Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2021/771 al Comisiei din 21 ianuarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unor criterii și condiții specifice pentru verificările documentelor contabile în cadrul controalelor oficiale privind producția ecologică și pentru controalele oficiale asupra grupurilor de operatori

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 165 din 11 mai 2021 )

La pagina 26, la articolul 1 alineatul (4) litera (d):

în loc de:

„(d)

informațiile menționate la punctul 2.1 primul paragraf din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848;”,

se citește:

„(d)

informațiile menționate la punctul 2.1.1 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848;”.