Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

DECIZIA (UE) 2021/2013 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2021

de numire a unui membru și a unui supleant propuși de Regatul Spaniei în Comitetul Regiunilor

 

Intrare în vigoare: 15/11/2021

 

Data încetării: sfârşitul mandatului: 25/01/2025

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 305,

având în vedere Decizia (UE) 2019/852 a Consiliului din 21 mai 2019 cu privire la stabilirea componenței Comitetului Regiunilor (1),

având în vedere propunerea guvernului spaniol,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 300 alineatul (3) din tratat, Comitetul Regiunilor este format din reprezentanți ai colectivităților regionale și locale care sunt fie titularii unui mandat electoral în cadrul unei autorități regionale sau locale, fie răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese.

(2)

La 28 mai 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/731 (2) de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor.

(3)

Un loc de membru în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propusă numirea domnului Bernat SOLÉ BARRIL.

(4)

Un loc de supleant în Comitetul Regiunilor a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului în temeiul căruia a fost propusă numirea doamnei Elisabet NEBREDA VILA.

(5)

Guvernul spaniol a propus-o pe doamna Victòria ALSINA I BURGUÉS, reprezentantă a unui organism regional sau local care răspunde politic în fața unei adunări alese, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (ministru regional pentru acțiune externă și administrație publică, Guvernul Cataloniei), în calitatea de membru în Comitetul Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului actual, respectiv până la 25 ianuarie 2025.

(6)

Guvernul spaniol l-a propus pe domnul Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, reprezentant al unui organism regional sau local care răspunde politic în fața unei adunări alese, Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (secretat de stat pentru acțiunea externă a Guvernului Cataloniei), în calitatea de supleant în Comitetul Regiunilor, pentru durata rămasă a mandatului actual, respectiv până la 25 ianuarie 2025,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Următorii reprezentanți ai unor organisme regional sau locale care răspund din punct de vedere politic în fața unei adunări alese sunt numiți în Comitetul Regiunilor pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 25 ianuarie 2025:

(a)

în calitatea de membru:

doamna Victòria ALSINA I BURGUÉS, Consejera de Acción Exterior y Gobierno Abierto, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (ministru regional pentru acțiune externă și administrație publică, Guvernul Cataloniei);

și

(b)

în calitatea de supleant:

domnul Gerard Martí FIGUERAS I ALBA, Secretario de Acción Exterior del Gobierno, Gobierno de la Generalitat de Cataluña (secretat de stat pentru acțiunea externă a Guvernului Cataloniei).

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PODGORŠEK


(1)  JO L 139, 27.5.2019, p. 13.

(2)  Decizia (UE) 2020/731 a Consiliului din 28 mai 2020 de numire a unui membru și a unui supleant, propuși de Regatul Spaniei, în Comitetul Regiunilor (JO L 172 I, 3.6.2020, p. 3).