Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 410 din 18-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/2016 A CONSILIULUI

din 18 noiembrie 2021

privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/932/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen

 

Intrare în vigoare: 18/11/2021

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/932/PESC a Consiliului din 18 decembrie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Yemen (1), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 18 decembrie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/932/PESC.

(2)

La 9 noiembrie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite instituit în temeiul Rezoluției 2140 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adăugat trei persoane pe lista persoanelor și entităților cărora li se aplică măsuri restrictive.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2014/932/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/932/PESC se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

Z. ČERNAČ


(1)  JO L 365, 19.12.2014, p. 147.


ANEXĂ

Următoarele rubrici se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/932/PESC [Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1 alineatul (1), articolul 2a alineatul (1) și articolul 2b alineatele (1) și (2)]:

„7.

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer [pseudonime: (a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; (b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; (c) Saleh Mesfer al Shaer; (d) Saleh al Shae; (e) Saleh al Sha’ir; (f) Abu Yasser].

În scriere originală: الشاعر صالح مسفر صالح

Desemnare: General-maior, «custode” al proprietăților și fondurilor deținute de adversarii Huthi. Adresă: Yemen. Locul nașterii: Al-Safrah, guvernoratul Sa'dah, Yemen. Naționalitate: Yemenită. Pașaport nr.: (a) 05274639, Yemen, eliberat la 7.10.2013 (Data expirării: 7.10.2019); (b) 00481779, Yemen, eliberat la 9.12.2000 (Data expirării: 9.12.2006). Numărul național de identificare: (a) 1388114 Yemen; (b) 10010057512 Yemen. Alte informații: În calitate de «ministru adjunct al apărării însărcinat cu logistica» al Huthi, a sprijinit grupul Huthi în achiziționarea de arme și armament de contrabandă. În calitate de «custode», a fost implicat direct în însușirea pe scară largă și ilegală a activelor și entităților deținute de persoane fizice aflate în arestul Huthi sau obligate să se refugieze în afara Yemenului. Descriere fizică: Culoarea ochilor: căprui. Păr: cărunt. Culoarea tenului: medie. Constituție: zveltă. Înălțime (ft/in): necunoscută. Greutatea (lbs): necunoscută. Clan: membru al confederației tribale Hashid. Fotografia este disponibilă pentru a fi inclusă în linkul către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Data desemnării de către ONU:9.11.2021.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În conformitate cu secțiunea 5 litera (g) din orientările sale, Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției 2140 pune la dispoziție un rezumat al motivelor includerii pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților incluse pe lista sa de sancțiuni.

Data la care rezumatul a devenit disponibil pe site-ul comitetului: 9 noiembrie 2021

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer a fost inclus pe listă la 9 noiembrie 2021 în temeiul punctelor 11 și 15 din Rezoluția 2140 (2014) și al punctului 14 din Rezoluția 2216 (2015), ca îndeplinind criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 și punctul 18 litera (c) din Rezoluția 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului și a oferit sprijin pentru astfel de acte, inclusiv conducerea, în Yemen, a unor acte care încalcă dreptul internațional umanitar aplicabil.

Informații suplimentare:

Făcând referire la memoriul grupului de experți al ONU din 28 august 2019, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului, îndeplinind astfel criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 din Rezoluția 2140 (2014). În funcția sa de ministru adjunct al apărării însărcinat cu logistica al Huthi, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer a sprijinit grupul Huthi în achiziționarea de arme și armament de contrabandă. El este, de asemenea, inclus pe listă în legătură cu implicarea sa directă de la începutul anului 2018 în însușirea pe scară largă și ilegală a activelor și entităților deținute de persoane fizice aflate în arestul Huthi sau obligate să se refugieze în afara Yemenului, în calitatea sa de «custode» și cu încălcarea dreptului internațional umanitar. Al Shaer și-a folosit autoritatea și o rețea bazată în Sana’a, din care fac parte membri ai familiei sale, o instanță penală specială, biroul național de securitate, banca centrală, serviciul de grefă al Ministerului Comerțului și Industriei din Yemen, precum și unele bănci private, pentru a deposeda în mod arbitrar anumite persoane fizice și entități de averea lor, fără o procedură judiciară adecvată sau posibilitatea de a recurge la căi de atac.

8.

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari [pseudonim: Mohammad Al-Ghamari].

În scriere originală: الغماري محمد عبدالكریم

Desemnare: General-maior, șeful Statului-Major al Huthi. Adresă: Yemen. Data nașterii: (a) 1979; (b) 1984. Locul nașterii: Izla Dhaen, districtul Wahha, guvernoratul Hajjar, Yemen. Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Șeful Statului-Major Militar al Huthi; joacă rolul principal în orchestrarea eforturilor militare ale Huthi care amenință în mod direct pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului, inclusiv în Marib, precum și a atacurilor transfrontaliere împotriva Arabiei Saudite. Fotografia este disponibilă pentru a fi inclusă în linkul către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Data desemnării de către ONU:9.11.2021

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În conformitate cu secțiunea 5 litera (g) din orientările sale, Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției 2140 pune la dispoziție un rezumat al motivelor includerii pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților incluse pe lista sa de sancțiuni.

Data la care rezumatul a devenit disponibil pe site-ul comitetului: 9 noiembrie 2021

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari a fost inclus pe listă la 9 noiembrie 2021 în temeiul punctelor 11 și 15 din Rezoluția 2140 (2014) și al punctului 14 din Rezoluția 2216 (2015), ca îndeplinind criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 din Rezoluția 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului și a oferit sprijin pentru astfel de acte.

Informații suplimentare:

Al-Ghamari este inclus pe listă pentru implicarea în campaniile militare Huthi care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului și pentru conducerea acestora, îndeplinind astfel criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 din Rezoluția 2140 (2014). În calitate de șef al Statului-Major Militar al Huthi, Al-Ghamari joacă rolul principal în orchestrarea eforturilor militare ale Huthi care amenință în mod direct pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului, inclusiv în Marib, precum și a atacurilor transfrontaliere împotriva Arabiei Saudite. Cel mai recent, a fost responsabil de ampla ofensivă a Huthi împotriva teritoriului deținut de guvernul yemenit în guvernoratul Marib. Ofensiva de la Marib exacerbează criza umanitară din Yemen, deoarece expune aproximativ un milion de persoane vulnerabile strămutate în interiorul țării riscului de a fi strămutate din nou, a condus la decese în rândul civililor și declanșează o escaladare mai amplă a conflictului.

profilul din Al Estiklal – «Muhammad Al-Ghamari; liderul Huthi care a transferat în Yemen experiența Gardienilor Revoluției Iraniene» (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [accesat la 19 octombrie 2021]

Al Mashhad al-Yemeni (arabă) – «Liderul insurgent Al-Huthi numește un comandant de elită să conducă lupta în Al Hudaydah» (https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [accesat la 19 octombrie 2021]

Al Mashhad al-Yemeni (arabă) – reportaj în arabă privind numirea lui Al-Ghamari în funcția de «comandant-șef» în Marib (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [accesat la 19 octombrie 2021]

Al Manar TV – «Șeful Statului-Major al Yemenului: pregătit pentru un război pe termen lung cu statele coaliției conduse de Arabia Saudită» ( http://english.manartv.com.lb/842052) [accesat la 19 octombrie 2021]

Al Marjie (arabă) – Profil al lui Al-Ghamari (https://www.almarjie-paris.com/1479) [accesat la 19 octombrie 2021]

Al Jazeera – «Huthi afirmă că au atacat Aramco și obiective Patriot în Arabia Saudită» (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) [accesat la 19 octombrie 2021]

Human Rights Watch – «Minele antipersonal instalate de Huthi ucid civili și blochează asistența» (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [accesat la 19 octombrie 2021]

Războiul rachetelor din Yemen: Raportul Centrului de Studii Internaționale și Strategice (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [accesat la 19 octombrie 2021]

Forțele Huthi folosesc mine și dispozitive explozive improvizate pe coasta de vest a Yemenului: Raport elaborat de Conflict Armament Research (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [accesat la 19 octombrie 2021]

9.

Yusuf Al-Madani

În scriere originală: یوسف المداني

Titlu: General-maior. Desemnare: Comandantul celei de a cincea regiuni militare Huthi. Adresă: Yemen. Data nașterii: 1977. Locul nașterii: directoratul Muhatta, provincia Hajjah, Yemen. Naționalitate: Yemenită. Alte informații: Unul dintre liderii importanți ai forțelor Huthi și comandant al forțelor în Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit și Raymah, Yemen – amenințând pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului. Din informațiile disponibile în 2021, Al-Madani era mobilizat în ofensiva de la Marib. Fotografia este disponibilă pentru a fi inclusă în linkul către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: Link către notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Data desemnării de către ONU:9.11.2021.

Informații suplimentare din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

În conformitate cu secțiunea 5 litera (g) din orientările sale, Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției 2140 pune la dispoziție un rezumat al motivelor includerii pe listă a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților incluse pe lista sa de sancțiuni.

Data la care rezumatul a devenit disponibil pe site-ul comitetului: 9 noiembrie 2021

Yusuf Al-Madani a fost inclus pe listă la 9 noiembrie 2021 în temeiul punctelor 11 și 15 din Rezoluția 2140 (2014) și al punctului 14 din Rezoluția 2216 (2015), ca îndeplinind criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 din Rezoluția 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani s-a implicat în acte care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului și a oferit sprijin pentru astfel de acte.

Informații suplimentare:

Al-Madani este inclus pe listă pentru implicarea în campaniile militare Huthi care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Yemenului și pentru conducerea acestora, îndeplinind astfel criteriile de desemnare prevăzute la punctul 17 din Rezoluția 2140 (2014). Al-Madani este un lider important al forțelor Huthi și este comandantul forțelor din Hudaydah, Hajjah, Al Mahwit și Raymah, Yemen. Din informațiile disponibile în 2021, Al-Madani era mobilizat în ofensiva de la Marib. Repoziționarea persistentă a Huthi și alte încălcări ale dispozițiilor privind încetarea focului ale Acordului de la Hudaydah au destabilizat un oraș care servește drept punct critic de trecere pentru bunuri umanitare și comerciale esențiale. În plus, sunt raportate periodic atacuri ale Huthi cu impact asupra civililor și a infrastructurii civile din Hudaydah și din jurul acestuia, exacerbând și mai mult situația populației yemenite care se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate niveluri de nevoi umanitare din țară.

Al Masda (arabă) – «Huthi numesc miniștri interimari ai apărării și internelor, membri ai Comitetului Suprem de Securitate» (https://almasdaronline.com/article/67627) [accesat la 19 octombrie 2021]

Saba (arabă) – Conform unui raport, șeful Consiliului Politic Suprem Al-Huthi a vizitat o expoziție de rachete navale (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [accesat la 19 octombrie 2021]

Aden Al Hadath (Arabic) – «Un dizident» afirmă că Abd-al-Malik Al-Huthi are leucemie și identifică «cel mai probabil succesor» (https://aden-alhadath.info/news/35501) [accesat la 19 octombrie 2021]

Contul de Twitter al lui Mohammad Ali al-Houthi – La 2 februarie 2018, Al-Huthi a postat o imagine cu el și cu Yusuf Al-Madani. Postarea de pe Twitter se traduce în linii mari ca «împreună cu martirul viu Abu Hussein ieri» (Abu Hussein este un pseudonim al lui Yusuf Al-Madani).

Al Jazeera – «Înregistrări: Liderii Huthi au plănuit uciderea unui general» (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [accesat la 19 octombrie 2021]”