Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 464 din 17-11-2021

Rectificare la Direcția Generală Cercetare și Inovare – Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de consilier principal – Președintele comitetului Consiliului European pentru Inovare

(Agent temporar – gradul AD 14)

COM/2021/10408

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 432 A din 26 octombrie 2021 )

(2021/C 464 A/01)

La pagina 5, la rubrica „Data-limită”, primul paragraf:

în loc de:

„Data-limită pentru înscriere este 26 noiembrie 2021, ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului. Înscrierea nu va mai fi posibilă ulterior.”,

se citește:

„Data-limită pentru înscriere este 17 decembrie 2021, ora 12.00 (amiază), ora Bruxelles-ului. Înscrierea nu va mai fi posibilă ulterior.”