Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 408 din 17-11-2021

DECIZIA nr. 2/2021 A COMITETULUI APE CONSTITUIT PRIN ACORDUL DE PARTENERIAT ECONOMIC PRELIMINAR DINTRE CÔTE D’IVOIRE, PE DE O PARTE, ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE, PE DE ALTĂ PARTE

din 20 octombrie 2021

cu privire la adoptarea listei de arbitri [2021/2001]

 

Intrare în vigoare: data semnării (a se vedea art. 3)

 

COMITETUL APE,

având în vedere Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 și care se aplică cu titlu provizoriu de la 3 septembrie 2016, în special articolul 64 alineatul (1),

întrucât:

Acordul de parteneriat economic preliminar dintre Côte d’Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”), prevede stabilirea de către Comitetul APE a unei liste de 15 persoane care doresc și sunt în măsură să îndeplinească funcția de arbitri pentru soluționarea litigiilor care ar putea interveni între părți,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din acord, se stabilește lista celor 15 persoane care doresc și sunt în măsură să îndeplinească funcția de arbitru (denumită în continuare „lista de arbitri”), astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie.

(2)   Lista de arbitri este stabilită fără a aduce atingere normelor specifice prevăzute în acord sau care pot fi decise de Comitetul APE.

Articolul 2

Lista de arbitri poate fi modificată printr-o decizie a Comitetului APE, adoptată în conformitate cu articolul 67 din acord.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data semnării.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 2021.

Pentru Republica Côte d’Ivoire

KalilouSYLLA

Pentru Uniunea Europeană

CristinaMIRANDA GOZALVEZ


ANEXĂ

Lista de arbitri [articolul 64 alineatul (1) din acord]

Arbitrii selectați de către partea Côte d’Ivoire:

 

Domnul Abbe YAO – Côte d’Ivoire

 

Domnul Abdouramane OUATTARA – Côte d’Ivoire

 

Domnul Joachim BILE AKA – Côte d’Ivoire

 

Domnul Narcisse AKA – Côte d’Ivoire

 

Domnul Karim FADIKA – Côte d’Ivoire

Arbitrii selectați de către partea Uniunea Europeană:

 

Domnul Claus-Dieter EHLERMANN – Germania

 

Domnul Giorgio SACERDOTI – Italia

 

Domnul Jacques BOURGEOIS – Belgia

 

Domnul Pieter JAN KUIJPER – Țările de Jos

 

Doamna Hélène RUIZ FABRI – Franța

Arbitrii selectați de comun acord de către cele două părți:

 

Domnul Martial AKAKPO – Togo

 

Doamna Anna KOUYATE – Mali

 

Domnul Thomas COTTIER – Elveția

 

Doamna Merit E. JANOW – Statele Unite

 

Domnul Helge SELAND – Norvegia