Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 466 din 18-11-2021

Note explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene

(2021/C 466 I/01)

În temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (1)(, Notele explicative la Nomenclatura combinată a Uniunii Europene (2)( se modifică după cum urmează:

La pagina 381:

8714 94 20   

 

Frâne

După prima teză se adaugă următorul text:

„Aceste tipuri de frâne sunt integrate în butuc.”

După textul și imaginile existente se adaugă următorul text:

„La această subpoziție se clasifică, de asemenea, «alte frâne» care nu sunt integrate în butuc, cum ar fi frânele pe jantă (frânele cu etrier, frânele cantilever, frânele în U, frânele în V etc.), frânele cu disc sau așa-numitele «frâne pe role» (un tip special de frâne cu tambur care sunt concepute pentru a fi conectate la butucul roții).”


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119, 29.3.2019, p. 1.