Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 399 din 30 decembrie 2006 )

(Ediția specială în limba română, capitolul 19, volumul 009, p. 108-139)

1.

La pagina 111, articolul 7 alineatul (2) litera (a):

în loc de:

„(a)

numele și adresa părților și, după caz, ale reprezentanților acestora, precum și ale instanței sesizate;”,

se citește:

„(a)

numele și adresele părților și, după caz, ale reprezentanților acestora, precum și ale instanței sesizate;”.

2.

La pagina 113, articolul 14 alineatul (1) litera (a):

în loc de:

„(a)

comunicare sau notificare personală, la adresa personală a pârâtului, unor persoane care locuiesc la aceeași adresă ca acesta sau care sunt angajate la această adresă;”,

se citește:

„(a)

comunicare sau notificare personală, la adresa personală a pârâtului, unor persoane care locuiesc în aceeași gospodărie cu acesta sau care sunt angajate la această adresă;”.

3.

La pagina 113, articolul 14 alineatul (1) litera (e)

în loc de:

„(e)

prin poștă fără dovada prevăzută la alineatul (3), atunci când pârâtul este domiciliat în statul membru de origine;”,

se citește:

„(e)

prin poștă fără dovada prevăzută la alineatul (3), atunci când pârâtul are adresa în statul membru de origine;”.