: masculin

Ministrul informațiilor. Numit în august 2021.

În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

15.11.2021

314.

Mohammad SEIFEDDINE

(alias Seif Eddin, Seif El Din)

(محمد سيف الدين)

Sexul: masculin

Ministrul muncii și afacerilor sociale. Numit în august 2021.

În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

15.11.2021

315.

Diala BARAKAT

(ديالا بركات)

Data nașterii: 1980;

Sexul: feminin

Ministră de stat. Numită în august 2021.

În calitatea de membră a guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

15.11.2021”

2.

În secțiunea A („Persoane”), următoarele rubrici se înlocuiesc după cum urmează:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„167.

Dr. Jassem Mohammad ZAKARIA

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed, Jasem)

Data nașterii: 1968;

Sexul: masculin

Fost ministru al muncii și afacerilor sociale.

În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

16.10.2012

229.

Abdullah ABDULLAH

(عبدالله عبدالله)

Data nașterii: 1956;

Sexul: masculin

Ministru de stat. Numit în august 2021.

În calitatea de membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

14.11.2016

259.

Imad Abdullah SARA

(عماد عبدالله صارة)

Data nașterii: 1968;

Locul nașterii: Damasc, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru al informațiilor. Numit în ianuarie 2018.

În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

26.2.2018

296.

Talal AL-BARAZI (alias Barazi)

(طلال البرازي)

Data nașterii: 1963;

Locul nașterii: orașul Hama, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru al comerțului interior și protecției consumatorilor.

În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

16.10.2020

309.

Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN)

(ملول حسين)

Data nașterii: 1950;

Locul nașterii: guvernoratul Al-Hasakah, Siria;

Sexul: masculin

Fost ministru de stat.

În calitatea de fost membru al guvernului, îi revine o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă a populației civile de către regimul sirian.

6.11.2020”