Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 57 din 18 februarie 2021 )

La pagina 62, în anexa V, punctul 3, primul paragraf, după litera (c):

în loc de:

„[…]

În scopul punerii în aplicare a prezentului paragraf, se aplică următoarele formule:

pentru litera (a) de mai sus: Dacă Ci≥CFMi statul membru i primește CFMi

pentru litera (b) de mai sus: Dacă Ci≥CFMi statul membru i primește Ci

unde:

i se referă la statul membru în cauză

CFM este contribuția financiară maximă pentru statul membru în cauză

C este cuantumul costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență”,

se citește:

„[…]

În scopul punerii în aplicare a prezentului paragraf, se aplică următoarele formule:

pentru litera (a) de mai sus: Dacă Ci ≥ CFMi statul membru i primește CFMi

pentru litera (b) de mai sus: Dacă Ci < CFMi statul membru i primește Ci

unde:

i se referă la statul membru în cauză

CFM este contribuția financiară maximă pentru statul membru în cauză

C este cuantumul costurilor totale estimate ale planului de redresare și reziliență.”