Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 35 din 31-01-2018

P8_TA(2016)0066

Situația umanitară din Yemen

Rezoluţia Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din Yemen (2016/2515(RSP))

(2018/C 035/25)

Parlamentul European,

având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Yemen, în special Rezoluția din 9 iulie 2015 referitoare la situația din Yemen (1),

având în vedere declarația comună din 10 ianuarie 2016 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, privind atacul asupra unui centru medical al organizației Médecins Sans Frontières (Medici fără Frontiere) (MSF) din Yemen,

având în vedere declarația din 15 decembrie 2015 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind reluarea discuțiilor mediate de ONU cu privire la Yemen și declarația comună din 2 octombrie 2015 a VP/ÎR, Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, referitoare la Yemen,

având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Yemen, în special cele din 20 aprilie 2015,

având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Yemen, în special Rezoluțiile 2216 (2015), 2201 (2015) și 2140 (2014),

având în vedere declarațiile din 10 ianuarie 2016 și din 8 ianuarie 2016 ale purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU referitoare la Yemen,

având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.

întrucât actuala criză din Yemen este rezultatul eșecului guvernelor succesive de a îndeplini aspirațiile legitime ale poporului yemenit către democrație, dezvoltare economică și socială, stabilitate și securitate; întrucât acest eșec a creat condițiile pentru izbucnirea unui conflict violent, ca urmare a imposibilității de a forma un guvern favorabil incluziunii și care să fie dispus să împartă puterea în mod echitabil, precum și a ignorării sistematice a numeroaselor tensiuni tribale din țară, a insecurității generalizate și a blocajului economic;

B.

întrucât intervenția militară în Yemen condusă de Arabia Saudită, efectuată la cererea președintelui Yemenului, Abd Rabbuh Mansur Hadi, inclusiv folosirea de muniție cu dispersie, interzisă la nivel internațional, a provocat o situație umanitară dezastruoasă ce afectează populația din întreaga țară, are implicații grave pentru întreaga regiune și constituie o amenințare pentru pacea și securitatea internațională; întrucât populația civilă yemenită, deja afectată de condiții de viață extrem de precare, este principala victimă a escaladării militare actuale;

C.

întrucât rebelii Houthi au asediat orașul Taiz, cel de-al treilea oraș din Yemen, împiedicând furnizarea de ajutoare umane; întrucât, potrivit lui Stephen O’Brien, Secretar general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator pentru asistența de urgență, circa 200 000 de civili blocați în asediu se confruntă cu lipsa acută de apă potabilă, de alimente, de asistență medicală, precum și de celelalte forme vitale de asistență și protecție;

D.

întrucât, de la începerea conflictului, cel puțin 5 979 de persoane au fost ucise, aproape jumătate fiind civili, iar 28 208 persoane au fost rănite; întrucât printre victime se numără sute de femei și copii; întrucât impactul umanitar asupra populației civile al luptelor neîntrerupte dintre diferitele miliții, al bombardamentelor și al întreruperii furnizării serviciilor esențiale capătă proporții alarmante;

E.

întrucât, potrivit Raportului general privind nevoile umanitare estimate pentru 2016, emis în noiembrie 2015, 21,2 milioane de persoane (82 % din populație) au în prezent nevoie de asistență umanitară sub o formă sau alta; întrucât, în mod similar, se estimează că, în prezent, aproape 2,1 milioane de persoane sunt malnutrite, dintre care peste 1,3 milioane de copii ce suferă de malnutriție acută gravă;

F.

întrucât, în 2015, UE a furnizat un nou ajutor umanitar în valoare de 52 milioane EUR pentru criza din Yemen și impactul acesteia asupra regiunii Cornului Africii: întrucât UE va oferi fonduri de până la 2 milioane EUR pentru crearea mecanismului ONU de verificare și inspecție (UNVIM) pentru transporturile maritime comerciale către Yemen, facilitând astfel fluxul liber de produse comerciale și de ajutor umanitar către Yemen;

G.

întrucât, potrivit mai multor surse, atacurile aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen au lovit ținte civile, inclusiv spitale, școli, piețe, depozite de cereale, porturi și o tabără pentru persoanele strămutate, aducând prejudicii grave infrastructurii esențiale pentru furnizarea ajutorului și contribuind la deficitul sever de alimente și de combustibil din țară; întrucât, la 10 ianuarie 2016, un spital sprijinit de organizația Medici fără Frontiere/ Médecins Sans Frontières (MSF) din nordul Yemenului a fost bombardat, incident care s-a soldat cu moartea a cel puțin șase persoane, cu rănirea a 12 persoane, printre care se numără și membri ai personalului MSF, și cu distrugerea gravă a unității medicale; întrucât acest atac este cel mai recent dintr-o serie de atacuri îndreptate împotriva unităților medicale; întrucât multe monumente istorice și situri arheologice au fost, de asemenea, afectate sau distruse în mod ireparabil, inclusiv unele părți ale orașului vechi Sana’a, sit care face parte din patrimoniul mondial al UNESCO;

H.

întrucât, din cauza capacității portuare reduse și a congestionării cauzate de distrugerea infrastructurii și a facilităților, doar 15 % din volumul de importuri de combustibili anterior crizei mai ajunge în țară; întrucât, conform Cadrului integrat al clasificării securității alimentare elaborat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură, opt provincii sunt în prezent clasificate la nivel de urgență în ceea ce privește securitatea alimentară – Sa’ada, Hajjah, Hodeida, Taiz, Al-Dhale, Lahj, Abyan și Hadramaut;

I.

întrucât, potrivit organizației „Salvați copiii”, în 18 dintre cele 22 de provincii ale țării, spitalele au fost închise sau grav afectate ca urmare a conflictelor sau a lipsei de combustibil; întrucât, în special, au fost închise 153 de centre medicale care asigurau hrana pentru un număr de peste 450 000 de copiii expuși riscurilor, precum și 158 de clinici ambulatorii care furnizau servicii medicale de bază pentru aproximativ jumătate de milion de copii cu vârsta de sub cinci ani;

J.

întrucât, potrivit UNICEF, conflictul din Yemen are, de asemenea, un impact grav asupra accesului copiilor la educație, suspendat în cazul a aproape 2 milioane de copii, 3 584 de școli fiind închise (una din patru); întrucât 860 dintre aceste școli sunt avariate ori servesc drept adăpost pentru persoanele strămutate;

K.

întrucât, la 15 decembrie 2015, a fost declarată încetarea focului la nivel național, însă aceasta a fost ulterior încălcată pe scară largă; întrucât tratativele de pace dintre părțile participante la conflict, care au avut loc în Elveția la mijlocul lunii decembrie 2015, nu au condus la progrese majore în vederea încetării conflictului; întrucât reluarea negocierilor de pace conduse de ONU, sub auspiciile trimisului special al ONU în Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, programată să aibă loc la 14 ianuarie 2016, a fost temporar amânată în contextul continuării violențelor;

L.

întrucât situația din Yemen prezintă riscuri grave pentru stabilitatea regiunii, în special cea din Cornul Africii, Marea Roșie și Orientul Mijlociu în general; întrucât gruparea Al-Qaeda din Peninsula Arabică (AQAP) a putut beneficia de deteriorarea situației politice și de securitate din Yemen, extinzându-și prezența și crescând numărul și amploarea atacurilor sale teroriste; întrucât așa-numitul Stat Islamic (ISIS) /Daesh a devenit prezent în Yemen și a comis atacuri teroriste împotriva unor moschei șiite, care s-au soldat cu moartea a sute de persoane;

M.

întrucât stabilitatea și securitatea din Yemen, precum și un guvern care să funcționeze în mod adecvat reprezintă factori extrem de importanți pentru eforturile internaționale de combatere a extremismului și violenței în regiune și dincolo de aceasta, precum și pentru pacea și stabilitatea din Yemen;

N.

întrucât unele state membre ale UE au continuat să autorizeze, încă de la începutul războiului, transferuri de arme și obiecte aferente către Arabia Saudită; întrucât aceste transferuri încalcă Poziția comună a UE privind controlul exporturilor de arme (2008/944/PESC), care interzice explicit autorizarea de către statele membre a licențelor pentru arme dacă există riscul clar că tehnologia sau echipamentele militare care urmează să fie exportate pot fi folosite pentru a comite încălcări grave ale dreptului umanitar internațional și pentru a submina pacea, securitatea și stabilitatea regională,

1.

își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea alarmantă a situației umanitare din Yemen, caracterizată de generalizarea insecurității alimentare și a malnutriției severe, de atacuri realizate fără discriminare împotriva civililor și a personalului medical și umanitar, de distrugerea infrastructurii civile și medicale, ca urmare a unui conflict intern preexistent, de intensificarea atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită, de lupte la sol și de atacuri de artilerie, în ciuda apelurilor repetate la o nouă încetare a ostilităților; regretă profund pierderile de vieți omenești cauzate de conflict și suferința celor prinși în acest conflict și își exprimă condoleanțele față de familiile victimelor; își reafirmă angajamentul de a continua să sprijine Yemenul și poporul yemenit;

2.

își exprimă îngrijorarea profundă față de atacurile aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudită și blocada navală pe care a impus-o Yemenului, care au dus la moartea a mii de oameni, au destabilizat și mai mult Yemenul, au distrus infrastructura fizică a țării, au creat instabilitate care a fost exploatată de organizațiile teroriste și extremiste, cum ar fi ISIS/Daesh și Al-Qaida din Peninsula Arabică și au exacerbat o situație umanitară deja critică; condamnă ferm și acțiunile violente și destabilizatoare ale grupării Houthi, sprijinită de Iran, inclusiv asediul orașului Taiz, cu consecințe umanitare dezastruoase pentru locuitori;

3.

subliniază necesitatea unei acțiuni umanitare coordonate sub egida ONU și cere tuturor țărilor să contribuie la satisfacerea necesităților umanitare; cere tuturor părților să permită intrarea și furnizarea de alimente, medicamente, combustibil și a altor tipuri de asistență necesare de urgență, prin intermediul canalelor umanitare ale ONU și internaționale, pentru a satisface necesitățile urgente ale civililor afectați de criză, în conformitate cu principiile imparțialității, neutralității și independenței; solicită o încetare a focului umanitară, care să permită acordarea urgentă a unei asistențe vitale populației yemenite; reamintește, de asemenea, că este esențial să se faciliteze și mai mult accesul navelor comerciale în Yemen;

4.

cere tuturor părților să respecte dreptul umanitar internațional și dreptul internațional al drepturilor omului, să asigure protecția civililor și să nu vizeze în mod direct infrastructurile civile, în special infrastructurile medicale și sistemele de aprovizionare cu apă; solicită o anchetă independentă în legătură cu toate acuzațiile de abuzuri, tortură, ucidere cu intenție a civililor și alte încălcări ale dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului;

5.

reamintește tuturor părților că spitalele și personalul medical sunt protejate în mod explicit de dreptul umanitar internațional și că acțiunile deliberate care vizează populația și infrastructura civilă constituie crime de război; cere să se realizeze o anchetă imparțială și independentă a tuturor presupuselor încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului umanitar internațional, inclusiv ultimele atacuri care au vizat infrastructura și personalul umanitar; solicită tuturor părților să respecte drepturile omului și libertățile tuturor cetățenilor yemeniți și subliniază importanța creșterii securității tuturor celor care lucrează în misiuni de pace și în misiuni umanitare în această țară, inclusiv personalul umanitar, medici și jurnaliști;

6.

solicită UE să promoveze în mod eficace respectarea legislației umanitare internaționale, astfel cum prevăd principiile UE aplicabile; subliniază, în special, că este necesar ca UE, în cadrul dialogului său politic cu Arabia Saudită, să releve necesitatea respectării dreptului umanitar internațional și, în cazul în care acest dialog nu dă rezultate, să aibă în vedere aplicarea altor măsuri, în conformitate cu Orientările UE privind promovarea respectării dreptului umanitar internațional;

7.

invită VP/ÎR să lanseze o inițiativă care să vizeze impunerea unui embargo al UE asupra armelor împotriva Arabiei Saudite, având în vedere acuzațiile grave de încălcare în Yemen a dreptului umanitar internațional de către Arabia Saudită și faptul că autorizarea în continuare a vânzărilor de arme către Arabia Saudită ar încălca, prin urmare, Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008;

8.

consideră că Arabia Saudită și Iranul sunt indispensabile pentru rezolvarea crizei și îndeamnă ambele părți să acționeze în mod pragmatic și cu bună credință pentru a pune capăt conflictului din Yemen;

9.

consideră că numai o soluție politică, deschisă și bazată pe negocieri a acestui conflict poate reinstaura pacea și poate păstra unitatea, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Yemenului; solicită tuturor părților să se angajeze, cu bună credință și fără condiții prealabile, într-o nouă rundă de negocieri pentru pace sub egida ONU, cât mai curând posibil, inclusiv prin rezolvarea diferențelor de poziție prin dialog și consultări, respingând actele de violență în slujba obiectivelor politice și abținându-se de la acțiuni provocatoare și de la orice acte unilaterale menite să pună în pericol soluția politică; sprijină eforturile trimisului special al ONU, Ismail Ould Cheikh Ahmed, de organizare a unor tratative de pace pentru Yemen, intermediate de ONU, în conformitate cu inițiativa Consiliului de Cooperare al Golfului, cu rezultatele Conferinței de dialog național și cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU, în special rezoluțiile 2140 (2014) și 2216 (2015);

10.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al Consiliului de Cooperare al Golfului, Secretarului General al Ligii Statelor Arabe, precum și guvernului Republicii Yemen.


(1)  Texte adoptate, P8_TA(2015)0270.