Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/1991 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1465 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen (UNVIM)

 

Intrare în vigoare: 15/11/2021

 

Punere în aplicare: 01/10/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 septembrie 2018, pe baza unei solicitări din partea Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite (UNVIM), Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1249 (1) privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul UNVIM.

(2)

La 12 octombrie 2020, pe baza unei cereri din partea UNVIM, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1465 (2) și a reînnoit acțiunea UE în sprijinul UNVIM pentru o perioadă de 12 luni.

(3)

Rezoluția 2586 (2021) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) a extins și a adaptat mandatul Misiunii Organizației Națiunilor Unite în sprijinul Acordului privind Hodeidah (UNMHA) pentru a sprijini punerea în aplicare a acordului privind orașul Hodeidah și porturile Hodeidah, Saleef și Ras Issa, prevăzut în Acordul de la Stockholm, încheiat la 13 decembrie 2018 de către părțile la conflictul din Yemen, și aprobat prin RCSONU 2451 (2018) și RCSONU 2452 (2019).

(4)

UNVIM a solicitat din partea Uniunii, pentru un an, sprijin suplimentar constând în prelungirea până la 28 februarie 2022 a perioadei în care poate fi utilizată contribuția acordată în temeiul Deciziei (PESC) 2020/1465, precum și o contribuție suplimentară pentru perioada 1 martie 2022-30 septembrie 2022.

(5)

Pentru a-și îndeplini mandatul, UNVIM a fost desfășurată în unele locuri din țări învecinate cu Yemenul, în special în Djibouti și Arabia Saudită.

(6)

Uniunea ar trebui să își reînnoiască pentru un an și să își adapteze sprijinul pentru UNVIM în vederea executării mandatului său,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2020/1465 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Uniunea sprijină prin prezenta decizie Biroul trimisului special al secretarului general al ONU pentru Yemen și al UNMHA în ceea ce privește desfășurarea UNVIM în porturile Hodeidah, Saleef și Ras Issa și în alte locuri din țări învecinate cu Yemenul, în funcție de ceea ce este necesar pentru punerea în aplicare a UNVIM. În acest scop, Uniunea contribuie la costurile asociate consolidării UNVIM și, prin aceasta, contribuie la satisfacerea nevoilor populației yemenite, ca parte a unei strategii umanitare mai ample.”;

(b)

al doilea paragraf se elimină.

2.

La articolul 3, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Valorile de referință financiare pentru punerea în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 sunt de 2 059 838 EUR pentru perioada 1 octombrie 2020-28 februarie 2022 și de 2 200 000 EUR pentru perioada 1 martie 2022-30 septembrie 2022. Consiliul reexaminează această valoare de referință până la 1 martie 2022 în baza, printre altele, a ratei de absorbție și a unei evaluări a nevoilor efectuate de către Comisie.”

3.

La articolul 5, ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Aceasta expiră la 30 septembrie 2022.”

4.

Anexa se elimină.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Aceasta se aplică de la 1 octombrie 2021.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decizia (PESC) 2018/1249 a Consiliului din 18 septembrie 2018 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen (JO L 235, 19.9.2018, p. 14).

(2)  Decizia (PESC) 2020/1465 a Consiliului din 12 octombrie 2020 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen (JO L 335, 13.10.2020, p. 13).