Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 405 din 16-11-2021

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 143 din 30 aprilie 2004 )

(Ediția specială în limba română, capitolul 19, volumul 007, p. 3-27)

La pagina 8, la articolul 14 alineatul (1) litera (a):

în loc de:

„(a)

notificare sau comunicare personală, la adresa personală a debitorului, către persoanele care locuiesc la aceeași adresă cu acesta sau angajate la această adresă;”,

se citește:

„(a)

notificare sau comunicare personală, la adresa personală a debitorului, către persoanele care locuiesc în aceeași gospodărie cu acesta sau angajate la această adresă;”.