Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

[Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (1)]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 463/12)

Decizie de acordare a unei autorizații

Numărul de referință al deciziei (2)

Data deciziei

Denumirea substanței

Titularul autorizației

Numărul autorizației

Utilizare autorizată

Data expirării perioadei de examinare

Motivele care au stat la baza deciziei

C(2021) 7875

9 noiembrie 2021

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol etoxilat (4-terț-OPnEO) Nr. CE: -, Nr. CAS:-

Nuova Ompi S.r.l. Unipersonale, Via Molinella 17, 35017 Piombino Dese (PD), Italy

REACH/21/8/0

Ca emulsifiant în siliconizarea recipientelor de sticlă utilizate ca ambalaj primar pentru un medicament specific denumit NeoRecormon® al unei societăți farmaceutice

4 ianuarie 2026

În conformitate cu articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, avantajele socioeconomice au o pondere mai mare decât riscul care decurge din utilizarea substanței pentru sănătatea umană și pentru mediu și nu există substanțe sau tehnologii alternative.


(1)  JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.

(2)  Decizia este disponibilă pe site-ul web al Comisiei Europene, la adresa: Autorizare (europa.eu)