Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 407 din 17-11-2021

DECIZIA (PESC) 2021/2008 A CONSILIULUI

din 16 noiembrie 2021

de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO

 

Intrare în vigoare: 16/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 46 alineatul (6),

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2315 a Consiliului din 11 decembrie 2017 de stabilire a cooperării structurate permanente (PESCO) și de adoptare a listei statelor membre participante (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 11 decembrie 2017, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2315.

(2)

Articolul 4 alineatul (2) litera (e) din Decizia (PESC) 2017/2315 prevede că revine Consiliului să stabilească lista de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO, reflectând atât sprijinul acordat dezvoltării capabilităților, cât și furnizarea de sprijin substanțial în limita mijloacelor și capabilităților pentru operațiile și misiunile politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

(3)

La 6 martie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/340 (2) de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO.

(4)

La 6 martie 2018, Consiliul a adoptat, de asemenea, o recomandare privind o foaie de parcurs pentru implementarea PESCO (3) (denumită în continuare „recomandarea”).

(5)

La punctul 9 din recomandare se precizează că Consiliul ar trebui să actualizeze lista de proiecte PESCO până în noiembrie 2018 pentru a include următorul set de proiecte, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5 din Decizia (PESC) 2017/2315, care prevede în special că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) poate formula o recomandare referitoare la identificarea și evaluarea proiectelor PESCO, pe baza evaluărilor furnizate de secretariatul PESCO, în vederea adoptării unei decizii de către Consiliu, în urma unui aviz militar al Comitetului militar al Uniunii Europene (CMUE).

(6)

La 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/909 (4) de stabilire a unui set comun de norme de guvernanță pentru proiectele PESCO.

(7)

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/1797 (5) de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(8)

La 14 mai 2019, Consiliul a adoptat o recomandare de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul PESCO (6).

(9)

La 12 noiembrie 2019, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2019/1909 (7) de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(10)

La 20 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat concluzii privind revizuirea strategică a PESCO 2020.

(11)

La 20 noiembrie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2020/1746 (8) de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340.

(12)

La 29 septembrie 2021, Înaltul Reprezentant a formulat o recomandare adresată Consiliului referitoare la identificarea și evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul PESCO.

(13)

La 19 octombrie 2021, Comitetul politic și de securitate a convenit asupra recomandărilor incluse în avizul militar al CMUE privind recomandarea Înaltului Reprezentant referitoare la identificarea și evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul PESCO.

(14)

Prin urmare, Consiliul ar trebui să modifice și să actualizeze Decizia (PESC) 2018/340,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia (PESC) 2018/340 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă pe listă următoarele proiecte:

„48.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC);

49.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart);

50.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E);

51.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV);

52.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC);

53.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR);

54.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone;

55.

Armele de calibru mic scalabile (SSW);

56.

Puterea aeriană;

57.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC);

58.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF);

59.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT);

60.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI);

61.

Apărarea activelor spațiale (DoSA).”

2.

În anexa I, se adaugă rubricile prevăzute la anexa I la prezenta decizie.

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 331, 14.12.2017, p. 57.

(2)  Decizia (PESC) 2018/340 a Consiliului din 6 martie 2018 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 65, 8.3.2018, p. 24).

(3)  Recomandarea Consiliului din 6 martie 2018 privind o foaie de parcurs pentru implementarea PESCO (JO C 88, 8.3.2018, p. 1).

(4)  Decizia (PESC) 2018/909 a Consiliului din 25 iunie 2018 de stabilire a unui set comun de norme de guvernanță pentru proiectele PESCO (JO L 161, 26.6.2018, p. 37).

(5)  Decizia (PESC) 2018/1797 a Consiliului din 19 noiembrie 2018 de modificare și de actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 294, 21.11.2018, p. 18).

(6)  Recomandarea Consiliului din 14 mai 2019 de evaluare a progreselor realizate de statele membre participante în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul cooperării structurate permanente (PESCO) (JO C 166, 15.5.2019, p. 1).

(7)  Decizia (PESC) 2019/1909 a Consiliului din 12 noiembrie 2019 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 293, 14.11.2019, p. 113).

(8)  Decizia (PESC) 2020/1746 a Consiliului din 20 noiembrie 2020 de modificare și actualizare a Deciziei (PESC) 2018/340 de stabilire a listei de proiecte care urmează să fie dezvoltate în cadrul PESCO (JO L 393, 23.11.2020, p. 12).


ANEXA I

Proiect

Membrii proiectului

48.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC)

Grecia, Franța, Cipru

49.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart)

Franța, Estonia, Italia, Austria

50.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E)

Spania, Italia, Portugalia

51.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV)

Estonia, Franța, Letonia, România

52.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC)

Germania, Cehia, Franța, Țările de Jos, Slovenia

53.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR)

Spania, Germania, Portugalia, România, Slovenia

54.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone

Italia, Franța

55.

Armele de calibru mic scalabile (SSW)

Italia, Franța

56.

Puterea aeriană

Franța, Grecia, Croația

57.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC)

Franța, Germania, Suedia

58.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF)

Estonia, Bulgaria, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Finlanda

59.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT)

Portugalia, Spania, Franța

60.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI)

Germania, Spania, Franța, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, România

61.

Apărarea activelor spațiale (DoSA)

Franța, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia, România


ANEXA II

LISTA ACTUALIZATĂ CONSOLIDATĂ CU MEMBRII FIECĂRUI PROIECT INDIVIDUAL

Proiect

Membrii proiectului

1.

Comandamentul medical european (EMC)

Germania, Belgia, Cehia, Estonia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Suedia

2.

Tehnologiile radio europene securizate definite prin software (ESSOR)

Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Finlanda

3.

Rețeaua de centre logistice în Europa și de sprijin pentru operații

Germania, Belgia, Bulgaria, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Slovenia, Slovacia

4.

Mobilitatea militară

Țările de Jos, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia

5.

Centrul european de certificare a instruirii pentru armatele europene

Italia, Grecia

6.

Funcția operațională în materie de energie (EOF)

Franța, Belgia, Spania, Italia, Slovenia

7.

Dispozitivul militar de desfășurare a capabilităților de ajutor în caz de dezastre (DM-DRCP)

Italia, Grecia, Spania, Croația, Austria

8.

Sistemele maritime (semi)autonome de măsuri antimine (MAS MCM)

Belgia, Grecia, Franța, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România

9.

Supravegherea și protecția portuară și maritimă (HARMSPRO)

Italia, Grecia, Polonia, Portugalia

10.

Modernizarea supravegherii maritime (UMS)

Grecia, Bulgaria, Irlanda, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru

11.

Platforma pentru schimbul de informații privind răspunsul la amenințările și incidentele cibernetice (CTISP)

Grecia, Italia, Cipru, Ungaria, Portugalia

12.

Echipele de răspuns rapid în domeniul cibernetic și asistența reciprocă în ceea ce privește securitatea cibernetică (CRRT)

Lituania, Estonia, Croația, Țările de Jos, Polonia, România

13.

Sistemul de comandă și control strategice (C2) pentru misiunile și operațiile PSAC (EUMILCOM)

Spania, Germania, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia

14.

Vehiculul blindat de luptă pentru infanterie / vehiculul amfibiu de atac / vehiculul blindat ușor (AIFV/AAV/LAV)

Italia, Grecia, Slovacia

15.

Sprijinul de foc indirect (EuroArtillery)

Slovacia, Italia, Ungaria

16.

Centrul de operații pentru răspuns în caz de criză EUFOR (EUFOR CROC)

Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Austria

17.

Instruirea pentru operarea elicopterelor în condiții „hot and high” (la altitudini mari și la temperaturi ridicate) (Instruirea H3)

Grecia, Italia, România

18.

Școala Comună de Informații a UE (JEIS)

Grecia, Cipru

19.

Centrele de testare și evaluare ale UE

Franța, Suedia, Slovacia

20.

Sistemul autonom terestru integrat (iUGS)

Estonia, Belgia, Cehia, Germania, Spania, Franța, Letonia, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Finlanda

21.

Sistemele UE de rachete de luptă terestre în afara razei vizuale

Franța, Belgia, Cipru

22.

Dispozitivul modular desfășurabil al capabilității de intervenție subacvatică (DIVEPACK)

Bulgaria, Grecia, Franța, România

23.

Sistemele europene de aeronave fără pilot uman la bord de altitudine medie, cu anduranță mare – MALE RPAS (Eurodrone)

Germania, Cehia, Spania, Franța, Italia

24.

Elicopterele europene de atac TIGER Mark III

Franța, Germania, Spania

25.

Sistemele anti-aeronave fără pilot la bord (C-UAS)

Italia, Cehia

26.

Platforma europeană aeriană care acționează în straturile superioare ale atmosferei (EHAAP) – capabilitate persistentă de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR)

Italia, Franța

27.

Postul de comandă (CP) dislocabil pentru comanda și controlul (C2) tactice ale forțelor pentru operații speciale (SOF) pentru operațiuni comune de mică anvergură (SJO) – (SOCC) pentru SJO

Grecia, Cipru

28.

Capabilitatea de război electronic și programul de interoperabilitate pentru viitoarea cooperare în domeniul informațiilor, supravegherii și recunoașterii comune (JISR)

Cehia, Germania

29.

Supravegherea pentru apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN) ca serviciu (CBRN SaaS)

Austria, Franța, Croația, Ungaria, Slovenia

30.

Partajarea bazelor (Co-basing)

Franța, Belgia, Cehia, Germania, Spania, Țările de Jos

31.

Elementul de coordonare a sprijinului geo-meteorologic și oceanografic (GeoMETOC) (GMSCE)

Germania, Belgia, Grecia, Franța, Luxemburg, Austria, Portugalia, România

32.

Soluția UE de radionavigație (EURAS)

Franța, Belgia, Germania, Spania, Italia, Polonia

33.

Rețeaua europeană de sensibilizare pentru supravegherea spațială militară (EU-SSA-N)

Italia, Germania, Franța, Țările de Jos

34.

Centrul european comun integrat de formare și de simulare (EUROSIM)

Ungaria, Germania, Franța, Polonia, Slovenia

35.

Academia și centrul de inovare ale UE în domeniul cibernetic (EU CAIH)

Portugalia, Spania

36.

Centrul de formare medicală pentru forțele pentru operații speciale (SMTC)

Polonia, Ungaria

37.

Centrul de instruire pentru apărarea în domeniul chimic, biologic, radiologic și nuclear (CBRNDTR)

România, Franța, Italia

38.

Rețeaua centrelor de scufundări din Uniunea Europeană (EUNDC)

România, Bulgaria, Franța

39.

Sistemul maritim autonom antisubmarin (MUSAS)

Portugalia, Spania, Franța, Suedia

40.

Corveta europeană de patrulare (EPC)

Italia, Grecia, Spania, Franța

41.

Atacul electronic aeropurtat (AEA)

Spania, Franța, Suedia

42.

Centrul de coordonare în domeniul cibernetic și informațional (CIDCC)

Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos

43.

Alerta și interceptarea timpurii cu supraveghere spațială a teatrelor de operații (TWISTER)

Franța, Germania, Spania, Italia, Țările de Jos, Finlanda

44.

Materialele și componentele pentru competitivitatea tehnologică a UE (MAC-UE)

Franța, Germania, Spania, Portugalia, România

45.

Capabilitățile UE de luptă colaborativă (ECoWAR)

Franța, Belgia, Spania, Ungaria, Polonia, România, Suedia

46.

Sistemul global european de arhitectură pentru introducerea sistemelor de aeronave pilotate de la distanță (RPAS) (GLORIA)

Italia, Franța, România

47.

Centrul de simulare și testare a tancurilor principale de luptă (MBT-SIMTEC)

Grecia, Franța, Cipru

48.

Parteneriatul militar al UE (EU MilPart)

Franța, Estonia, Italia, Austria

49.

Elementele esențiale ale proiectului European Escort (4E)

Spania, Italia, Portugalia

50.

Vehiculul de suprafață semiautonom de dimensiune medie (M-SASV)

Estonia, Franța, Letonia, România

51.

Transportul aerian strategic pentru mărfuri agabaritice (SatOC)

Germania, Cehia, Franța, Țările de Jos, Slovenia

52.

RPAS de dimensiuni mici de generația următoare (NGSR)

Spania, Germania, Portugalia, România, Slovenia

53.

Stația de andocare pentru giravioane pentru drone

Italia, Franța

54.

Armele de calibru mic scalabile (SSW)

Italia, Franța

55.

Puterea aeriană

Franța, Grecia, Croația

56.

Viitorul transport tactic de încărcătură de dimensiune medie (FMTC)

Franța, Germania, Suedia

57.

Federațiile de medii cibernetice de simulare în scopuri de antrenament (cyber ranges) (CRF)

Estonia, Bulgaria, Franța, Italia, Letonia, Luxemburg, Finlanda

58.

Sistemul automatizat de modelare, identificare și evaluare a daunelor pentru terenuri urbane (AMIDA-UT)

Portugalia, Spania, Franța

59.

Platforma comună pentru imaginile aflate sub control guvernamental (CoHGI)

Germania, Spania, Franța, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, România

60.

Apărarea activelor spațiale (DoSA)

Franța, Germania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia, România