Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 456 din 10-11-2021

P9_TA(2021)0029

Situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor specializați în drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan

Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la situația drepturilor omului în Vietnam, în special cazul jurnaliștilor specializați în drepturile omului Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan (2021/2507(RSP))

(2021/C 456/23)

Parlamentul European,

având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Vietnam, îndeosebi cea din 15 noiembrie 2018 referitoare la Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici (1), cea din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa (2), și cea din 9 iunie 2016 referitoare la Vietnam (3),

având în vedere rezoluția sa din 12 februarie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam (4), și cea referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (denumit în continuare „API”) (5),

având în vedere Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2012, care a intrat în vigoare în octombrie 2016 (denumit în continuare „APC”),

având în vedere Acordul de liber schimb UE-Vietnam,

având în vedere cel de al zecelea dialog în domeniul drepturilor omului UE-Vietnam din 19 februarie 2020,

având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) din 6 ianuarie 2021 privind condamnarea a trei jurnaliști (Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan),

având în vedere mesajul Delegației Uniunii Europene în Vietnam privind hotărârea Curții de Apel din Ho Și Min din ianuarie 2021 de a menține sentința severă impusă membrilor grupului Hiên Pháp,

având în vedere declarația comună a raportorilor speciali ai ONU din 14 ianuarie 2021 intitulată „Vietnam: arestări care trimit un mesaj înfiorător înainte de o reuniune-cheie a partidului”,

având în vedere notele din informarea de presă a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 8 ianuarie 2021 cu privire la Vietnam și declarația Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 3 iunie 2020 intitulată „Asia: Bachelet este alarmată de restricționarea exercitării libertății de exprimare în timpul pandemiei de COVID-19”,

având în vedere scrisorile comune de opinie din cadrul Procedurilor Speciale ale ONU din 17 septembrie 2020 privind cei trei jurnaliști, și din 22 ianuarie 2020 privind două persoane, printre care se numără jurnalistul Pham Chi Dung, și răspunsurile respective la acestea din partea guvernului vietnamez din 28 decembrie 2020 și 18 martie 2020,

având în vedere cel de al treilea raport periodic al Vietnamului (CCPR/C/VNM/3) din 11 și 12 martie 2019 și observațiile finale ale Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la acesta din 29 august 2019,

având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului din 2011,

având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Vietnamul a aderat în 1982,

având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât la 5 ianuarie 2021, apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan, membri ai Asociației jurnaliștilor independenți din Vietnam, au primit pedepse grele cu închisoarea de 15, 11 și, respectiv, 11 ani din partea unei instanțe intermediare din Ho Și Min pentru, printre alte acuzații, „producerea, stocarea și diseminarea de informații, materiale și articole cu scopul de a se opune statului”; întrucât sfera de raportare a acestora include gestionarea necorespunzătoare și corupția guvernului, tratamentul aplicat apărătorilor drepturilor omului de către autoritățile vietnameze și mișcarea pro-democrație din Vietnam;

B.

întrucât autoritățile vietnameze continuă să închidă, să rețină, să hărțuiască și să intimideze apărători ai drepturilor omului, jurnaliști, bloggeri, avocați specializați în drepturile omului, activiști ai societății civile și sindicaliști din țară; întrucât apărătorii drepturilor omului se expun unor pedepse lungi cu închisoarea pentru munca lor în domeniul drepturilor omului și pentru exercitarea dreptului lor fundamental la libertatea de exprimare, atât online, cât și offline; întrucât Vietnamul are în prezent cel mai mare număr de deținuți politici din Asia de Sud-Est, inclusiv 170 de prizonieri de conștiință, dintre care 69 sunt deținuți exclusiv pentru activitatea lor pe platformele de comunicare socială; întrucât majoritatea deținuților politici sunt deținuți în temeiul unor clauze de securitate națională formulate vag, care sunt incompatibile cu Constituția vietnameză și cu tratatele internaționale privind drepturile omului, precum PIDCP, la care Vietnamul este stat parte;

C.

întrucât activiștii politici și pentru drepturile omului se confruntă cu condiții dure în detenție, inclusiv refuzul accesului la asistență medicală, la consiliere juridică și lipsa contactului cu familia și sunt adesea supuși violenței, torturii sau altor forme de rele tratamente; întrucât procesele lor, deseori expeditive, nu îndeplinesc standardele de bază ale imparțialității, corectitudinii și independenței instanțelor; întrucât mărturiile sunt obținute în mod regulat sub constrângere și sunt televizate;

D.

întrucât Pham Chi Dung, un jurnalist independent care militează în apărarea mediului, a democrației, a libertății mass-mediei, a pluralismului politic, a statului de drept și a dezvoltării societății civile, se află în detenție arbitrară din noiembrie 2019 sub acuzația de „cooperare cu mass-media străină pentru a furniza informații denaturate”; întrucât aceste acuzații au fost aduse după ce el a trimis un mesaj video deputaților europeni, îndemnându-i să amâne ratificarea Acordului de liber schimb UE-Vietnam până când se înregistrează progrese în domeniul drepturilor omului în țară; întrucât Pham Chi Dung fusese reținut anterior timp de șase luni în 2012 pentru aceleași acuzații;

E.

întrucât, la scurt timp după arestarea lui Pham Chi Dung, site-ul Asociației jurnaliștilor independenți din Vietnam a fost închis de către autorități; întrucât Ngyuen Tuong Thuy a fost arestat în apartamentul său din Hanoi la 23 mai 2020, iar Le Huu Minh Tuan a fost arestat la 12 iunie 2020; întrucât toți cei trei apărători ai drepturilor omului au fost supuși hărțuirii și intimidării de către autoritățile vietnameze înainte de arestarea și condamnarea lor arbitrare;

F.

întrucât, potrivit rapoartelor societății civile, aproape 80 % dintre prizonierii de conștiință din Vietnam se află în închisoare pentru activitatea lor pe platformele de comunicare socială; întrucât cel puțin două platforme mondiale de comunicare socială și-au mărit substanțial gradul de respectare a restricțiilor privind libertatea de exprimare și a legilor referitoare la cenzură ale Vietnamului, inclusiv prin cenzurarea criticilor pașnice ale statului, prin extinderea blocării geografice și prin eliminarea „propagandei împotriva partidului și a statului”, încălcând standardele universale precum Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și propriile coduri de conduită;

G.

întrucât Vietnamul se situează pe locul 175 din 180 în Clasamentul mondial pentru 2020 al libertății presei întocmit de organizația Reporteri fără Frontiere; întrucât aproape toate mijloacele de informare în masă din Vietnam sunt deținute și controlate de stat și se aplică cenzura, inclusiv a radiodifuzorilor străini și a publicațiilor străine; întrucât guvernul Vietnamului interzice în continuare funcționarea organelor de presă independente sau private și exercită un control strict asupra posturilor de radio și de televiziune și asupra publicațiilor tipărite; întrucât, în aprilie 2016, Adunarea Națională a adoptat o lege privind mass-media prin care se restricționează în foarte mare măsură libertatea presei în Vietnam;

H.

întrucât, la 12 iunie 2018, Adunarea Națională a Vietnamului a adoptat o lege privind securitatea cibernetică care vizează înăsprirea controalelor online și care impune furnizorilor să elimine postări considerate „o amenințare” pentru securitatea națională; întrucât această lege impune restricții severe libertății de exprimare online și are ca scop limitarea considerabilă a dreptului la viața privată;

I.

întrucât dreptul la libertatea de exprimare este garantat de Constituția vietnameză, de Declarația universală a drepturilor omului și de alte convenții internaționale la care Vietnamul a aderat, inclusiv PIDCP; întrucât, în contextul evaluării periodice universale a ONU, Vietnamul a acceptat recomandările de a garanta libertatea de opinie și de exprimare și de a elimina restricțiile asupra acesteia;

J.

întrucât, la 1 ianuarie 2018, a intrat în vigoare prima lege a Vietnamului privind credința și religia, prin care toate grupurile religioase din țară sunt obligate să se înregistreze la autorități și să le informeze cu privire la activitățile lor; întrucât autoritățile pot respinge sau îngreuna cererile de înregistrare și pot interzice activitățile religioase pe care le consideră în mod arbitrar contrare „interesului național”, „ordinii publice” sau „unității naționale”;

K.

întrucât Codul Penal din Vietnam conține dispoziții represive care sunt folosite în mod abuziv pentru a reduce la tăcere, a aresta, a reține, a condamna sau a restrânge activitatea apărătorilor drepturilor omului, a disidenților, a avocaților, a sindicatelor, a grupurilor religioase și a organizațiilor neguvernamentale, în special în cazul celor care exprimă opinii critice cu privire la guvernul Vietnamului;

L.

întrucât pedeapsa cu moartea continuă să fie aplicată în țară, dar numărul execuțiilor rămâne necunoscut, deoarece autoritățile vietnameze consideră statisticile privind pedeapsa cu moartea drept secrete de stat;

M.

întrucât relațiile UE-Vietnam se bazează pe APC UE-Vietnam, în care drepturile omului sunt un element esențial și care prevede suspendarea instrumentelor de cooperare bilaterală, inclusiv a preferințelor comerciale bilaterale, în cazul unor încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului;

N.

întrucât, în temeiul APC UE-Vietnam, în special al articolelor 1, 2 și 35, Vietnamul s-a angajat să coopereze cu Uniunea Europeană în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor omului; întrucât o astfel de cooperare include punerea în aplicare a instrumentelor internaționale privind drepturile omului, precum PIDCP, la care Vietnamul este stat parte; întrucât există o legătură clară între APC UE-Vietnam și Acordul de liber schimb UE-Vietnam, prin care ambele părți s-au angajat să își îndeplinească obligațiile în materie de drepturi ale omului; întrucât clauza privind elementele esențiale din APC UE-Vietnam permite luarea de măsuri adecvate în cazul unor încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului;

O.

întrucât cel de al doilea Comitet mixt din cadrul APC UE-Vietnam, care s-a întrunit online la 15 decembrie 2020, a examinat propunerile de cooperare în domeniul drepturilor omului, inclusiv punerea în aplicare a PIDCP, și a acceptat recomandările formulate în evaluarea periodică universală;

1.

invită autoritățile vietnameze să-i elibereze imediat și necondiționat pe Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan și pe toți jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului și ai mediului, sindicaliștii și prizonierii de conștiință deținuți și condamnați doar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare, și să renunțe la toate acuzațiile împotriva lor;

2.

își exprimă consternarea și condamnă represiunea în creștere a disidenței și încălcările tot mai numeroase ale drepturilor omului în Vietnam, inclusiv condamnarea, intimidarea politică, supravegherea, hărțuirea, procesele inechitabile și exilurile forțate și agresiunile la care sunt supuși activiștii politici, jurnaliștii, bloggerii, disidenții și apărătorii drepturilor omului deoarece și-au exercitat libertatea de exprimare, toate acestea constituind o încălcare clară a obligațiilor internaționale ale Vietnamului în domeniul drepturilor omului;

3.

invită autoritățile vietnameze să înceteze imediat alte forme de hărțuire, inclusiv hărțuirea judiciară și intimidarea jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului și ai mediului, activiștilor și a tuturor persoanelor angajate în exercitarea pașnică a dreptului lor la libertatea de exprimare și a altor drepturi ale omului, atât online, cât și offline;

4.

își exprimă profunda îngrijorare cu privire la supraaglomerarea și condițiile insalubre din închisorile vietnameze, care cresc riscul de infectare cu COVID-19 și alte boli; reiterează apelul Înaltei Comisare a ONU pentru Drepturile Omului privind eliberarea tuturor persoanelor deținute fără un temei juridic suficient, printre care prizonierii politici și persoanele deținute pentru exprimarea unor opinii divergente; insistă asupra faptului că, până la eliberarea lor, autoritățile vietnameze trebuie să asigure, în toate circumstanțele, siguranța fizică și starea de bine psihologică a tuturor deținuților, inclusiv a lui Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy și Le Huu Minh Tuan, și să garanteze că tratamentul tuturor celorlalți prizonieri și deținuți politici este conform cu standardele internaționale; subliniază faptul că dreptul de a avea acces la avocați, la personal medical și la membrii familiei este o garanție importantă împotriva torturii și a relelor tratamente;

5.

solicită autorităților vietnameze să pună capăt cenzurării știrilor și produselor media independente realizate de canalele de știri interne și internaționale, inclusiv Asociația jurnaliștilor independenți din Vietnam, să înceteze restricțiile privind sursele de informare online și utilizarea internetului și să ofere un spațiu sigur și un mediu favorabil jurnaliștilor, cetățenilor jurnaliști, bloggerilor și celorlalte persoane care se exprimă online;

6.

își exprimă îngrijorarea cu privire la presupusa implicare a rețelelor sociale globale în încercările autorităților vietnameze de a limita libertatea de exprimare și îndeamnă platformele de comunicare socială globale să nu fie complice la cenzura ce are loc în Vietnam;

7.

invită guvernul Vietnamului să elimine toate restricțiile în ceea ce privește libertatea religioasă și să pună capăt hărțuirii comunităților religioase;

8.

îndeamnă guvernul vietnamez să revizuiască dispozițiile Codului penal din Vietnam, în special articolele 117, 118 și 331, care restricționează în mod nejustificat drepturile la libertatea de exprimare, întrunire pașnică și asociere și să modifice Legea privind securitatea cibernetică și Decretul 15/2020/ND-CP privind sancțiunile pentru încălcări administrative ale reglementărilor privind serviciile poștale, telecomunicațiile, frecvențele radio, tehnologia informației și tranzacțiile electronice și Decretul 72/2013/ND-CP privind gestionarea, furnizarea, utilizarea serviciilor de internet și a conținutului informațional online, astfel încât să fie conforme cu standardele internaționale ale drepturilor omului; subliniază, în special, că este necesară și o reformă a Codului penal pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a Convențiilor nr. 98 și 87 ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), pe care Vietnamul s-a angajat să le ratifice;

9.

invită Vietnamul să accelereze ritmul ratificării Convenției nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical și să garanteze intrarea ei în vigoare cât mai rapid, și să furnizeze o foaie de parcurs credibilă pentru punerea în aplicare a Convenției nr. 105 privind abolirea muncii forțate și a Convenției nr. 98 privind dreptul de organizare și negociere colectivă; solicită autorităților din Vietnam să recunoască sindicatele independente și să protejeze toți lucrătorii, în special femeile și copiii, împotriva discriminării, hărțuirii sexuale, încălcării pragului legal al orelor suplimentare și împotriva nerespectării obligațiilor din domeniul securității și al sănătății;

10.

invită autoritățile vietnameze să sprijine punerea în aplicare a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și invită companiile care își au sediul sau își desfășoară activitatea în UE să respecte aceste principii, precum și legislația internațională și a drepturilor omului;

11.

invită autoritățile vietnameze să introducă imediat un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, ca un pas către abolirea acesteia; solicită revizuirea tuturor condamnărilor la moarte pentru a garanta că procesele au respectat standardele internaționale și mai solicită ca Vietnamul să adere la al doilea protocol opțional la PIDCP, care vizează abolirea pedepsei cu moartea;

12.

subliniază faptul că respectarea drepturilor omului constituie un fundament esențial al relațiilor bilaterale dintre Vietnam și UE și este un element crucial al APC și al Acordului de liber schimb UE-Vietnam;

13.

salută parteneriatul consolidat și dialogul privind drepturile omului dintre UE și Vietnam, în special înființarea Grupului comun de control parlamentar între Parlamentul European și Adunarea Națională a Vietnamului pentru a monitoriza implementarea Acordului de liber schimb UE-Vietnam și API, care ar putea facilita dialogul și în afara sferei comerțului; reamintește importanța dialogului privind drepturile omului ca instrument-cheie ce trebuie utilizat într-un mod eficient pentru a însoți și a încuraja Vietnamul să pună în aplicare reformele necesare; invită SEAE, Comisia și Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului să aprofundeze dialogul privind drepturile omului cu Vietnamul la cele mai înalte niveluri;

14.

recunoaște legătura instituțională și juridică dintre Acordul de liber schimb UE-Vietnam și APC, care garantează că drepturile omului se află în centrul relației UE-Vietnam; îndeamnă părțile să utilizeze acordurile pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Vietnam, și subliniază importanța unui dialog constructiv și eficient privind drepturile omului între UE și Vietnam; reamintește guvernului Vietnamului, având în vedere amploarea încălcărilor drepturilor omului ce au loc în prezent, că APC UE-Vietnam, care este corelat cu Acordul de liber schimb UE-Vietnam, permite luarea de măsuri adecvate în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului, prin adoptarea unei poziții mai ferme față de guvernul vietnamez; salută oportunitatea de a ridica problemele referitoare la drepturile omului în cadrul reuniunilor Grupului comun de control parlamentar privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam cu parlamentul vietnamez și, de asemenea, salută faptul că prima întâlnire de acest fel a avut loc în decembrie 2020;

15.

invită Comisia și SEAE să efectueze rapid o evaluare cuprinzătoare a impactului pe care Acordul de liber schimb UE-Vietnam l-ar putea avea asupra drepturilor omului, așa cum a solicitat Parlamentul în rezoluția sa privind ratificarea acordului; solicită adoptarea unui plan de acțiune pentru a aborda în mod eficient intensificarea represiunii în Vietnam și neîndeplinirea obligațiilor în domeniul drepturilor omului; invită Comisia și SEAE să raporteze periodic Parlamentului cu privire la punerea în aplicare a respectivului plan de acțiune;

16.

solicită instituirea unor mecanisme independente de monitorizare a drepturilor omului și un mecanism independent de depunere a plângerilor, care să le ofere cetățenilor și părților interesate de la nivel local afectate căi efective de atac;

17.

regretă faptul că grupurile consultative interne privind Acordul de liber schimb UE-Vietnam nu sunt încă operaționale; solicită din nou o reprezentare amplă și echilibrată a organizațiilor independente, libere și diversificate ale societății civile în cadrul acestor grupuri, inclusiv organizații vietnameze independente din sectorul muncii și al mediului, precum și al apărătorilor drepturilor omului; invită autoritățile vietnameze să se abțină de la orice intervenție nejustificată în componența și funcționarea acestor organisme, precum și de la amenințări sau represalii împotriva membrilor selecționați;

18.

îndeamnă Vietnamul să adreseze o invitație permanentă Procedurilor Speciale ale ONU pentru Drepturile Omului de a vizita Vietnamul, în special raportorului special pentru libertatea de opinie și de exprimare și raportorului special privind situația apărătorilor drepturilor omului, și să le ofere acces liber și fără restricții de a contacta toate părțile pe care doresc să le consulte;

19.

invită Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, SEAE și Comisia să sprijine în mod activ jurnaliștii, grupurile societății civile și persoanele care apără drepturile omului în Vietnam, inclusiv solicitând eliberarea jurnaliștilor, a apărătorilor drepturilor omului și a prizonierilor de conștiință în toate contactele pe care le au cu autoritățile vietnameze; îndeamnă Delegația UE din Hanoi să ofere tot sprijinul adecvat apărătorilor drepturilor omului aflați în închisoare, inclusiv prin organizarea de vizite în închisori, prin monitorizarea proceselor și prin furnizarea de asistență juridică;

20.

solicită Delegației UE să aducă în discuție cazurile menționate în această rezoluție, așa cum au fost semnalate de organismele și experții ONU, și anume, printre mulți alții, pe Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc și Ho Dinh Cuong;

21.

îndeamnă Consiliul Afaceri Externe al UE să discute situația drepturilor omului din Vietnam; invită statele membre, de preferință înainte de cel de-al 13-lea Congres național al Partidului Comunist din Vietnam, să își exprime cu fermitate îngrijorările cu privire la înrăutățirea situației drepturilor omului în Vietnam; încurajează UE și statele sale membre să își intensifice eforturile internaționale pentru a promova, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, o inițiativă comună cu partenerii care îi împărtășesc viziunea, și, în special, cu noua administrație americană, cu scopul de a obține o ameliorare vizibilă a respectării drepturilor omului în Vietnam;

22.

solicită UE să lucreze în continuare la un sistem de control eficient privind exportul, vânzarea, actualizarea și întreținerea tuturor tipurilor de echipamente de securitate, arme și produse cu dublă utilizare, inclusiv tehnologia de supraveghere a internetului, pentru a evita utilizarea acestora în represiunea internă de către state cu un istoric îngrijorător în domeniul drepturilor omului, inclusiv Vietnam;

23.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, Guvernului și Adunării Naționale din Vietnam și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1)  JO C 363, 28.10.2020, p. 66.

(2)  JO C 369, 11.10.2018, p. 73.

(3)  JO C 86, 6.3.2018, p. 122.

(4)  Texte adoptate, P9_TA(2020)0027.

(5)  Texte adoptate, P9_TA(2020)0029.