Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 385 din 29-10-2021

CAPITOLUL 48

HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON

Note de capitol

1.

În sensul acestui capitol cu excepția cazului în care contextul impune altfel, termenul „hârtie” se referă atât la carton cât și la hârtie, indiferent de grosimea sau greutatea lor pe metru pătrat.

2.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

articolele de la capitolul 30;

(b)

foile pentru marcare prin presare la cald de la poziția 3212;

(c)

hârtiile parfumate și hârtiile impregnate sau acoperite cu produse cosmetice (capitolul 33);

(d)

hârtia și vata de celuloză impregnate, îmbibate sau acoperite cu săpun sau detergent (poziția 3401) sau cu creme, ceară de parchet, pastă de lustruit sau preparate similare (poziția 3405);

(e)

hârtiile și cartoanele sensibilizate de la pozițiile 3701-3704;

(f)

hârtia impregnată cu reactivi de diagnostic sau de laborator (poziția 3822);

(g)

materialele plastice stratificate care conțin hârtie sau carton, produsele constituite dintr-un strat de hârtie sau de carton acoperit sau îmbrăcat cu un strat de material plastic, atunci când grosimea acestuia din urmă depășește jumătate din grosimea totală, precum și produsele din aceste materiale, altele decât tapetul de la poziția 4814 (capitolul 39);

(h)

articolele de la poziția 4202 (de exemplu, articole de voiaj);

(ij)

articolele de la capitolul 46 (articole din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele);

(k)

firele din hârtie și articolele textile din fire de hârtie (secțiunea XI);

(l)

articolele de la capitolul 64 sau 65;

(m)

cartonul sau hârtia abrazivă (poziția 6805) și cartonul sau hârtia pe care este aplicată mică (poziția 6814); dimpotrivă, hârtia și cartonul acoperite cu praf de mică sunt clasificate la acest capitol;

(n)

foliile și benzile subțiri din metal pe suport de hârtie sau carton (secțiunea XIV sau XV);

(o)

articolele de la poziția 9209;

(p)

articolele de la capitolul 95 (de exemplu, jucării, jocuri, articole sportive);

(q)

articolele de la capitolul 96 (de exemplu nasturi, tampoane igienice și tampoane interne, șervețele igienice și scutece pentru copii).

3.

Sub rezerva dispozițiilor de la nota 7, pozițiile 4801-4805 cuprind hârtia și cartonul care au fost supuse, prin calandrare sau prin alt mod, unor operațiuni de netezire, satinare, lustruire, glasare, polizare sau altor operațiuni similare de finisare sau unei false filigranări sau șlefuiri, precum și hârtia, cartonul, vata de celuloză și straturile subțiri din fibre celulozice, colorate sau marmorate în masa lor (altfel decât la suprafață), prin orice procedeu. Cu toate acestea, hârtia, cartonul, vata de celuloză și straturile subțiri din fibre celulozice care au fost supuse unui alt tratament nu se clasifică la aceste poziții, în cazul în care nu există dispoziții contrare la poziția 4803.

4.

În prezentul capitol, expresia «hârtie de ziar» înseamnă hârtie necretată de tipul folosit la imprimarea ziarelor, al cărei conținut total de fibre constă în proporție de minimum 50 % din greutate în fibre din lemn obținute printr-un proces mecanic sau chemo-mecanic, neîncleiată sau foarte puțin încleiată, al cărei indice de rugozitate măsurat cu aparatul Parker Print Surf (1 MPa) pe fiecare față este de peste 2,5 micrometri (microni), cu greutate cuprinsă între minimum 40 g/m2 și maximum 65 g/m2, și se aplică doar hârtiei: (a) în benzi sau în role cu o lățime de peste 28 cm sau; (b) în foi dreptunghiulare (inclusiv pătrate) cu o latură de peste 28 cm și cu cealaltă de peste 15 cm în stare nepliată.

5.

În sensul poziției 4802, expresiile «hârtii și cartoane necretate de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice» și «hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate» înseamnă hârtiile și cartoanele fabricate în principal din pastă albită sau din pastă obținută printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic și care satisfac una dintre condițiile de mai jos:

A.

Pentru hârtii sau cartoane cu o greutate de maximum 150 g/m2:

(a)

să conțină minimum 10 % fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic și

(1)

să aibă greutatea maximă de 80 g/m2, sau

(2)

să fie colorate în masă; sau

(b)

să conțină peste 8 % cenușă, și

(1)

să aibă greutatea maximă de 80 g/m2, sau

(2)

să fie colorate în masă; sau

(c)

să conțină peste 3 % cenușă și să aibă un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60 %; sau

(d)

să conțină peste 3 % dar maximum 8 % cenușă, să aibă un indice de alb (factor de reflexie) mai mic de 60 % și un indice de rezistență la rupere de maximum 2,5 kPa·m2/g; sau

(e)

să conțină maximum 3 % cenușă, să aibă un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60 % și un indice de rezistență la rupere de maximum 2,5 kPa·m2/g.

B.

Pentru hârtiile sau cartoanele cu o greutate de peste 150 g/m2:

(a)

să fie colorate în masă; sau

(b)

să aibă un indice de alb (factor de reflexie) de minimum 60 % și

(1)

o grosime de maximum 225 micrometri (microni), sau

(2)

o grosime de peste 225 micrometri (microni) dar de maximum 508 micrometri (microni) și un conținut de cenușă de peste 3 %; sau

(c)

having a brightness of less than 60 %, a caliper of 254 micrometres (microns) or less and an ash content of more than 8 %să aibă un indice de alb (factor de reflexie) mai mic de 60 %, o grosime de maximum 254 micrometri (microni) și un conținut de cenușă de peste 8 %.

Poziția 4802 nu cuprinde, cu toate acestea, hârtia și cartonul de filtru (inclusiv hârtia pentru plicurile de ceai) sau hârtia și cartonul pâslă.

6.

În acest capitol, prin „hârtie și carton kraft” se înțelege hârtia și cartonul la care minimum 80 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele obținute prin procedee chimice cu sulfat sau cu sodă.

7.

În cazul în care nu există dispoziții contrare, hârtia, cartonul, vata de celuloză și straturile subțiri din fibre celulozice, putând fi incluse în două sau mai multe din pozițiile 4801-4811, se clasifică la acea poziție care apare ultima în ordinea numerică din nomenclatură.

8.

Pozițiile 4803-4809 se aplică doar hârtiei, cartonului, vatei de celuloză și straturilor subțiri din fibre celulozice:

(a)

în benzi sau role cu o lățime de peste 36 cm; sau

(b)

în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară la care cel puțin o latură depășește 36 cm, iar cealaltă latură depășește 15 cm, în stare nepliată.

9.

În sensul poziției 4814, prin „hârtie tapet și hârtie similară pentru acoperit pereții” se înțelege:

(a)

hârtia prezentată în role, cu o lățime de minimum 45 cm, dar de maximum 160 cm, utilizabile pentru decorarea pereților sau a plafoanelor:

1.

granulată, gofrată, colorată, imprimată cu motive sau altfel decorată la suprafață (de exemplu, cu ghemotoace din fibre textile), chiar acoperite cu material plastic protector transparent;

2.

cu o suprafață granulată datorită încorporării de așchii din lemn, paie etc.;

3.

impregnată sau acoperită pe o față cu material plastic, stratul de material plastic fiind granulat, gofrat, colorat, imprimat cu motive sau altfel decorat; sau

4.

acoperită pe o față cu materiale de împletit, chiar țesute plan sau așezate paralel;

(b)

bordurile și frizele de hârtie, prelucrate ca mai sus, chiar sub formă de role, utilizabile pentru decorarea pereților sau plafoanelor;

(c)

tapetul din hârtie sub formă de mai multe panouri, role sau foi, imprimate astfel încât să formeze un peisaj, un tablou sau un motiv atunci când sunt puse pe perete.

Articolele pe suport de hârtie sau carton, destinate atât pentru acoperirea podelelor cât și a pereților, se clasifică la poziția 4823.

10.

Poziția 4820 nu include foile și cartelele neasamblate, tăiate la dimensiune, chiar imprimate, ștanțate sau perforate.

11.

Poziția 4823 include, între altele, cartelele perforate din hârtie sau carton pentru războaiele de țesut Jacquard sau pentru mașini similare și hârtia dantelată.

12.

Cu excepția articolelor de la pozițiile 4814 sau 4821, se clasifică la capitolul 49 hârtia, cartonul, vata de celuloză și articolele din aceste materiale, imprimate cu motive sau ilustrații care nu au doar un caracter auxiliar în raport cu utilizarea lor primară.

Note de subpoziții

1.

În sensul subpozițiilor 4804 11 și 4804 19 se consideră „hârtie și carton pentru coperți, denumite kraftliner” hârtia și cartonul cretate sau satinate, prezentate în role, la care minimum 80 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele de lemn obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă, care au o greutate peste 115 g/m2 și o rezistență minimă la rupere Mullen egală cu valorile indicate în tabelul următor sau cu echivalentul interpolat sau extrapolat liniar pentru orice altă greutate.

Greutate (g/m2)

Rezistență minimă la rupere Mullen (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2.

În sensul pozițiilor 4804 21 și 4804 29, se consideră „hârtie kraft pentru saci de mari dimensiuni” hârtia cretată, prezentată în role, la care minimum 80 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă, cu o greutate pe m2 cuprinsă între minimum 60 g și maximum 115 g inclusiv, și care îndeplinesc una din următoarele condiții:

(a)

au un indice de rupere Mullen de minimum 3,7 kPa·m2/g și un indice de întindere de peste 4,5 % în sens transversal și de peste 2 % în sensul mașinii;

(b)

au o rezistență minimă la sfâșiere și la rupere prin tracțiune în conformitate cu cele indicate în tabelul de mai jos sau cu echivalentul interpolat liniar pentru orice altă greutate:

Greutate (g/m2)

Rezistență minimă la sfâșiere (mN)

Rezistență minimă la rupere prin tracțiune (kN/m)

 

În sensul mașinii

În sensul mașinii plus în sens transversal

În sens transversal

În sensul mașinii plus în sens transversal

60

700

1 510

1,9

6

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3.

În sensul subpoziției 4805 11, prin „hârtie semichimică pentru caneluri” se înțelege hârtia prezentată în role, la care minimum 65 % din greutatea compoziției fibroase totale reprezintă fibre din lemn de foioase, nealbite, obținute prin combinarea unei prelucrări mecanice și a unei prelucrări chimice, și având rezistența la compresie, măsurată prin metoda CMT 30 (Corrugated Medium Test cu 30 minute de condiționare) de peste 1,8 newtoni/g/m2 pentru o umiditate relativă de 50 %, la o temperatură de 23 °C.

4.

Subpoziția 4805 12 include hârtia, în role, compusă în principal din pastă de paie obținută printr-o combinație de procedee mecanice și chimice, cu o greutate pe metru pătrat de minimum 130 g și a cărei rezistență la compresie, măsurată după metoda CMT 30 (Corrugated Medium Test cu 30 de minute de condiționare) depășește 1,4 newtoni/g/m2 pentru o umiditate relativă de 50 %, la o temperatură de 23 °C.

5.

Subpozițiile 4805 24 și 4805 25 includ hârtia și cartonul, compuse exclusiv sau în principal din pastă de hârtie sau de carton reciclabile (deșeuri și maculatură). Hârtia sau cartonul Testliner poate avea la suprafață, de asemenea, un strat de hârtie vopsită sau compusă din pastă nereciclată albită sau nealbită. Aceste produse au un indice de rezistență la rupere Mullen de minimum 2 kPa·m2/g.

6.

În sensul poziției 4805 30 prin „hârtie sulfit de ambalaj” se înțelege hârtia satinată la care mai mult de 40 % din greutatea totală a compoziției fibroase reprezintă fibre de lemn obținute prin procedeul chimic cu bisulfit, cu un conținut de cenușă de maximum 8 % și cu un indice de rupere Mullen de minimum 1,47 kPa·m2/g.

7.

În sensul subpoziției 4810 22, prin „hârtie ușor cretată numită LWC” se înțelege hârtia acoperită pe ambele fețe, care are o greutate totală pe metrul pătrat de maximum 72 g, având greutatea stratului de acoperire de maximum 15 g/m2 pe o față, pe un suport la care minimum 50 % din greutatea totală a compoziției fibroase reprezintă fibre de lemn obținute printr-un procedeu mecanic.

Cod NC

Descrierea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

4801 00 00

Hârtie de ziar, în rulouri sau foi

scutire

4802

Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice și hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803; hârtii și cartoane fabricate manual

 

 

4802 10 00

–  Hârtii și cartoane fabricate manual

scutire

4802 20 00

–  Hârtii și cartoane suport pentru hârtii și cartoane fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile

scutire

4802 40

–  Hârtii suport pentru tapet

 

 

4802 40 10

– –  Fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre

scutire

4802 40 90

– –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre

 

 

4802 54 00

– –  Cu o greutate sub 40 g/m2

scutire

4802 55

– –  Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, în rulouri

 

 

4802 55 15

– – –  Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar sub 60 g/m2

scutire

4802 55 25

– – –  Cu o greutate de minimum 60 g/m2, dar sub 75 g/m2

scutire

4802 55 30

– – –  Cu o greutate de minimum 75 g/m2, dar sub 80 g/m2

scutire

4802 55 90

– – –  Cu o greutate de minimum 80 g/m2

scutire

4802 56

– –  Cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2, în foi având o latură de maximum 435 mm și cealaltă de maximum 297 mm, nepliată

 

 

4802 56 20

– – –  La care o latură are 297 mm și cealaltă 210 mm (format A4)

scutire

4802 56 80

– – –  Altele

scutire

4802 57 00

– –  Altele, cu o greutate de minimum 40 g/m2, dar de maximum 150 g/m2

scutire

4802 58

– –  Cu o greutate de peste 150 g/m2

 

 

4802 58 10

– – –  În rulouri

scutire

4802 58 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane, la care peste 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic

 

 

4802 61

– –  În rulouri

 

 

4802 61 15

– – –  Cu o greutate sub 72 g/m2 și la care mai mult de 50 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic

scutire

4802 61 80

– – –  Altele

scutire

4802 62 00

– –  În foi la care o latură are maximum 435 mm și cealaltă este de maximum 297 mm, în stare nepliată

scutire

4802 69 00

– –  Altele

scutire

4803 00

Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie igienică, șervețele de demachiat, pentru șters mâinile, ca șervețele sau hârtii similare pentru uz casnic, de igienă sau de toaletă, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, chiar creponate, încrețite, gofrate, ștanțate, perforate, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi

 

 

4803 00 10

–  Vată de celuloză

scutire

 

–  Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, cu o greutate pe strat

 

 

4803 00 31

– –  De maximum 25 g/m2

scutire

4803 00 39

– –  De peste 25 g/m2

scutire

4803 00 90

–  Altele

scutire

4804

Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele de la poziția 4802 sau 4803

 

 

 

–  Hârtii și cartoane pentru coperți, numite kraftliner

 

 

4804 11

– –  Nealbite

 

 

 

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

 

 

4804 11 11

– – – –  Cu greutatea sub 150 g/m2

scutire

4804 11 15

– – – –  Cu greutatea de minimum 150 g/m2, dar sub 175 g/m2

scutire

4804 11 19

– – – –  Cu greutatea de minimum 175 g/m2

scutire

4804 11 90

– – –  Altele

scutire

4804 19

– –  Altele

 

 

 

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

 

 

 

– – – –  Realizate din unul sau mai multe straturi nealbite și un strat exterior albit, semialbit sau colorat în masă, cu greutatea pe m2

 

 

4804 19 12

– – – – –  Sub 175 g

scutire

4804 19 19

– – – – –  De minimum 175 g

scutire

4804 19 30

– – – –  Altele

scutire

4804 19 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Hârtii kraft pentru saci de mari dimensiuni

 

 

4804 21

– –  Nealbite

 

 

4804 21 10

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

scutire

4804 21 90

– – –  Altele

scutire

4804 29

– –  Altele

 

 

4804 29 10

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

scutire

4804 29 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate de maximum 150 g/m2

 

 

4804 31

– –  Nealbite

 

 

 

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

 

 

4804 31 51

– – – –  Utilizate ca izolant în electrotehnică

scutire

4804 31 58

– – – –  Altele

scutire

4804 31 80

– – –  Altele

scutire

4804 39

– –  Altele

 

 

 

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

 

 

4804 39 51

– – – –  Albite uniform în masă

scutire

4804 39 58

– – – –  Altele

scutire

4804 39 80

– – –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate peste 150 g/m2, dar sub 225 g/m2

 

 

4804 41

– –  Nealbite

 

 

4804 41 91

– – –  Hârtii și cartoane denumite saturating kraft

scutire

4804 41 98

– – –  Altele

scutire

4804 42 00

– –  Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic

scutire

4804 49 00

– –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate de minimum 225 g/m2

 

 

4804 51 00

– –  Nealbite

scutire

4804 52 00

– –  Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic

scutire

4804 59

– –  Altele

 

 

4804 59 10

– – –  În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă

scutire

4804 59 90

– – –  Altele

scutire

4805

Alte hârtii și cartoane, necretate, în rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrări suplimentare sau unor tratamente, altele decât cele stipulate la nota 3 din acest capitol

 

 

 

–  Hârtie pentru caneluri

 

 

4805 11 00

– –  Hârtie semichimică pentru caneluri

scutire

4805 12 00

– –  Hârtie din paie pentru caneluri

scutire

4805 19

– –  Altele

 

 

4805 19 10

– – –  Wellenstoff

scutire

4805 19 90

– – –  Altele

scutire

 

–  Testliner (carton din fibre recuperate)

 

 

4805 24 00

– –  Cu o greutate de maximum 150 g/m2

scutire

4805 25 00

– –  Cu o greutate de peste 150 g/m2

scutire

4805 30 00

–  Hârtie sulfit pentru ambalaj

scutire

4805 40 00

–  Hârtie și carton filtru

scutire

4805 50 00

–  Hârtie și carton fetru, hârtie și carton lânos

scutire

 

–  Altele

 

 

4805 91 00

– –  Cu o greutate de maximum 150 g/m2

scutire

4805 92 00

– –  Cu o greutate de peste 150 g/m2, dar sub 225 g/m2

scutire

4805 93

– –  Cu o greutate de minimum 225 g/m2

 

 

4805 93 20

– – –  Realizate din hârtie reciclată

scutire

4805 93 80

– – –  Altele

scutire

4806

Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide, în rulouri sau foi

 

 

4806 10 00

–  Hârtii și cartoane sulfurizate (pergament vegetal)

scutire

4806 20 00

–  Hârtii rezistente la grăsimi (greaseproof)

scutire

4806 30 00

–  Hârtie calc

scutire

4806 40

–  Hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide

 

 

4806 40 10

– –  Hârtie pergament (transparentă)

scutire

4806 40 90

– –  Altele

scutire

4807 00

Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate la suprafață și neimpregnate, chiar întărite în interior, în rulouri sau coli

 

 

4807 00 30

–  Realizate din hârtie reciclată, chiar acoperite cu hârtie

scutire

4807 00 80

–  Altele

scutire

4808

Hârtii și cartoane ondulate (chiar acoperite prin lipire), creponate, încrețite, gofrate, ștanțate sau perforate, în rulouri sau în foi, altele decât cele de la poziția 4803

 

 

4808 10 00

–  Hârtii și cartoane, ondulate, chiar perforate

scutire

4808 40 00

–  Hârtii kraft, creponate sau încrețite, chiar gofrate, ștanțate sau perforate

scutire

4808 90 00

–  Altele

scutire

4809

Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii pentru copii (inclusiv hârtii cretate, acoperite sau impregnate, pentru hârtii stencil sau plăci offset), chiar imprimate, în rulouri sau foi

 

 

4809 20 00

–  Hârtii „autocopiante”

scutire

4809 90 00

–  Altele

scutire

4810

Hârtii și cartoane, cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni

 

 

 

–  Hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic, sau în care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre

 

 

4810 13 00

– –  În rulouri

scutire

4810 14 00

– –  În foi la care una dintre laturi este de maximum 435 mm și cealaltă de maximum 297 mm, în stare nepliată

scutire

4810 19 00

– –  Altele

scutire

 

–  Hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, la care peste 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic

 

 

4810 22 00

– –  Hârtie ușor cretată, denumită LWC

scutire

4810 29

– –  Altele

 

 

4810 29 30

– – –  În rulouri

scutire

4810 29 80

– – –  Altele

scutire

 

–  Hârtie și carton kraft, altele decât cele de tipul folosit pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice

 

 

4810 31 00

– –  Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de maximum 150 g/m2

scutire

4810 32

– –  Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de peste 150 g/m2

 

 

4810 32 10

– – –  Cretate sau acoperite cu caolin

scutire

4810 32 90

– – –  Altele

scutire

4810 39 00

– –  Altele

scutire

 

–  Alte hârtii și cartoane

 

 

4810 92

– –  Multistrat

 

 

4810 92 10

– – –  La care fiecare strat este albit

scutire

4810 92 30

– – –  La care un singur strat este albit

scutire

4810 92 90

– – –  Altele

scutire

4810 99

– –  Altele

 

 

4810 99 10

– – –  Din pastă albită, acoperite sau impregnate cu caolin

scutire

4810 99 80

– – –  Altele

scutire

4811

Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, având orice dimensiuni, altele decât produsele de tipul celor descrise la pozițiile 4803, 4809 sau 4810

 

 

4811 10 00

–  Hârtii și cartoane gudronate, bituminate sau asfaltate

scutire

 

–  Hârtii și cartoane gomate sau adezive

 

 

4811 41

– –  Autoadezive

 

 

4811 41 20

– – –  Cu o lățime de maximum 10 cm, a căror acoperire constă în cauciuc, natural sau sintetic, nevulcanizat

scutire

4811 41 90

– – –  Altele

scutire

4811 49 00

– –  Altele

scutire

 

–  Hârtii și cartoane, cretate, impregnate sau acoperite cu materiale plastice (cu excepția adezivilor)

 

 

4811 51 00

– –  Albite, cu o greutate de peste 150 g/m2

scutire

4811 59 00

– –  Altele

scutire

4811 60 00

–  Hârtii și cartoane, cretate, impregnate sau acoperite cu ceară, parafină, stearină, ulei sau glicerol

scutire

4811 90 00

–  Alte hârtii și cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice

scutire

4812 00 00

Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie

scutire

4813

Hârtie pentru țigări, chiar tăiată la dimensiune, sub formă de colițe sau sub formă tubulară

 

 

4813 10 00

–  Sub formă de colițe sau sub formă tubulară

scutire

4813 20 00

–  În rulouri cu o lățime maximă de 5 cm

scutire

4813 90

–  Altele

 

 

4813 90 10

– –  În rulouri cu o lățime de peste 5 cm, dar de maximum 15 cm

scutire

4813 90 90

– –  Altele

scutire

4814

Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereții; hârtii transparente autocolante

 

 

4814 20 00

–  Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereții, constituite din hârtie impregnată sau acoperită pe față cu un strat de material plastic, gofrat, colorat, imprimat cu motive sau altfel decorat

scutire

4814 90

–  Altele

 

 

4814 90 10

– –  Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereți, constituite din hârtie gofrată, colorată la suprafață, imprimată cu motive sau altfel decorată la suprafață, impregnată sau acoperită cu material plastic protector transparent

scutire

4814 90 70

– –  Altele

scutire

4815

 

 

 

4816

Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii copiative (altele decât cele de la poziția 4809), hârtii stencil și plăci offset, din hârtie, chiar ambalate în cutii

 

 

4816 20 00

–  Hârtii denumite „autocopiante”

scutire

4816 90 00

–  Altele

scutire

4817

Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, care conțin un set de articole pentru corespondență

 

 

4817 10 00

–  Plicuri

scutire

4817 20 00

–  Hârtie în formă de plic, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență

scutire

4817 30 00

–  Cutii, mape și articole similare, din hârtie sau din carton, care conțin un set de articole pentru corespondență

scutire

4818

Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie igienică și ca hârtii similare, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice, de tipul celor pentru uz casnic sau sanitar, în rulouri cu o lățime de maximum 36 cm sau tăiate la dimensiune; batiste, șervețele demachiante, hârtie pentru șters mâinile, fețe de masă și șervete, lenjerie de pat și articole similare pentru uz casnic, de toaletă, pentru uz igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice

 

 

4818 10

–  Hârtie igienică

 

 

4818 10 10

– –  Cu greutatea de maximum 25 g/m2 pe strat

scutire

4818 10 90

– –  Cu greutatea de peste 25 g/m2 pe strat

scutire

4818 20

–  Batiste, șervețele demachiante și hârtie pentru șters mâinile

 

 

4818 20 10

– –  Batiste și șervețele demachiante

scutire

 

– –  Hârtie pentru șters mâinile

 

 

4818 20 91

– – –  În rulouri

scutire

4818 20 99

– – –  Altele

scutire

4818 30 00

–  Fețe de masă și șervete de masă

scutire

4818 50 00

–  Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte

scutire

4818 90

–  Altele

 

 

4818 90 10

– –  Articole de uz chirurgical, medical sau igienic, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

scutire

4818 90 90

– –  Altele

scutire

4819

Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine sau similare

 

 

4819 10 00

–  Cutii din hârtie sau carton ondulat

scutire

4819 20 00

–  Cutii și obiecte din carton, pliante, din hârtie sau carton neondulat

scutire

4819 30 00

–  Saci cu lățimea bazei de minimum 40 cm

scutire

4819 40 00

–  Alți saci, pungi, mape (altele decât cele pentru discuri) și cornete

scutire

4819 50 00

–  Alte ambalaje, inclusiv mape pentru discuri

scutire

4819 60 00

–  Obiecte din carton pentru birou, pentru magazine și similare

scutire

4820

Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), agende, blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori și articole similare, caiete, mape, bibliorafturi, carnete cu cleme metalice (cu foi detașabile sau altele), coperte pentru dosare sau alte articole școlare, de birou sau de papetărie, inclusiv formulare pentru diferite activități și carnete diverse, chiar cu foi intercalate de hârtie carbon, din hârtie sau din carton; albume pentru eșantioane sau pentru colecții și coperte pentru cărți, din hârtie sau carton

 

 

4820 10

–  Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori, agende și articole similare

 

 

4820 10 10

– –  Registre, registre contabile și carnete de comenzi sau de chitanțe

scutire

4820 10 30

– –  Carnete de note, blocuri de hârtie pentru scrisori și blocnotesuri

scutire

4820 10 50

– –  Agende

scutire

4820 10 90

– –  Altele

scutire

4820 20 00

–  Caiete

scutire

4820 30 00

–  Bibliorafturi, carnete cu cleme metalice (altele decât copertele de carte), plicuri și coperte pentru dosare

scutire

4820 40 00

–  Formulare pentru diferite activități și carnete diverse, chiar cu foi intercalate de hârtie carbon

scutire

4820 50 00

–  Albume pentru eșantioane sau pentru colecții

scutire

4820 90 00

–  Altele

scutire

4821

Etichete de toate genurile, din hârtie sau carton, imprimate sau nu

 

 

4821 10

–  Imprimate

 

 

4821 10 10

– –  Autoadezive

scutire

4821 10 90

– –  Altele

scutire

4821 90

–  Altele

 

 

4821 90 10

– –  Autoadezive

scutire

4821 90 90

– –  Altele

scutire

4822

Tamburi, bobine, fuzete, canete, mosoare și suporturi similare din pastă de hârtie, hârtie sau carton, chiar perforate sau întărite

 

 

4822 10 00

–  De tipul celor folosite pentru înfășurarea firelor textile

scutire

4822 90 00

–  Altele

scutire

4823

Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pastă de hârtie, din hârtie, din carton, din vată de celuloză sau din straturi subțiri din fibre celulozice

 

 

4823 20 00

–  Hârtie și carton de filtru

scutire

4823 40 00

–  Hârtii cu diagrame pentru aparatele de înregistrat, sub formă de bobine, foi sau discuri

scutire

 

–  Tăvi, veselă, farfurii, căni, pahare și articole similare din hârtie sau carton

 

 

4823 61 00

– –  Din bambus

scutire

4823 69

– –  Altele

 

 

4823 69 10

– – –  Tăvi, veselă, farfurii

scutire

4823 69 90

– – –  Altele

scutire

4823 70

–  Articole turnate sau presate din pastă de hârtie

 

 

4823 70 10

– –  Ambalaje alveolare pentru ouă

scutire

4823 70 90

– –  Altele

scutire

4823 90

–  Altele

 

 

4823 90 40

– –  Hârtie și carton de tipul celor folosite pentru scris, tipărit sau pentru alte scopuri grafice

scutire

4823 90 85

– –  Altele

scutire

CAPITOLUL 49

CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI

Note de capitol

1.

Capitolul nu cuprinde:

(a)

negativele și pozitivele fotografice pe suport transparent (capitolul 37);

(b)

hărțile, planurile și globurile, în relief, chiar imprimate (poziția 9023);

(c)

cărțile de joc și celelalte articole de la capitolul 95;

(d)

gravurile, stampele și litografiile originale (poziția 9702), timbrele poștale, timbrele fiscale, mărcile poștale, plicurile „prima zi”, serii poștale complete și articolele similare de la poziția 9704, precum și obiectele de antichitate de peste 100 ani vechime și alte articole de la capitolul 97.

2.

În sensul capitolului 49, prin termenul „imprimat” se înțelege, de asemenea, reproducerea prin folosirea unei mașini de multiplicat, printr-un procedeu comandat de o mașină de prelucrare automată a datelor, prin gofrare, fotografiere, fotocopiere, termocopiere sau dactilografiere.

3.

Ziarele și publicațiile periodice cartonate sau legate, precum și colecțiile de ziare sau de publicații periodice prezentate sub aceeași copertă se clasifică la poziția 4901, chiar dacă acestea conțin sau nu material publicitar.

4.

La poziția 4901 se clasifică de asemenea:

(a)

colecțiile de gravuri, de reproduceri după opere de artă, de desene etc., care constituie opere complete, paginate și susceptibile de a forma o carte, atunci când gravurile sunt însoțite de un text care se referă la aceste lucrări sau la autorul acestora;

(b)

planșele ilustrate prezentate în același timp cu o carte și care reprezintă un supliment al acesteia;

(c)

cărțile prezentate în fascicule sau în foi separate, de orice format, care constituie o lucrare completă sau o parte a unei lucrări, și destinate să fie broșate, cartonate sau legate.

Cu toate acestea, gravurile și ilustrațiile fără text și care sunt prezentate în foi distincte, de orice format, se clasifică la poziția 4911.

5.

Sub rezerva notei 3 de la acest capitol, poziția 4901 nu cuprinde publicațiile care sunt destinate în principal reclamei (de exemplu, broșuri, prospecte, cataloage comerciale, anuare publicate de asociații comerciale, propagandă turistică). Aceste publicații se clasifică la poziția 4911.

6.

În sensul poziției 4903, se consideră „albume sau cărți cu imagini pentru copii” albumele sau cărțile pentru copii a căror ilustrație constituie atracția principală și al căror text nu prezintă decât un interes secundar.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

4901

Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi volante

 

 

4901 10 00

–  În foi volante, chiar pliate

scutire

 

–  Altele

 

 

4901 91 00

– –  Dicționare și enciclopedii, chiar în fascicule

scutire

4901 99 00

– –  Altele

scutire

4902

Ziare și publicații periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conțin material publicitar

 

 

4902 10 00

–  Cu cel puțin patru apariții pe săptămână

scutire

4902 90 00

–  Altele

scutire

4903 00 00

Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat, pentru copii

scutire

4904 00 00

Partituri muzicale manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate

scutire

4905

Lucrări cartografice de orice fel, inclusiv hărți de perete, planuri topografice și globuri, imprimate

 

 

4905 20 00

–  Sub formă de cărți sau de broșuri

scutire

4905 90 00

–  Altele

scutire

4906 00 00

Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus

scutire

4907 00

Timbre poștale, timbre fiscale și similare, neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație în țara în care ele au sau vor avea o valoare nominală recunoscută; hârtie timbrată; bancnote; cecuri; titluri de acțiuni sau obligațiuni și titluri similare

 

 

4907 00 10

–  Timbre poștale, timbre fiscale și similare

scutire

4907 00 30

–  Bancnote

scutire

4907 00 90

–  Altele

scutire

4908

Decalcomanii (abțibilduri) de orice fel

 

 

4908 10 00

–  Decalcomanii vitrifiabile

scutire

4908 90 00

–  Altele

scutire

4909 00 00

Cărți poștale imprimate sau ilustrate; cărți poștale cu felicitări sau mesaje personale, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicații

scutire

4910 00 00

Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile

scutire

4911

Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii

 

 

4911 10

–  Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare

 

 

4911 10 10

– –  Cataloage comerciale

scutire

4911 10 90

– –  Altele

scutire

 

–  Altele

 

 

4911 91 00

– –  Imagini, gravuri și fotografii

scutire

4911 99 00

– –  Altele

scutire

SECȚIUNEA XI

MATERIALE TEXTILE ȘI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

Note de secţiune

1.

Secţiunea nu cuprinde:

(a)

părul pentru perii (poziția 0502), părul de cal și deșeurile din păr de cal (poziția 0511);

(b)

părul uman și articolele din păr uman (pozițiile 0501, 6703 sau 6704); cu toate acestea, articolele și țesături pentru filtrare sau strecurare dese din păr, de tipul celor utilizate pentru presele de ulei sau pentru alte scopuri tehnice similare se clasifică la poziția 5911;

(c)

lintersul de bumbac și alte produse vegetale de la capitolul 14;

(d)

azbestul de la poziția 2524 și articolele din azbest și alte produse de la pozițiile 6812 sau 6813;

(e)

articolele de la pozițiile 3005 sau 3006; firele utilizate pentru curățirea spațiilor interdentare (fire dentare), prezentate în ambalaje individuale pentru vânzarea cu amănuntul de la poziția 3306;

(f)

materialele textile sensibilizate de la pozițiile 3701-3704;

(g)

monofilamentele a căror cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale depășește 1 mm și benzile și formele similare (de exemplu, paiele artificiale) cu o lățime aparentă de peste 5 mm din materiale plastice (capitolul 39), precum și împletiturile, țesăturile și alte articole din împletituri din astfel de monofilamente și benzi (capitolul 46);

(h)

țesăturile, materialele tricotate sau croșetate, pâsla și articolele nețesute, impregnate, îmbrăcate, sau acoperite sau stratificate cu material plastic și articole din aceste produse de la capitolul 39;

(ij)

țesăturile, materialele tricotate sau croșetate, pâsla și articolele nețesute, impregnate, îmbrăcate, acoperite sau stratificate cu cauciuc și articolele din aceste produse, de la capitolul 40;

(k)

pieile finite sau brute, neepilate (capitolele 41 sau 43) și articolele din blănuri naturale sau artificiale de la pozițiile 4303 sau 4304;

(l)

articolele din materiale textile de la pozițiile 4201 sau 4202;

(m)

produsele și articole de la capitolul 48 (de exemplu, vata de celuloză);

(n)

încălțămintea și părțile de încălțăminte, ghetrele, jambierele și articolele similare de la capitolul 64;

(o)

fileurile pentru păr și alte articole de acoperit capul și părți ale acestora de la capitolul 65;

(p)

produsele de la capitolul 67;

(q)

produsele textile acoperite cu material abraziv (poziția 6805), precum și fibrele de carbon sau articolele din fibre de carbon de la poziția 6815;

(r)

fibrele de sticlă, articolele din fibre de sticlă și broderiile chimice sau fără fond vizibil, al căror fir de broderie este din fibră de sticlă (capitolul 70);

(s)

articolele de la capitolul 94 (de exemplu, mobilă, lenjerie de pat, aparate și corpuri de iluminat)

(t)

articolele de la capitolul 95 (de exemplu, jucării, jocuri, articole sportive, plase pentru activități sportive);

(u)

articolele de la capitolul 96 (de exemplu perii, seturi de cusut pentru călătorie, fermoare, panglici pentru mașina de scris, tampoane igienice și tampoane interne, șervețele igienice și scutece pentru copii); Does not concern the Romanian version.

(v)

articolele de la capitolul 97.

2.

A.

Produsele textile de la capitolele 50-55 sau de la pozițiile 5809 sau 5902, care conțin două sau mai multe materiale textile, se clasifică după materialul textil care predomină în greutate față de oricare din celelalte materiale textile.

Atunci când niciun material textil nu predomină în greutate, produsul este clasificat ca și cum ar fi în întregime constituit din materialul textil corespunzător ultimei poziții în ordine numerică dintre cele susceptibile a fi în mod egal luate în considerare.

B.

Pentru aplicarea acestei reguli:

(a)

firele de păr de cal îmbrăcate (poziția 5110) și firele metalizate (poziția 5605) sunt considerate în greutatea lor totală ca fiind un material textil distinct; firele metalice sunt considerate materiale textile la clasificarea țesăturilor în care sunt încorporate;

(b)

alegerea poziției de clasificare se face stabilind, în primul rând, capitolul, apoi, în cadrul acestui capitol, poziția aplicabilă, făcându-se abstracție de orice material textil care nu aparține acestui capitol;

(c)

atunci când capitolele 54 și 55 sunt amândouă de luat în considerare împreună cu alt capitol, aceste două capitole trebuie considerate ca fiind un singur capitol;

(d)

atunci când un capitol sau o poziție cuprinde mai multe materiale textile, acestea trebuie considerate ca reprezentând un singur material textil.

C.

Dispoziţiile punctelor A și B de mai sus se aplică, de asemenea, firelor specificate în notele 3, 4, 5 sau 6 de mai jos.

3.

A.

Sub rezerva excepțiilor prevăzute la nota 3 punctul B de mai jos, în această secțiune sunt considerate „sfori, corzi și frânghii”, firele (simple, răsucite sau cablate):

(a)

din mătase sau din deșeuri de mătase, măsurând peste 20 000 decitex;

(b)

din fibre textile sintetice sau artificiale (inclusiv cele făcute din două sau mai multe monofilamente de la capitolul 54), măsurând peste 10 000 decitex;

(c)

din in sau cânepă:

1.

lustruite sau parafinate, măsurând minimum 1 429 decitex;

2.

nelustruite sau neparafinate, măsurând peste 20 000 decitex;

(d)

din fibre de cocos, constituite din trei sau mai multe fire;

(e)

din alte fibre vegetale, măsurând peste 20 000 decitex;

(f)

armate cu fire metalice.

B.

Dispozițiile de mai sus nu se aplică la:

(a)

firele de lână, firele de păr ale altor animale și firele din hârtie, nearmate cu fire metalice;

(b)

cablurile din filamente sintetice sau artificiale de la capitolul 55 și multifilamentele nerăsucite sau cu o torsiune sub 5 răsucituri pe metru de la capitolul 54;

(c)

părul de Messina de la poziția 5006 și monofilamentele de la capitolul 54;

(d)

firele metalice de la poziția 5605; firele textile armate cu fir de metal sunt reglementate de nota 3 punctul A litera (f) de mai sus;

(e)

firele tip „omidă”, firele îmbrăcate și firele „cu bucleuri” de la poziția 5606.

4.

A.

Sub rezerva excepțiilor prevăzute la nota 4 punctul B de mai jos, prin expresia „fire condiționate pentru vânzarea cu amănuntul” de la capitolele 50, 51, 52, 54 și 55 se înțelege firele (simple, răsucite sau cablate) prezentate astfel:

(a)

pe cartele, bobine, tuburi sau suporturi similare cu o greutate maximă (inclusiv suportul) de:

1.

85 g pentru firele din mătase, din deșeuri de mătase sau din filamente sintetice sau artificiale; sau

2.

125 g pentru celelalte fire;

(b)

în gheme, sculuri sau jurubițe, cu o greutate maximă de:

1.

85 g pentru firele din filamente sintetice sau artificiale, măsurând sub 3 000 decitex, din mătase sau deșeuri de mătase, sau

2.

125 g pentru celelalte fire, măsurând sub 2 000 decitex; sau

3.

500 g pentru alte fire;

(c)

în sculuri subdivizate în jurubițe, cu ajutorul unuia sau mai multor fire de separare care le fac independente unele de altele, jurubițele având o greutate uniformă de maximum:

1.

85 g pentru firele din mătase, din deșeuri de mătase sau din filamente sintetice sau artificiale; sau

2.

125 g pentru alte fire;

B.

Dispozițiile de mai sus nu se aplică pentru:

(a)

firele simple din orice material textil, cu excepția:

1.

firelor simple din lână sau din păr fin de animale, nealbite și

2.

firelor simple din lână sau din păr fin de animale, albite, vopsite sau imprimate măsurând peste 5 000 decitex;

(b)

firele răsucite sau cablate, nealbite:

1.

din mătase sau din deșeuri de mătase, indiferent de modul de prezentare; sau

2.

din alte materiale textile (cu excepția lânii și a părului fin de animale) prezentate în sculuri;

(c)

firele răsucite sau cablate, albite, vopsite sau imprimate, din mătase sau din deșeuri de mătase, măsurând maximum 133 decitex;

(d)

firele simple, răsucite sau cablate din orice materiale textile, prezentate:

1.

în sculuri cu depănare încrucișată; sau

2.

dispuse pe suport sau sub altă formă condiționată care implică utilizarea lor în industria textilă (de exemplu, pe tuburi pentru mașini de răsucit, mosoare, țevi, fuzete, bobine conice sau conuri pentru războaiele de țesut sau prezentate sub formă de gogoși de mătase pentru mașini de brodat).

5.

În sensul pozițiilor 5204, 5401 și 5508, prin „ață de cusut” se înțeleg firele răsucite sau cablate care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

(a)

sunt dispuse pe suporturi (de exemplu, bobine, tuburi) și au o greutate, inclusiv suportul, de maximum 1 000 g;

(b)

sunt apretate pentru utilizare ca ață de cusut; și

(c)

au răsucire finală în formă de „Z”.

6.

În această secțiune prin „fire de mare rezistență” se înțeleg firele a căror rezistență exprimată în cN/tex (centinewton per tex) depășește următoarele limite:

— fire simple din nailon sau din alte poliamide sau din poliesteri:

60 cN/tex;

— fire răsucite sau cablate din nailon sau din alte poliamide sau poliesteri:

53 cN/tex;

— fire simple, răsucite sau cablate din viscoză:

27 cN/tex.

7.

În această secțiune „confecționate” înseamnă:

(a)

articolele decupate în altă formă decât cea pătrată sau dreptunghiulară;

(b)

articolele finite, gata de întrebuințare, sau care pot fi folosite după ce au fost separate prin tăierea simplă a firelor de separare, care nu necesită coasere sau altă prelucrare suplimentară, precum cârpele de bucătărie, prosoapele, fețele de masă, basmalele și cuverturile;

(c)

articolele tăiate la dimensiune, cu cel puțin o margine lipită la cald având terminația vizibil subțiată sau tasată și celelalte margini tratate conform unui procedeu descris la oricare altă literă de la prezenta notă, cu excepția materialelor textile în bucăți a căror destrămare la margini a fost împiedicată prin tăierea acestora la cald sau prin alte modalități simple;

(d)

articolele ale căror margini au fost tivite sau rulate prin orice procedeu sau terminate cu franjuri înnodate, obținute din fire aparținând articolului respectiv sau din fire adăugate; cu toate acestea, nu trebuie să fie considerate ca fiind confecționate materialele textile în bucăți, ale căror margini au fost pur și simplu întărite pentru a preveni deşirarea;

(e)

articolele decupate de orice formă, din care s-au îndepărtat firele de separare;

(f)

articolele asamblate prin coasere, lipire sau altfel (cu excepția bucăților din aceeași țesătură, unite la extremități astfel încât să formeze o bucată de o lungime mai mare, precum și a pieselor formate din două sau mai multe materiale textile suprapuse pe toată suprafața și asamblate între ele, chiar cu intercalarea unui material de umplere);

(g)

articolele tricotate sau croșetate obținute în formă finală, prezentate ca articole separate sau sub formă de piese care conțin mai multe unități.

8.

În sensul capitolelor 50-60:

(a)

nu se clasifică la capitolele 50-55 și 60 și, în cazul în care nu există dispoziții contrare, la capitolele 56-59, articolele confecționate în conformitate cu nota 7 de mai sus;

(b)

nu se clasifică la capitolele 50-55 și 60 articolele de la capitolele 56-59.

9.

Sunt asimilate țesăturilor de la capitolele 50-55 produsele constituite din straturi din fire textile paralelizate care se suprapun în unghi ascuțit sau drept. Aceste straturi sunt fixate între ele la punctele de încrucișare ale firelor printr-un liant sau prin termosudare.

10.

Produsele elastice formate din materiale textile asociate cu fire de cauciuc se clasifică la această secțiune.

11.

În această secțiune prin termenul „impregnat” se înțelege și „aderizat”.

12.

În această secțiune prin termenul „poliamide” se înțelege și „aramide”.

13.

În sensul acestei secțiuni și, după caz, oriunde în nomenclatură, expresia „fire elastomerice” se referă la firele din filamente, inclusiv din monofilamente, din material textil sintetic, altele decât firele texturate, care nu se rup atunci când sunt întinse până la de trei ori lungimea inițială și care revin, într-o perioadă de până la 5 minute, la o lungime de o dată și jumătate din lungimea inițială, după ce au fost întinse până la de două ori lungimea inițială.

14.

Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, îmbrăcămintea din materiale textile de la diferitele poziții se clasifică la pozițiile respective, chiar dacă este prezentată în seturi pentru vânzarea cu amănuntul. În sensul prezentei note, expresia „îmbrăcăminte din materiale textile” se referă la îmbrăcămintea de la pozițiile 6101-6114 și pozițiile 6201-6211.

15.

Sub rezerva dispozițiilor de la nota 1 a secțiunii XI, articolele textile, articolele de îmbrăcăminte și alte articole textile, prevăzute cu componente chimice, mecanice sau electronice pentru o funcționalitate suplimentară, fie încorporate ca elemente integrate, fie încorporate în interiorul fibrei sau al țesăturii, se clasifică la pozițiile respective din secțiunea XI, cu condiția să își păstreze caracterul esențial al mărfurilor din prezenta secțiune.

Note de subpoziții

1.

În această secțiune și, după caz, în nomenclatură, se înțelege prin:

(a)

„fire nealbite”:

firele:

1.

care au culoarea naturală a fibrelor componente și care nu au fost supuse nici albirii, nici vopsirii (chiar și în masă) sau imprimării; sau

2.

fără culoare bine determinată (numite „fire în tonuri gri”), care au fost fabricate din deșeuri destrămate.

Aceste fire pot să fie tratate cu un apret necolorat sau cu un colorant nepermanent (care să dispară după o simplă spălare cu săpun) și, în cazul fibrelor sintetice sau artificiale, pot fi tratate în masă cu produse de matisare (de exemplu, dioxid de titan);

(b)

„fire albite”:

firele:

1.

supuse unei operații de albire sau fabricate din fibre albite sau, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, care au fost vopsite în alb (chiar în masă) sau au fost tratate cu apret alb; sau

2.

constituite dintr-un amestec de fibre nealbite și de fibre albite; sau

3.

răsucite sau cablate, constituite din fire nealbite și fire albite;

(c)

„fire colorate (vopsite sau imprimate)”:

firele:

1.

vopsite (chiar în masă) altfel decât în alb sau cu un colorant nepermanent sau care au fost imprimate sau fabricate cu fibre vopsite sau imprimate; sau

2.

constituite dintr-un amestec de fibre vopsite în diferite culori sau dintr-un amestec de fibre albite sau nealbite cu fibre colorate (fire împestrițate sau amestecate) ori au fost imprimate în una sau mai multe culori din loc în loc, care să prezinte aspectul unor serii de puncte (fire înspicate); sau

3.

obținute din benzi sau semitort de material textil care au fost imprimate; sau

4.

răsucite sau cablate constituite din fire albite, nealbite și fire colorate.

Definițiile de mai sus se aplică, de asemenea, mutatis mutandis, monofilamentelor, benzilor sau produselor similare de la capitolul 54;

(d)

„țesături nealbite”:

țesăturile obținute din fire nealbite și care n-au fost supuse niciunei operații de albire, vopsire sau imprimare. Aceste țesuturi pot fi tratate cu un apret necolorat sau o culoare nepermanentă;

(e)

„țesături albite”:

țesăturile:

1.

albite sau, cu excepția cazului în care contextul impune altfel, vopsite în alb sau care au fost tratate cu un apret alb, pe bucată; sau

2.

constituite din fire albite; sau

3.

constituite din fire albite și nealbite;

(f)

„țesături vopsite”:

țesăturile:

1.

vopsite altfel decât în alb (cu excepția cazului în care contextul impune altfel) cu o singură culoare uniformă sau care au fost tratate cu un apret colorat, altul decât alb (în cazul în care nu există dispoziții contrare), pe bucată; sau

2.

constituite din fire colorate într-o singură culoare uniformă;

(g)

„țesături din fire de diferite culori”:

țesăturile (altele decât țesăturile imprimate):

1.

constituite din fire de diferite culori sau fire de diferite nuanțe de aceeași culoare, altele decât culoarea naturală a fibrelor componente; sau

2.

constituite din fire nealbite sau albite și din fire colorate; sau

3.

constituite din fire tip muline sau amestecate.

(În toate cazurile, nu se iau în considerare firele utilizate pentru margini și pentru capetele bucăților);

(h)

„țesături imprimate”:

țesăturile imprimate pe bucată, chiar dacă sunt constituite din fire de diferite culori.

(Sunt considerate ca fiind țesături imprimate țesăturile care au desene făcute, de exemplu, cu pensula, peria, pistolul de vopsit, hârtia de transfer, prin flaușare sau prin procedeul batic).

Procesul de mercerizare nu are nicio influență asupra clasificării firelor sau țesăturilor în cadrul categoriilor de mai sus.

Definițiile de la literele (d)-(h) de mai sus se aplică mutatis mutandis materialelor tricotate sau croșetate;

(ij)

„țesătura pânză”:

o structură de țesătură în care fiecare fir de bătătură trece alternativ pe deasupra și pe dedesubtul firelor succesive de urzeală și fiecare fir de urzeală trece alternativ pe deasupra și pe dedesubtul firelor succesive de bătătură.

2.

A.

Produsele de la capitolele 56-63 care conțin două sau mai multe materiale textile sunt considerate ca fiind alcătuite în întregime din materialul textil care ar fi reținut în conformitate cu nota 2 de la această secțiune pentru clasificarea unui produs de la capitolele 50-55 sau de la poziția 5809, care a fost obținut din aceleași materiale textile.

B.

Pentru aplicarea acestei reguli:

(a)

nu se ține seama, după caz, decât de partea care determină clasificarea în sensul regulii generale interpretative 3;

(b)

nu se ține seama de suport atunci când produsele textile conțin un suport și o suprafață velurată sau buclată;

(c)

nu se ține seama decât de țesătura de fond în cazul broderiilor de la poziția 5810 și al articolelor din aceste materiale. Cu toate acestea, broderiile chimice, ușoare sau fără fond aparent și articolele din aceste materiale se clasifică ținând seama numai de firele de brodat.

CAPITOLUL 50

MĂTASE

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

5001 00 00

Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire

scutire

5002 00 00

Mătase brută (nerăsucită)

scutire

5003 00 00

Deșeuri de mătase (inclusiv gogoși nedepănabile, deșeuri de fire și destrămătură)

scutire

5004 00

Fire de mătase (altele decât firele din deșeuri de mătase) necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5004 00 10

–  Nealbite, degomate sau albite

4

5004 00 90

–  Altele

4

5005 00

Fire din deșeuri de mătase, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5005 00 10

–  Nealbite, degomate sau albite

2,9

5005 00 90

–  Altele

2,9

5006 00

Fire de mătase sau din deșeuri de mătase, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul; intestine de viermi de mătase

 

 

5006 00 10

–  Fire de mătase

5

5006 00 90

–  Fire de deșeuri de mătase; intestine de viermi de mătase

2,9

5007

Țesături din mătase sau din deșeuri de mătase

 

 

5007 10 00

–  Țesături din pieptănătură de mătase

3

m2

5007 20

–  Alte țesături, care conțin minimum 85 % din greutate mătase sau deșeuri de mătase, altele decât pieptănătură de mătase

 

 

 

– –  Crep

 

 

5007 20 11

– – –  Nealbite, degomate sau albite

6,9

m2

5007 20 19

– – –  Altele

6,9

m2

 

– –  Pongé, habutaï, honan, shantoung, corah și țesături similare din Extremul Orient, de mătase naturală pură (neamestecată cu pieptănătură de mătase, deșeuri de pieptănătură de mătase sau cu alte materiale textile)

 

 

5007 20 21

– – –  Țesătură pânză, nealbită sau simplu degomată

5,3

m2

 

– – –  Altele

 

 

5007 20 31

– – – –  Țesătură pânză

7,5

m2

5007 20 39

– – – –  Altele

7,5

m2

 

– –  Altele

 

 

5007 20 41

– – –  Țesături transparente (rare)

7,2

m2

 

– – –  Altele

 

 

5007 20 51

– – – –  Nealbite, degomate sau albite

7,2

m2

5007 20 59

– – – –  Vopsite

7,2

m2

 

– – – –  Din fire de diferite culori

 

 

5007 20 61

– – – – –  Cu lățimea de peste 57 cm, dar de maximum 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

– – – – –  Altele

7,2

m2

5007 20 71

– – – –  Imprimate

7,2

m2

5007 90

–  Alte țesături

 

 

5007 90 10

– –  Nealbite, degomate sau albite

6,9

m2

5007 90 30

– –  Vopsite

6,9

m2

5007 90 50

– –  Din fire de diferite culori

6,9

m2

5007 90 90

– –  Imprimate

6,9

m2

CAPITOLUL 51

LÂNĂ, PĂR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE; FIRE ȘI ȚESĂTURI DIN PĂR DE CAL

Notă de capitol

1.

În nomenclatură, se înțelege prin:

(a)

„lână”, fibra naturală de pe ovine;

(b)

„păr fin de animale”, părul de alpaca, lamă, vicună, cămilă (inclusiv dromader), iac, capră de Angora, capră de Tibet, capră de Kashmir sau similare (cu excepția părului de capră comună), de iepuri de casă (inclusiv de iepuri de Angora), iepuri de câmp, de castor, de șobolan de mosc sau de nutrie;

(c)

„păr grosier”, părul animalelor care nu au fost menționate anterior, cu excepția părului pentru producerea periilor, a pensulelor și a pămătufurilor (poziția 0502) și a părului de cal (poziția 0511).

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

5101

Lână, necardată, nepieptănată

 

 

 

–  Lână uscoasă, inclusiv lâna spălată înainte de separarea de piele

 

 

5101 11 00

– –  Lână tunsă

scutire

5101 19 00

– –  Altele

scutire

 

–  Degresată, necarbonizată

 

 

5101 21 00

– –  Lână tunsă

scutire

5101 29 00

– –  Altele

scutire

5101 30 00

–  Carbonizată

scutire

5102

Păr fin sau grosier, necardat și nepieptănat

 

 

 

–  Păr fin de animale

 

 

5102 11 00

– –  De capră de Cașmir

scutire

5102 19

– –  Altele

 

 

5102 19 10

– – –  De iepure de Angora

scutire

5102 19 30

– – –  De alpaca, de lama, de vicuna

scutire

5102 19 40

– – –  De cămilă (inclusiv dromader), de iac, de capră de Angora, de capră de Tibet și de capre similare

scutire

5102 19 90

– – –  De alți iepuri decât cei de Angora, de iepure sălbatic, de castor, de nutrie și de bizam

scutire

5102 20 00

–  Păr grosier

scutire

5103

Deșeuri de lână sau de păr fin sau grosier de animale, inclusiv deșeuri de fire, cu excepția destrămăturii

 

 

5103 10

–  Deșeuri de la pieptănarea lânii sau a părului fin de animale

 

 

5103 10 10

– –  Necarbonizate

scutire

5103 10 90

– –  Carbonizate

scutire

5103 20 00

–  Alte deșeuri de lână sau de păr fin de animale

scutire

5103 30 00

–  Deșeuri de păr grosier de animale

scutire

5104 00 00

Destrămătură de lână sau de păr fin sau grosier de animale

scutire

5105

Lână, păr fin sau grosier, cardate sau pieptănate (inclusiv „lână pieptănată în vrac”)

 

 

5105 10 00

–  Lână cardată

2

 

–  Lână pieptănată

 

 

5105 21 00

– –  „Lână pieptănată în vrac”

2

5105 29 00

– –  Altele

2

 

–  Păr fin, pieptănat sau cardat

 

 

5105 31 00

– –  De capră de Cașmir

2

5105 39 00

– –  Altele

2

5105 40 00

–  Păr grosier, pieptănat sau cardat

2

5106

Fire din lână cardată, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5106 10

–  Care conțin lână minimum 85 % din greutate

 

 

5106 10 10

– –  Nealbite

3,8

5106 10 90

– –  Altele

3,8

5106 20

–  Care conțin lână sub 85 % din greutate

 

 

5106 20 10

– –  Cu un conținut de lână și de păr fin de animale de minimum 85 % din greutate

(126)

 

– –  Altele

 

 

5106 20 91

– – –  Nealbite

4

5106 20 99

– – –  Altele

4

5107

Fire din lână pieptănată, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5107 10

–  Care conțin lână minimum 85 % din greutate

 

 

5107 10 10

– –  Nealbite

3,8

5107 10 90

– –  Altele

3,8

5107 20

–  Care conțin lână sub 85 % din greutate

 

 

 

– –  Cu un conținut de lână și de păr fin de animale de minimum 85 % din greutate

 

 

5107 20 10

– – –  Nealbite

4

5107 20 30

– – –  Altele

4

 

– –  Altele

 

 

 

– – –  Amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice discontinue

 

 

5107 20 51

– – – –  Nealbite

4

5107 20 59

– – – –  Altele

4

 

– – –  Altfel amestecate

 

 

5107 20 91

– – – –  Nealbite

4

5107 20 99

– – – –  Altele

4

5108

Fire din păr fin de animale, cardate sau pieptănate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5108 10

–  Cardate

 

 

5108 10 10

– –  Nealbite

3,2

5108 10 90

– –  Altele

3,2

5108 20

–  Pieptănate

 

 

5108 20 10

– –  Nealbite

3,2

5108 20 90

– –  Altele

3,2

5109

Fire din lână sau din păr fin de animale, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5109 10

–  Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate

 

 

5109 10 10

– –  În gheme, sculuri sau jurubițe, cu o greutate de peste 125 g, dar de maximum 500 g

3,8

5109 10 90

– –  Altele

5

5109 90 00

–  Altele

5

5110 00 00

Fire din păr grosier sau din păr de cal (inclusiv fire din păr de cal îmbrăcate), chiar condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

3,5

5111

Țesături din lână cardată sau din păr fin de animale, cardat

 

 

 

–  Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate

 

 

5111 11 00

– –  Cu o greutate de maximum 300 g/m2

8

m2

5111 19 00

– –  Altele

8

m2

5111 20 00

–  Altele, amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale

8

m2

5111 30

–  Altele, amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue

 

 

5111 30 10

– –  Cu o greutate de maximum 300 g/m2

8

m2

5111 30 80

– –  Cu o greutate de peste 300 g/m2

8

m2

5111 90

–  Altele

 

 

5111 90 10

– –  Cu un conținut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10 % din greutate

7,2

m2

 

– –  Altele

 

 

5111 90 91

– – –  Cu o greutate de maximum 300 g/m2

8

m2

5111 90 98

– – –  Cu o greutate de peste 300 g/m2

8

m2

5112

Țesături din lână pieptănată sau din păr fin de animale, pieptănat

 

 

 

–  Care conțin lână sau păr fin de animale minimum 85 % din greutate

 

 

5112 11 00

– –  Cu o greutate maximă de 200 g/m2

8

m2

5112 19 00

– –  Altele

8

m2

5112 20 00

–  Altele, amestecate în principal sau numai cu filamente sintetice sau artificiale

8

m2

5112 30

–  Altele, amestecate în principal sau numai cu fibre sintetice sau artificiale discontinue

 

 

5112 30 10

– –  Cu o greutate de maximum 200 g/m2

8

m2

5112 30 80

– –  Cu o greutate de peste 200 g/m2

8

m2

5112 90

–  Altele

 

 

5112 90 10

– –  Cu un conținut total de materiale textile de la capitolul 50 de peste 10 % din greutate

7,2

m2

 

– –  Altele

 

 

5112 90 91

– – –  Cu o greutate de maximum 200 g/m2

8

m2

5112 90 98

– – –  Cu o greutate de peste 200 g/m2

8

m2

5113 00 00

Țesături din păr grosier de animale sau din păr de cal

5,3

m2

CAPITOLUL 52

BUMBAC

Notă de subpoziții

1.

În sensul subpozițiilor 5209 42 și 5211 42 prin „țesături denumite «denim»” se înțeleg țesăturile din fire de diferite culori, cu legătură diagonală al căror raport de legătură este maxim 4, inclusiv legătura diagonală frântă (denumită uneori „satin de 4 ițe”) cu efect de urzeală, țesătură ale cărei fire de urzeală sunt vopsite într-o singură culoare și ale cărei fire de bătătură sunt nealbite, albite, vopsite în gri sau colorate cu o nuanță mai deschisă decât cea a firelor de urzeală.

Cod NC

Denumirea mărfurilor

Rata dreptului convențional (%)

Unitate suplimentară

(1)

(2)

(3)

(4)

5201 00

Bumbac, necardat și nepieptănat

 

 

5201 00 10

–  Hidrofil sau albit

scutire

5201 00 90

–  Altele

scutire

5202

Deșeuri de bumbac (inclusiv deșeuri de fire de bumbac și destrămătură)

 

 

5202 10 00

–  Deșeuri de fire

scutire

 

–  Altele

 

 

5202 91 00

– –  Destrămătură

scutire

5202 99 00

– –  Altele

scutire

5203 00 00

Bumbac, cardat sau pieptănat

scutire

5204

Ață de cusut din bumbac, chiar condiționată pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

 

–  Necondiționată pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5204 11 00

– –  Care conține bumbac minimum 85 % din greutate

4

5204 19 00

– –  Altele

4

5204 20 00

–  Condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

5

5205

Fire din bumbac (altele decât ața de cusut), care conțin bumbac minimum 85 % din greutate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

 

–  Fire simple, din fibre nepieptănate

 

 

5205 11 00

– –  Măsurând minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)

4

5205 12 00

– –  Măsurând sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)

4

5205 13 00

– –  Măsurând sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)

4

5205 14 00

– –  Măsurând sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)

4

5205 15

– –  Măsurând sub 125 decitex (peste 80 numere metrice)

 

 

5205 15 10

– – –  Măsurând sub 125 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice)

4,4

5205 15 90

– – –  Măsurând sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice)

4

 

–  Fire simple din fibre pieptănate

 

 

5205 21 00

– –  Măsurând minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)

4

5205 22 00

– –  Măsurând sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)

4

5205 23 00

– –  Măsurând sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)

4

5205 24 00

– –  Măsurând sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)

4

5205 26 00

– –  Măsurând sub 125 decitex, dar minimum 106,38 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 94 numere metrice)

4

5205 27 00

– –  Măsurând sub 106,38 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 94 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice)

4

5205 28 00

– –  Măsurând sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice)

4

 

–  Fire răsucite sau cablate, din fibre nepieptănate

 

 

5205 31 00

– –  Măsurând pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 32 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 33 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 34 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 35 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)

4

 

–  Fire răsucite sau cablate, din fibre pieptănate

 

 

5205 41 00

– –  Măsurând pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 42 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 43 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 44 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 46 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 125 decitex, dar minimum 106,38 decitex (peste 80 numere metrice, dar maximum 94 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 47 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 106,38 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste 94 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice pe fir simplu)

4

5205 48 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice fir simplu)

4

5206

Fire din bumbac (altele decât ață de cusut), care conțin bumbac sub 85 % din greutate, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

 

–  Fire simple, din fibre nepieptănate

 

 

5206 11 00

– –  Măsurând minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)

4

5206 12 00

– –  Măsurând sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)

4

5206 13 00

– –  Măsurând sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)

4

5206 14 00

– –  Măsurând sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)

4

5206 15 00

– –  Măsurând sub 125 decitex (peste 80 numere metrice)

4

 

–  Fire simple, din fibre pieptănate

 

 

5206 21 00

– –  Măsurând minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice)

4

5206 22 00

– –  Măsurând sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice)

4

5206 23 00

– –  Măsurând sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice)

4

5206 24 00

– –  Măsurând sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)

4

5206 25 00

– –  Măsurând sub 125 decitex (peste 80 numere metrice)

4

 

–  Fire răsucite sau cablate, din fibre nepieptănate

 

 

5206 31 00

– –  Măsurând pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 32 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 33 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 34 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 35 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)

4

 

–  Fire răsucite sau cablate, din fibre pieptănate

 

 

5206 41 00

– –  Măsurând pe fir simplu minimum 714,29 decitex (maximum 14 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 42 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 714,29 decitex, dar minimum 232,56 decitex (peste 14 numere metrice, dar maximum 43 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 43 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 232,56 decitex, dar minimum 192,31 decitex (peste 43 numere metrice, dar maximum 52 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 44 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52 numere metrice pe fir simplu, dar maximum 80 numere metrice pe fir simplu)

4

5206 45 00

– –  Măsurând pe fir simplu sub 125 decitex (peste 80 numere metrice pe fir simplu)

4

5207

Fire de bumbac (altele decât ață de cusut) condiționate pentru vânzarea cu amănuntul

 

 

5207 10 00

–  Care conțin bumbac minimum 85 % din greutate

5

5207 90 00

–  Altele

5

5208

Țesături din bumbac, care conțin bumbac minimum 85 % din greutate, cu o greutate de maximum 200 g/m2

 

 

 

–  Nealbite

 

 

5208 11

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m2

 

 

5208 11 10

– – –  Materiale pentru fabricarea feșelor, a pansamentelor și a tifoanelor medicale

8

m2

5208 11 90

– – –  Altele

8

m2

5208 12

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate peste 100 g/m2

 

 

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 100 g/m2, dar maximum 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 12 16

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 12 19

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate peste 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 12 96

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 12 99

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

5208 13 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

8

m2

5208 19 00

– –  Alte țesături

8

m2

 

–  Albite

 

 

5208 21

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m2

 

 

5208 21 10

– – –  Materiale pentru fabricarea feșelor, a pansamentelor și a tifoanelor medicale

8

m2

5208 21 90

– – –  Altele

8

m2

5208 22

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate peste 100 g/m2

 

 

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 100 g/m2, dar maximum 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 22 16

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 22 19

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate peste 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 22 96

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 22 99

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

5208 23 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

8

m2

5208 29 00

– –  Alte țesături

8

m2

 

–  Vopsite

 

 

5208 31 00

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m2

8

m2

5208 32

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 100 g/m2

 

 

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 100 g/m2, dar maximum 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 32 16

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 32 19

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

 

– – –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 130 g/m2 și cu lățimea

 

 

5208 32 96

– – – –  De maximum 165 cm

8

m2

5208 32 99

– – – –  De peste 165 cm

8

m2

5208 33 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

8

m2

5208 39 00

– –  Alte țesături

8

m2

 

–  Din fire de diferite culori

 

 

5208 41 00

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m2

8

m2

5208 42 00

– –  Cu legătură pânză cu o greutate de peste 100 g/m2

8

m2

5208 43 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

8

m2

5208 49 00

– –  Alte țesături

8

m2

 

–  Imprimate

 

 

5208 51 00

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de maximum 100 g/m2

8

m2

5208 52 00

– –  Cu legătură pânză, cu o greutate de peste 100 g/m2

8

m2

5208 59

– –  Alte țesături

 

 

5208 59 10

– – –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport cu legătură este maximum 4

8

m2

5208 59 90

– – –  Altele

8

m2

5209

Țesături din bumbac, care conțin bumbac minimum 85 % din greutate, având o greutate de peste 200 g/m2

 

 

 

–  Nealbite

 

 

5209 11 00

– –  Cu legătură pânză

8

m2

5209 12 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4

8

m2

5209 19 00

– –  Alte țesături

8

m2

 

–  Albite

 

 

5209 21 00

– –  Cu legătură pânză

8

m2

5209 22 00

– –  Cu legătură diagonală sau încrucișată, al căror raport de legătură este maximum 4