Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 463 din 16-11-2021

Numirea unui consilier-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței

(2021/C 463 I/01)

   Punere în aplicare  01/12/2021 (a se vedea text) 

În urma transferului dlui Wouter WILS, Comisia l-a numit pe dl Eric GIPPINI FOURNIER pe postul de consilier-auditor, începând cu data de 1 decembrie 2021, în conformitate cu Decizia președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29).