Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 465 din 17-11-2021

P9_TA(2021)0053

Situația umanitară și politică în Yemen

Rezoluția Parlamentului European din 11 februarie 2021 referitoare la situația umanitară și politică din Yemen (2021/2539(RSP))

(2021/C 465/12)

Parlamentul European,

având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen, în special cele din 4 octombrie 2018 (1), 30 noiembrie 2017 (2), 25 februarie 2016 (3) și 9 iulie 2015 (4) referitoare la situația din Yemen, precum și rezoluția sa din 28 aprilie 2016 referitoare la atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (5),

având în vedere declarația din 8 februarie 2021 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind recentele atacuri comise de Ansar Allah,

având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 12 ianuarie 2021 privind desemnarea, de către SUA, a Ansar Allah drept organizație teroristă,

având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al SEAE din 30 decembrie 2020 privind atacul de la Aden, din 19 decembrie 2020 privind formarea noului guvern, din 17 octombrie 2020 privind eliberarea deținuților, din 28 septembrie 2020 privind schimbul de prizonieri și din 31 iulie 2020 privind eliberarea membrilor comunității Baha’i,

având în vedere Comunicatul comun din 17 septembrie 2020 al Germaniei, Kuweitului, Suediei, Regatului Unit, Statelor Unite, Chinei, Franței, Rusiei și Uniunii Europene privind conflictul din Yemen,

având în vedere declarația de la 9 aprilie 2020 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) privind anunțarea încetării focului în Yemen,

având în vedere declarațiile comune ale comisarului UE pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, și ale fostului ministru suedez pentru cooperare pentru dezvoltare internațională, Peter Eriksson, de la 14 februarie 2020 și 24 septembrie 2020, intitulate „UNGA: EU and Sweden joint forces to avoid famine in Yemen” (Adunarea Generală a ONU: UE și Suedia își unesc forțele pentru a evita foametea în Yemen),

având în vedere concluziile relevante ale Consiliului și ale Consiliului European referitoare la Yemen, în special, concluziile Consiliului din 25 iunie 2018,

având în vedere raportul final al Grupului de experți al ONU privind Yemenul din 22 ianuarie 2021,

având în vedere declarațiile relevante ale experților ONU privind Yemenul, în special cele din 3 decembrie 2020 intitulate „Grupul ONU de experți eminenți internaționali și regionali informează Consiliul de Securitate al ONU solicitând să se pună capăt impunității, o extindere a sancțiunilor și sesizarea Curții Penale Internaționale de către Consiliul de Securitate al ONU cu privire la situația din Yemen”, din 12 noiembrie 2020, intitulată „Experții ONU: echipei tehnice trebuie să i se permită să prevină dezastrul scurgerilor de petrol care amenință Yemenul”, din 15 octombrie 2020, intitulat „EAU: Experții ONU afirmă că returnările forțate în Yemen ale foștilor deținuți din Guantanamo sunt ilegale și pun vieți în pericol” și cea din 23 aprilie 2020 intitulată „Experții ONU fac apel la eliberarea imediată și necondiționată a membrilor comunității Baha’i din Yemen”,

având în vedere raportul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din 2 septembrie 2020 privind punerea în aplicare a asistenței tehnice acordate Comisiei naționale de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcări și abuzuri comise de toate părțile implicate în conflictul din Yemen (A/HRC/45/57),

având în vedere raportul Reprezentantului special al Secretarului General al ONU pentru copii și conflictele armate din 23 decembrie 2020 privind copiii și conflictele armate,

având în vedere cel de al treilea raport al Grupului ONU de experți eminenți internaționali și regionali privind Yemenul din 28 septembrie 2020 privind situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile începând din septembrie 2014,

având în vedere dialogul interactiv din 29 septembrie 2020 al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu Grupul ONU de experți eminenți internaționali și regionali privind Yemenul,

având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special Rezoluția 2534 din 14 iulie 2020 de reînnoire a mandatului Misiunii ONU de sprijinire a Acordului de la Hodeidah (UNMHA) până la 15 iulie 2021 și Rezoluția 2511 din 25 februarie 2020 de reînnoire cu un an a regimului de sancțiuni din Yemen,

având în vedere declarația Secretarului General al ONU cu ocazia celei de a doua aniversări a Acordului de la Stockholm de la 14 decembrie 2020,

având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional umanitar (6),

având în vedere Acordul de la Stockholm încheiat la 13 decembrie 2018,

având în vedere Acordul de la Riad încheiat la 5 noiembrie 2019,

având în vedere Convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea,

având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

având în vedere articolul 132 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât acum zece ani, în februarie 2011, au avut loc primele proteste în masă ce urmau să devină revoluția yemenită, care a determinat ulterior plecarea președintelui Ali Abdullah Saleh după 33 de ani de dictatură; întrucât această revoltă a reflectat aspirațiile profunde de democrație, libertate, justiție socială și demnitate umană ale poporului yemenit;

B.

întrucât, de la începutul conflictului armat, în martie 2015, cel puțin 133 000 de persoane au fost ucise și 3,6 milioane au fost strămutate intern; întrucât Acordul de la Stockholm, semnat în decembrie 2018, urmărea să creeze coridoare umanitare sigure, schimburi de prizonieri și încetarea focului în zona Mării Roșii; întrucât părțile au încălcat între timp acordul de încetare a focului și peste 5 000 de civili au fost uciși; întrucât majoritatea civililor au fost uciși de atacurile aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită;

C.

întrucât analiștii sunt de acord în mare că, nereușind să urmeze o traiectorie politică integratoare, Yemenul s-a blocat în tensiuni tribale și politice crescânde și într-un război crud purtat prin interpuși între rebelii Houthi, sprijiniți de Iran, și Arabia Saudită, împingând întreaga regiune direct într-un conflict complex; întrucât Arabia Saudită este de părere că rebelii Houthi din Yemen sunt o forță iraniană delegată, în timp ce Iranul a condamnat ofensiva condusă de Arabia Saudită și a solicitat încetarea imediată a atacurilor aeriene conduse de Arabia Saudită;

D.

întrucât, în cursul anului 2020, luptele s-au intensificat, în special în orașele Jawf, Ma’rib, Nihm, Ta‘izz, Hodeidah, Bayda’ și Abyan și în jurul acestora, cu sprijinul direct al unor state terțe, inclusiv cu susținerea guvernului yemenit din partea coaliției conduse de Arabia Saudită și cu sprijinul Consiliului de tranziție sudic (STC) de către EAU, în timp ce mișcarea Houthi sprijinită de Iran controlează încă cea mai mare parte a nordului și centrului Yemenului, care reprezintă 70 % din populația Yemenului; întrucât continuă să se comită la scară largă încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, fără ca făptașii să fie trași la răspundere;

E.

întrucât UE este preocupată de relatările privind noi atacuri comise de mișcarea Houthi în guvernoratele Ma’rib și Al-Jawf, precum și de încercările repetate de atacuri transfrontaliere pe teritoriul Arabiei Saudite; întrucât acțiunile militare și ofensivele reînnoite din această perioadă subminează grav eforturile depuse în prezent de trimisul special al ONU, Martin Griffiths, precum și eforturile generale de a pune capăt războiului din Yemen;

F.

întrucât mandatul Grupului de experți eminenți (GEE) al ONU a fost reînnoit în septembrie 2020 de către Consiliul pentru Drepturile Omului; întrucât cel mai recent raport al GEE din septembrie 2020 arată că toate părțile implicate în conflict continuă să comită o serie de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, inclusiv atacuri care ar putea fi considerate crime de război;

G.

întrucât printre încălcările verificate ale drepturilor omului se numără privarea arbitrară de viață, disparițiile forțate, detenția arbitrară, violența bazată pe gen, inclusiv violența sexuală, tortura și alte forme de tratamente crude, inumane sau degradante, recrutarea și utilizarea copiilor în ostilități, negarea dreptului la un proces echitabil, încălcarea libertăților fundamentale și a drepturilor economice, sociale și culturale; întrucât utilizarea pe scară largă a minelor antipersonal de către mișcarea Houthi reprezintă o amenințare constantă pentru civili și duce la strămutări; întrucât mișcarea Houthi, forțele afiliate guvernului și forțele yemenite sprijinite de EAU și Emiratele Arabe Unite au fost direct responsabile pentru detenții arbitrare și dispariții forțate;

H.

întrucât Yemenul și Emiratele Arabe Unite au semnat Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, dar nu l-au ratificat încă; întrucât Arabia Saudită nu a semnat și nici nu a ratificat Statutul de la Roma; întrucât mai multe prevederi ale Statutului de la Roma, inclusiv cele referitoare la crimele de război, reflectă dreptul internațional cutumiar, întrucât GEE al ONU a invitat Consiliul de Securitate să sesizeze Curtea Penală Internațională cu privire la situația din Yemen și să extindă lista persoanelor care fac obiectul sancțiunilor Consiliului de Securitate al ONU;

I.

întrucât, la 26 decembrie 2020, un nou guvern yemenit, compus din 24 de membri, a fost învestit de președintele Abd-Rabbu Mansour Hadi pe baza Acordului de la Riad, mediat de Arabia Saudită; întrucât noul guvern de împărțire a puterii din Yemen are o reprezentare egală atât din regiunile nordice, cât și din cele sudice ale țării, inclusiv cinci membri ai Consiliului de tranziție sudic; întrucât, din păcate, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, nicio femeie nu se află printre membrii săi; întrucât a izbucnit un nou litigiu între guvernul recunoscut la nivel internațional și Consiliul de tranziție sudic cu privire la o numire judiciară, confirmând instabilitatea guvernului comun; întrucât a izbucnit un nou conflict militar între forțele guvernului recunoscut la nivel internațional (sprijinite de o coaliție condusă de Arabia Saudită) și mișcarea Houthi; întrucât, de la începutul conflictului, femeile au fost complet absente din procesele de negociere, având totuși un rol fundamental în găsirea unei soluții durabile la acest conflict;

J.

întrucât războiul a dus la cea mai gravă criză umanitară din lume, aproape 80 % din populație – peste 24 de milioane de persoane – având nevoie de sprijin umanitar, inclusiv peste 12 milioane de copii; întrucât situația de pe teren continuă să se înrăutățească, având în vedere că 50 000 de yemeniți trăiesc deja în condiții de foamete; întrucât, potrivit celei mai recente analize pentru Yemen a Cadrului integrat al clasificării securității alimentare, peste jumătate din populație, și anume 16,2 milioane din cele 30 de milioane de locuitori, se va confrunta cu niveluri critice ale insecurității alimentare, iar numărul persoanelor care vor trăi în condiții de foamete ar putea să se tripleze; întrucât doar 56 % din cele 3,38 miliarde USD necesare pentru răspunsul umanitar în 2020 au fost primite până în prezent;

K.

întrucât pandemia de COVID-19 și impactul său socioeconomic împiedică și mai mult accesul la asistență medicală și crește riscul de malnutriție; întrucât a izbucnit o epidemie de holeră, cea mai mare din istoria recentă, fiind raportate peste 1,1 milioane de cazuri;

L.

întrucât conflictul actual a împiedicat grav progresele Yemenului în direcția atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, în special a ODD 1 (eradicarea sărăciei) și a ODD 2 (eradicarea foametei); întrucât conflictul a încetinit dezvoltarea Yemenului cu peste două decenii; întrucât decalajul în ceea ce privește îndeplinirea ODD-urilor va continua să crească atât timp cât persistă conflictul;

M.

întrucât în nordul Yemenului stă să izbucnească o criză a combustibililor pentru a treia oară din 2019, reducând în mod substanțial accesul civililor la alimente, apă, servicii medicale și transport esențial; întrucât această criză provocată de om este rezultatul direct al concurenței dintre mișcarea Houthi și guvernul Yemenului recunoscut de ONU pentru a controla combustibilul;

N.

întrucât 2,1 milioane de copii suferă de malnutriție acută și aproape 358 000 de copii sub cinci ani suferă de malnutriție severă; întrucât, din cauza deficitului de finanțare, începând din aprilie 2020 s-a redus asistența alimentară, iar alte 1,37 milioane de persoane vor fi afectate dacă nu se asigură finanțare suplimentară; întrucât 530 000 de copii sub doi ani nu pot beneficia de servicii de nutriție dacă programele sunt suspendate;

O.

întrucât situația femeilor a fost agravată de conflict și de recenta pandemie de COVID-19; întrucât violența bazată pe gen și violența sexuală au crescut exponențial de la debutul conflictului; întrucât capacitatea deja limitată a sistemului de justiție penală de a combate violența sexuală și de gen a dispărut complet și nu s-au desfășurat investigații în legătură cu practici precum răpirea și violarea femeilor sau amenințarea cu acestea; întrucât aproximativ 30 % dintre familiile strămutate sunt conduse de femei; întrucât nu mai sunt disponibile medicamentele pentru multe boli cronice și întrucât în Yemen se înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității materne; întrucât malnutriția în rândul femeilor însărcinate și al celor care alăptează face ca acestea să fie mai expuse riscului de a se îmbolnăvi de holeră și de a prezenta simptome precum sângerarea, crescând considerabil riscul apariției de complicații și al decesului la naștere;

P.

întrucât GEE al ONU a constatat că Forțele Centurii de Securitate sprijinite de EAU comit violuri și alte forme de violență sexuală împotriva deținuților în mai multe centre de detenție, inclusiv în centrul Coaliției de la Bureiqa și în închisoarea Bir Ahmed și împotriva migranților și a comunităților africane de culoare marginalizate, și sunt responsabile de amenințări și hărțuire împotriva persoanelor LGBTI; întrucât împotriva mișcării Houthi au fost aduse acuzații credibile de utilizare a violului și a torturii ca arme de război, în special împotriva femeilor implicate politic și a activistelor;

Q.

întrucât Parlamentul a solicitat în repetate rânduri să se interzică, la nivelul UE, exportul, vânzarea, actualizarea și întreținerea tuturor echipamentelor de securitate către membrii coaliției conduse de Arabia Saudită, inclusiv către Arabia Saudită și EAU, având în vedere încălcările grave ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului comise în Yemen; întrucât unele state membre au impus interdicții asupra exporturilor de arme membrilor coaliției conduse de Arabia Saudită, printre acestea numărându-se interdicția Germaniei asupra exporturilor de arme către Arabia Saudită și interdicția Italiei asupra exporturilor de arme către Arabia Saudită și EAU, și întrucât și alte state membre intenționează să facă acest lucru; întrucât unele state membre continuă să exporte arme în Arabia Saudită și EAU care pot fi folosite în Yemen, încălcând astfel Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme (7), obligatorie din punct de vedere juridic;

R.

întrucât Statele Unite au sistat vânzările de arme către Arabia Saudită și au suspendat transferul de avioane F-35 către EAU, în așteptarea unei reexaminări; întrucât, la 4 februarie 2021, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat încetarea iminentă a întregului sprijin al SUA pentru operațiunile ofensive din războiul din Yemen, inclusiv vânzările de arme relevante și a numit un nou trimis special în Yemen;

S.

întrucât, în raportul său final din 22 ianuarie 2021, Grupul de experți al ONU pentru Yemen a remarcat că un număr tot mai mare de dovezi sugerează că persoane sau entități din Iran furnizează cantități semnificative de arme și componente ale acestora mișcării Houthi; întrucât mișcarea Houthi continuă să atace ținte civile din Arabia Saudită cu rachete și vehicule aeriene fără pilot;

T.

întrucât, la 19 ianuarie 2021, administrația anterioară a SUA a adoptat desemnarea mișcării Houthi Ansar Allah drept organizație teroristă; întrucât, în pofida licențelor generale acordate de guvernul SUA, impactul acestei desemnări asupra capacității de a importa alimente, combustibil și medicamente în țară rămâne extrem de îngrijorător; întrucât, la 5 februarie 2021, noua administrație a SUA a anunțat retragerea Ansar Allah de pe listele organizațiilor teroriste străine și a teroriștilor internaționali special desemnați;

U.

întrucât deteriorarea situației politice și de securitate din Yemen a dus la extinderea și consolidarea prezenței grupărilor teroriste în țară, inclusiv Ansar al-Sharia, cunoscută și sub numele de Al-Qaida în Peninsula Arabică, și așa-numita Provincie yemenită Daesh, care continuă să controleze mici părți ale teritoriului, precum și aripa militară a Hezbollah, care se află pe lista organizațiilor teroriste a UE;

V.

întrucât o situație de stabilitate, securitate și democrație în Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru a asigura pacea și stabilitatea din Yemen;

W.

întrucât economia Yemenului a scăzut cu 45 % între 2015 și 2019; întrucât economia sa, deja fragilă înainte de conflict, a fost grav afectată, sute de mii de familii nemaiavând o sursă constantă de venit; întrucât Yemenul importă 90 % din produsele sale alimentare prin importuri comerciale, pe care agențiile de ajutor umanitar nu le pot înlocui, deoarece agențiile umanitare oferă tichete alimentare sau numerar persoanelor aflate în dificultate, astfel încât acestea să poată face cumpărături în piețe; întrucât 70 % din ajutoarele destinate Yemenului și din importurile comerciale ale Yemenului intră prin portul Hodeidah, controlat de Houthi, și prin portul Saleef, aflat în apropiere, furnizând alimente, combustibil și medicamente de care populația are nevoie pentru a supraviețui;

X.

întrucât profitul economic a fost documentat pe scară largă, resursele economice și financiare ale țării fiind deturnate atât de guvernul Yemenului, cât și de mișcarea Houthi, cu un impact devastator asupra populației yemenite; întrucât raportul final al Grupului de experți al ONU afirmă că, în 2019, mișcarea Houthi a deturnat cel puțin 1,8 miliarde USD alocate guvernului pentru a plăti salarii și a furniza servicii de bază cetățenilor; întrucât raportul subliniază, de asemenea, că guvernul este implicat în practici de spălare de bani și de corupție care afectează negativ accesul cetățenilor din Yemen la o aprovizionare adecvată cu alimente, încălcând dreptul la hrană, inclusiv deturnarea ilegală către comercianți a 423 de milioane USD de fonduri saudite destinate inițial achiziționării de orez și de alte produse de bază pentru populația yemenită;

Y.

întrucât purtătorul de cuvânt al Secretarului General al ONU a subliniat necesitatea urgentă de a aborda amenințarea umanitară și de mediu reprezentată de un milion de barili de petrol care se pot scurge din petrolierul FSO Safer în largul Ras Issa din Yemen; întrucât deteriorarea rapidă a petrolierului reprezintă o amenințare gravă de deversare majoră de petrol, care ar avea un impact dezastruos asupra mediului, ar distruge biodiversitatea și mijloacele de subzistență ale comunităților costiere locale din Marea Roșie; întrucât, în ciuda riscului iminent de producere a unui dezastru ecologic, îndelung așteptata inspecție a petrolierului vechi de 44 de ani a fost amânată până în martie 2021,

1.

condamnă în termenii cei mai fermi violențele actuale din Yemen începute în 2015, care au degenerat în cea mai gravă criză umanitară din lume; reamintește că nu poate exista o soluție militară la conflictul din Yemen și că criza poate fi soluționată în mod sustenabil numai printr-un proces de negociere incluziv, condus de Yemen și asumat de Yemen, care să implice toate componentele societății yemenite și toate părțile implicate în conflict; subliniază că, pentru a opri războiul și a atenua actuala criză umanitară, toate părțile ar trebui să se angajeze în negocieri de bună credință care să conducă la acorduri politice și de securitate viabile, în conformitate cu Rezoluția 2216 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU, mecanismele comune de punere în aplicare ale Misiunii Organizației Națiunilor Unite de sprijinire a Acordului de la Hodeidah și încetarea totală a focului, astfel cum se solicită în Rezoluția 2532 (2020) a Consiliului de Securitate al ONU;

2.

este consternat de criza umanitară devastatoare din țară; solicită tuturor părților să își îndeplinească obligațiile de a facilita trecerea rapidă și nestânjenită a ajutorului umanitar și a altor bunuri indispensabile populației și accesul neîngrădit la structurile medicale atât în Yemen, cât și în străinătate; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la cea mai recentă evaluare a Cadrului integrat al clasificării securității alimentare, care arată că 50 000 de persoane din Yemen trăiesc în condiții de foamete, preconizându-se că acest număr se va tripla până în iunie 2021, chiar dacă nivelurile actuale de asistență rămân constante;

3.

salută contribuția UE acordată Yemenului de peste un miliard EUR începând din 2015 sub formă de asistență politică, pentru dezvoltare și umanitară; salută angajamentul său de a tripla ajutorul pentru Yemen în 2021; este preocupat, cu toate acestea, că acest lucru este în continuare insuficient pentru a aborda amploarea provocărilor cu care se confruntă Yemenul; regretă faptul că deficitul de finanțare pentru Yemen a crescut la 50 % în 2019; reamintește că amploarea și gravitatea crizei ar trebui să constituie punctul de plecare pentru discuțiile bugetare; invită UE să mobilizeze resurse suplimentare pentru a aborda situația din Yemen, ca parte a exercițiului de programare a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională; în sens mai larg, îndeamnă Comisia și statele membre să conducă în continuare eforturile internaționale de intensificare urgentă a ajutorului umanitar, inclusiv prin îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul conferinței donatorilor din iunie 2020 pentru Planul de răspuns umanitar pentru Yemen;

4.

subliniază că răspândirea COVID-19 reprezintă o provocare suplimentară gravă pentru infrastructura sanitară în curs de prăbușire, deoarece centrele medicale nu au echipamente de bază pentru tratarea COVID-19, iar lucrătorii din domeniul sănătății nu dispun de echipamente de protecție și majoritatea nu primesc salarii, ceea ce face ca aceștia să nu se prezinte la serviciu; invită toți donatorii internaționali să îmbunătățească furnizarea de ajutor imediat pentru a susține sistemul local de sănătate și pentru a contribui la limitarea răspândirii actualelor epidemii mortale din Yemen, inclusiv COVID-19, malaria, holera și denga; invită UE și statele sale membre să faciliteze accesul la vaccinuri în Yemen, inclusiv în taberele pentru persoanele strămutate în interiorul țării, prin intermediul mecanismului COVAX, ca parte a eforturilor sale de a asigura accesul echitabil și global la vaccinuri împotriva COVID-19, în special în rândul persoanelor celor mai vulnerabile;

5.

sprijină eforturile trimisului special al Secretarului General al ONU pentru Yemen, Martin Griffiths, de a susține procesul politic și a obține încetarea imediată a focului la nivel național; solicită ca trimisul special să beneficieze de acces deplin și neîngrădit la toate părțile teritoriului Yemenului; le cere VP/ÎR și tuturor statelor membre ale UE să îi acorde dlui Griffiths sprijinul politic necesar pentru a se ajunge la o rezolvare negociată a conflictului, care să integreze toate părțile; invită, în acest sens, Consiliul Afaceri Externe să își revizuiască și să își actualizeze cele mai recente concluzii din 18 februarie 2019 privind Yemenul pentru a reflecta situația actuală din această țară; îndeamnă UE și toate statele sale membre să continue să colaboreze cu toate părțile implicate în conflict și să susțină punerea în aplicare a Acordului de la Stockholm și a proiectului de declarație politică a ONU ca măsuri necesare în direcția dezamorsării conflictului și a acordului politic;

6.

este convins că orice soluție pe termen lung ar trebui să abordeze cauzele profunde ale instabilității din această țară și să răspundă revendicărilor și aspirațiilor legitime ale poporului yemenit; își reafirmă sprijinul pentru toate eforturile politice pașnice de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului; condamnă ingerințele străine în Yemen, inclusiv prezența trupelor străine și a mercenarilor străini pe teren; solicită retragerea imediată a tuturor forțelor străine pentru a facilita dialogul politic între yemeniți;

7.

solicită tuturor părților implicate în conflict să își respecte obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional umanitar și să pună capăt oricăror măsuri care exacerbează actuala criză umanitară; solicită UE și statelor sale membre să condamne în termenii cei mai fermi încălcările grave ale dreptului umanitar internațional comise de toate părțile implicate în conflict începând cu sfârșitul anului 2014, inclusiv atacurile aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită, care au provocat mii de victime civile, au exacerbat instabilitatea țării și au vizat ținte nemilitare, cum ar fi școli, rezervoare de apă și nunți, și să condamne atacurile Houthi asupra țintelor Arabiei Saudite de pe teritoriul Yemenului;

8.

invită Arabia Saudită să înceteze imediat blocada asupra navelor care transportă combustibil destinat teritoriilor controlate de Houthi; reiterează faptul că toate părțile trebuie să se abțină de urgență de la utilizarea înfometării civililor ca metodă de război, deoarece aceasta constituie o încălcare a dreptului umanitar internațional în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul xxv din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale; subliniază importanța găsirii unui acord între cele două părți din nord și sud privind utilizarea combustibilului pentru a atenua criza economică, agricolă, sanitară, energetică și de transport, care a fost amplificată de utilizarea combustibilului ca armă de război economic;

9.

condamnă recentele atacuri ale mișcării Houthi sprijinite de Iran în guvernoratele Ma’rib și Al-Jawf, precum și încercările repetate de a desfășura atacuri transfrontaliere pe teritoriul Arabiei Saudite, subminând astfel eforturile globale ale comunității internaționale de a pune capăt acestui război prin interpuși din Yemen;

10.

sprijină toate măsurile de consolidare a încrederii cu părțile implicate în conflict, acordând o atenție deosebită celor care au capacitatea de a atenua imediat nevoile umanitare, cum ar fi redeschiderea completă a aeroportului din Sana’a, reluarea plăților salariale, punerea în aplicare a unor mecanisme care să permită funcționarea durabilă a porturilor maritime în vederea facilitării importurilor de combustibil și de alimente, precum și eforturile de a furniza resurse și sprijin Băncii Centrale a Yemenului; solicită Uniunii Europene și tuturor statelor membre să pună la dispoziție un pachet de salvare economică pentru Yemen, inclusiv injecții valutare pentru a contribui la stabilizarea economiei și a rialului yemenit și pentru a preveni noi creșteri ale prețurilor la alimente, precum și furnizarea de rezerve străine pentru subvenționarea importurilor comerciale de alimente și combustibili și pentru plata salariilor publice;

11.

deplânge lipsa femeilor în noul guvern yemenit, primul fără femei în 20 de ani, și invită guvernul yemenit să ia toate măsurile necesare pentru a asigura reprezentarea, prezența și participarea egală a femeilor în sfera politică a țării;

12.

subliniază că exportatorii de arme care alimentează conflictul din Yemen nu respectă mai multe criterii din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului privind exporturile de arme, obligatorie din punct de vedere juridic; își reiterează solicitarea, în acest sens, de a se interzice la nivelul UE exportul, vânzarea, actualizarea și întreținerea tuturor echipamentelor de securitate către membrii coaliției, inclusiv către Arabia Saudită și EAU, având în vedere încălcările grave ale dreptului internațional umanitar și ale dreptului internațional al drepturilor omului comise în Yemen;

13.

ia act de deciziile unor state membre de a impune Arabiei Saudite și EAU interdicții asupra exporturilor de arme; subliniază că exporturile de arme rămân o competență națională a statelor membre; invită toate statele membre să sisteze exportul de arme către toți membrii coaliției conduse de Arabia Saudită; invită VP/ÎR să raporteze cu privire la stadiul actual al cooperării militare și în domeniul securității a statelor membre cu membrii coaliției conduse de Arabia Saudită; condamnă furnizarea unor volume semnificative de arme și componente ale acestora către mișcarea Houthi de către persoane și entități iraniene;

14.

salută oprirea temporară de către Statele Unite a vânzărilor de arme utilizate pentru conflictul din Yemen către Arabia Saudită și a unui pachet de 23 de miliarde USD de avioane F-35 către EAU, precum și anunțul recent al administrației SUA privind încetarea iminentă a întregului sprijin pentru operațiunile ofensive din războiul din Yemen, inclusiv furnizarea de rachete ghidate de precizie și schimbul de informații; salută, în acest sens, angajamentul reînnoit al SUA față de soluționarea pe cale diplomatică a conflictului, exprimat prin recenta numire a unui trimis special al SUA în Yemen;

15.

invită toate părțile implicate în conflictul din Yemen să pună în aplicare o politică de urmărire a atacurilor cu rachete și drone, care ar trebui să respecte dreptul internațional al drepturilor omului și dreptul umanitar internațional; îndeamnă Consiliul, VP/ÎR și statele membre să reafirme poziția UE în temeiul dreptului internațional și să se asigure că statele membre instituie garanții pentru a se asigura că serviciile de informații, infrastructura de comunicații și bazele militare nu sunt utilizate pentru a facilita execuțiile extrajudiciare; își reiterează apelul pentru adoptarea unei decizii a Consiliului cu caracter juridic obligatoriu privind utilizarea dronelor înarmate și respectarea dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

16.

este profund îngrijorat de faptul că grupurile infracționale și teroriste, inclusiv Al-Qaida în Peninsula Arabă și ISIS/Daesh sunt în continuare prezente în Yemen; invită toate părțile implicate în conflict să ia măsuri hotărâte împotriva unor astfel de grupuri; condamnă toate actele comise de toate organizațiile teroriste;

17.

salută decizia noului guvern al Statelor Unite de a revoca decizia fostului guvern american de a desemna mișcarea Houthi, cunoscută și sub numele de Ansar Allah, drept organizație teroristă străină și terorist internațional special desemnat;

18.

invită Consiliul să pună pe deplin în aplicare Rezoluția 2216 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU prin identificarea persoanelor care obstrucționează acordarea de ajutor umanitar și a celor ce plănuiesc, comandă sau săvârșesc acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar sau acte care constituie încălcări ale drepturilor omului în Yemen și prin adoptarea de măsuri specifice împotriva acestor persoane; reamintește că nicio persoană din coaliție nu a fost desemnată pentru sancțiuni de către Comitetul pentru sancțiuni, în ciuda informațiilor cu privire la încălcările repetate comise de coaliție adunate de GEE al ONU, care oferă informații pentru a ajuta la punerea deplină în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate al ONU;

19.

solicită insistent să se pună capăt tuturor formelor de violență sexuală și bazată pe gen împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv a celor aflate în detenție; solicită UE, în acest sens, să asigure o finanțare specifică pentru organizațiile locale conduse de femei și pentru drepturile femeilor, pentru a ajuta mai eficient femeile, fetele și supraviețuitorii violenței bazate pe gen, precum și pentru programele dedicate obținerii rezilienței și capacitării economice a femeilor;

20.

reiterează că este absolut necesar să se protejeze copiii și să se asigure exercitarea deplină a drepturilor omului de către aceștia; solicită, în acest sens, tuturor părților implicate în conflict să pună capăt recrutării și utilizării copiilor ca soldați în conflictul armat și să asigure în continuare demobilizarea și dezarmarea efectivă a băieților și a fetelor recrutați sau utilizați în cadrul ostilităților și le îndeamnă să elibereze persoanele capturate și să coopereze cu ONU în vederea punerii în aplicare a unor programe eficiente de reabilitare, recuperare fizică și psihologică și reintegrare în societate;

21.

invită toate părțile să înceteze imediat toate atacurile împotriva libertății de exprimare, desfășurate inclusiv prin arestări, prin dispariții forțate și prin intimidare, și să elibereze toți jurnaliștii și toți apărătorii drepturilor omului care se află în detenție doar pentru că și-au exercitat drepturile omului;

22.

este profund îngrijorat de relatările privind negarea libertății de religie sau de convingere, inclusiv discriminarea, detenția ilegală și utilizarea violenței, solicită respectarea și protejarea drepturilor la libertatea de exprimare și de convingere și condamnă discriminarea pe motive de apartenență religioasă, în special a creștinilor, a evreilor și a altor minorități religioase și a necredincioșilor în cazurile privind distribuirea ajutorului umanitar; solicită eliberarea imediată și necondiționată și oprirea persecutării adepților credinței Baha’i, care sunt în prezent deținuți pentru practicarea pașnică a religiei lor și care se confruntă cu acuzații pasibile de pedeapsa cu moartea;

23.

deplânge daunele aduse patrimoniului cultural yemenit de atacurile aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită, inclusiv orașului vechi Sana’a și orașului istoric Zabid, precum și bombardarea Muzeului Național Taiz și jefuirea manuscriselor și a relicvelor din biblioteca istorică a orașului Zabid de către mișcarea Houthi; subliniază că toți autorii acestor acte trebuie trași la răspundere în conformitate cu Convenția de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat; solicită suspendarea drepturilor de vot ale Arabiei Saudite și ale EAU în cadrul organismelor de conducere ale UNESCO în așteptarea unei investigații independente și imparțiale privind responsabilitățile ambelor țări în ceea ce privește distrugerea patrimoniului cultural; solicită Secretarului General al ONU să sesizeze Consiliul de Securitate în vederea adoptării unei rezoluții referitoare la protejarea tuturor siturilor culturale amenințate de conflictul din Yemen;

24.

reiterează necesitatea urgentă de a întreprinde o misiune a ONU de evaluare și reparare a FSO Safer, care este abandonată în largul portului Hodeidah și prezintă un risc imediat de catastrofă ecologică majoră pentru biodiversitate și pentru mijloacele de subzistență ale comunităților costiere locale din Marea Roșie; invită UE să ofere tot sprijinul politic, tehnic sau financiar necesar pentru a permite unei echipe tehnice a ONU accesul urgent la bordul FSO Safer, pentru a preveni o deversare de petrol care ar putea fi de patru ori mai gravă decât scurgerea istorică a Exxon Valdez în Alaska din 1989;

25.

îndeamnă UE și statele sale membre să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a-i trage la răspundere pe toți autorii încălcărilor grave ale drepturilor omului; ia act de posibilitatea de a aplica principiul jurisdicției universale pentru anchetarea și urmărirea penală a autorilor încălcărilor grave ale drepturilor omului în Yemen; solicită utilizarea regimului mondial de sancțiuni al UE în materie de drepturi ale omului pentru a impune sancțiuni specifice, cum ar fi interdicții de călătorie și înghețarea activelor, împotriva funcționarilor tuturor părților din conflict implicate în încălcări grave ale drepturilor omului în Yemen, inclusiv Iranul, Arabia Saudită și EAU; invită VP/ÎR și statele membre să sprijine colectarea de probe în vederea utilizării lor în viitoarele urmăriri penale și să ia în considerare înființarea unei comisii independente care să supravegheze acest proces; consideră că victimele atrocităților și familiile acestora ar trebui sprijinite în obținerea accesului la justiție;

26.

invită Consiliul pentru Drepturile Omului să se asigure că situația drepturilor omului din Yemen rămâne pe agenda sa, continuând să reînnoiască mandatul GEE al ONU și asigurându-se că i se acordă suficiente resurse pentru a-și îndeplini efectiv mandatul, inclusiv colectarea, păstrarea și analizarea informațiilor referitoare la încălcări și infracțiuni;

27.

își reiterează angajamentul de a lupta împotriva impunității pentru crime de război, crime împotriva umanității și încălcări grave ale drepturilor omului în lume, inclusiv în Yemen; consideră că persoanele responsabile de astfel de infracțiuni ar trebui să fie urmărite penal în mod corespunzător și judecate în fața unei instanțe judecătorești; invită UE și statele membre să ia măsuri ferme în vederea sesizării Curții Penale Internaționale de către Consiliul de Securitate al ONU cu privire la situația din Yemen și a extinderii listei persoanelor care fac obiectul sancțiunilor Consiliului de Securitate;

28.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, secretarului general al Consiliului de Cooperare al Golfului, secretarului general al Ligii Statelor Arabe, guvernului Yemenului, guvernului Regatului Arabiei Saudite, guvernului Emiratelor Arabe Unite și guvernului Republicii Islamice Iran.

(1)  JO C 11, 13.1.2020, p. 44.

(2)  JO C 356, 4.10.2018, p. 104.

(3)  JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(4)  JO C 265, 11.8.2017, p. 93.

(5)  JO C 66, 21.2.2018, p. 17.

(6)  JO C 303, 15.12.2009, p. 12.

(7)  JO L 335, 13.12.2008, p. 99.