Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 413 din 19-11-2021

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2021 A COMISIEI

din 18 noiembrie 2021

privind anumite măsuri de urgență vizând pesta porcină africană din Germania

[notificată cu numărul C(2021) 8468]

(Numai textul în limba germană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

 

Intrare în vigoare: data notificării: 19/11/2021

 

Data încetării: 15/02/2022

 

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 259 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pesta porcină africană este o boală infecțioasă virală care afectează populații de porcine deținute și sălbatice și care poate avea un impact puternic asupra populațiilor de animale în cauză și asupra rentabilității creșterii porcinelor, cauzând perturbări ale circulației transporturilor acestor animale și a produselor provenite de la acestea în interiorul Uniunii și ale exporturilor către țări terțe.

(2)

În cazul apariției unui focar de pestă porcină africană la porcine deținute, există un risc grav de răspândire a bolii respective la alte unități de porcine deținute.

(3)

Regulamentul delegat 2020/687 al Comisiei (2) completează normele privind controlul bolilor listate menționate la articolul 9 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2016/429 și definite ca boli de categoria A, B și C în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei (3). În particular, articolele 21 și 22 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 prevăd stabilirea unei zone cu restricții în cazul apariției unui focar de boală de categoria A, inclusiv de pestă porcină africană, precum și aplicarea anumitor măsuri în zona respectivă. În plus, articolul 21 alineatul (1) din respectivul regulament delegat prevede că zona cu restricții trebuie să cuprindă o zonă de protecție, o zonă de supraveghere și, dacă este necesar, alte zone cu restricții în jurul sau adiacent zonelor de protecție și de supraveghere.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei (4) stabilește măsuri speciale de combatere a pestei porcine africane În particular, articolul 3 litera (a) din respectivul regulament de punere în aplicare prevede stabilirea unei zone cu restricții în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană la porcine deținute, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(5)

Germania a informat Comisia cu privire la situația actuală a pestei porcine africane pe teritoriul ei, ca urmare a unui focar al bolii respective în statul Mecklenburg – Pomerania vestică, confirmat la 15 noiembrie și, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/687 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605, a stabilit o zonă cu restricții, care cuprinde zone de protecție și de supraveghere, în care, pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii respective, se aplică măsurile generale de combatere a bolilor prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/687.

(6)

Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului în Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se identifice rapid la nivelul Uniunii zona cu restricții vizând pesta porcină africană care cuprinde zone de protecție și de supraveghere, în Germania, în colaborare cu statul membru respectiv.

(7)

Având în vedere caracterul urgent al situației epidemiologice din Uniune în ceea ce privește răspândirea pestei porcine africane, este important ca măsurile prevăzute în prezenta decizie de punere în aplicare să se aplice cât mai curând posibil.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Germania trebuie să asigure faptul că zona cu restricții stabilită de statul membru respectiv în care se aplică măsurile prevăzute pentru zonele de protecție și de supraveghere în Regulamentul delegat (UE) 2020/687 cuprinde cel puțin zonele menționate în anexa la prezenta decizie de punere în aplicare.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică până la 15 februarie 2022.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Germaniei.

Adoptată la Bruxelles, 18 noiembrie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate (JO L 174, 3.6.2020, p. 64).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire și control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate și de stabilire a unei liste a speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (JO L 308, 4.12.2018, p. 21).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 al Comisiei din 7 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (JO L 129, 15.4.2021, p. 1).


ANEXĂ

Zonele stabilite ca zone cu restricții din Germania, astfel cum se menționează la articolul 1

Data până la care se aplică

Zonă de protecție

Landkreis Rostock:

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen Vogelsang, Raden, Lalendorf, Mamerow und Bergfeld.

15 februarie 2022

Zonă de supraveghere

Landkreis Rostock

Gemeinde Dahmen mit den Ortsteilen Barz, Bockholt und Neu Ziddorf,

Gemeinde Dalkendorf mit den Ortsteilen Amalienhof, Appelhagen, Bartelshagen, Dalkendorf,

Gemeinde Dobbin-Linstow mit dem Hallaliter Forst,

Gemeinde Groß Roge mit den Ortsteilen Groß Roge, Klein Roge, Mieckow, Neu Rachow, Rachow, Wotrum und Zierstorf,

Gemeinde Groß Wokern mit den Ortsteilen Groß Wokern, Klein Wokern, Neu Wokern, Nienhagen, Uhlenhof und Waldschmidt,

Gemeinde Hohen Demzin mit den Ortsteilen Burg Schlitz, Görzhausen, Grambzow, Groß Köthel, Hohen Demzin, Karstorf und Klein Köthel,

Gemeinde Hoppenrade mit den Ortsteilen Koppelow, Schwiggerow und Striggow,

Gemeinde Kuchelmiß mit den Ortsteilen Ahrenshagen nördlich der L11, Hinzenhagen, Kuchelmiß und Wilsen,

Stadt Laage mit dem Ortsteil Pölitz,

Gemeinde Lalendorf mit den Ortsteilen Bansow, Carlsdorf, Dersentin, Friedrichshagen, Gremmelin, Klaber, Krassow, Krevtsee, Langhagen, Lübsee, Neu Krassow, Neu Zierhagen, Niegleve, Nienhagen, Reinshagen, Roggow, Rothspalk, Schlieffenberg, Tolzin, Vietgest und Wattmannshagen,

Stadt Teterow – Stadtgebiet bis Bergringstadion/Malchiner Straße,

Gemeinde Warnkenhagen mit den Ortsteilen Hessenstein und Warnkenhagen,

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Gemeinde Vollrathsruhe, Ortsteil Klein Luckow.