Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 466 din 18-11-2021

Informații comunicate de statele membre cu privire la încetarea activităților de pescuit

(2021/C 466 I/03)

În conformitate cu articolul 35 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (1), s-a luat o decizie de încetare a activităților de pescuit menționate în tabelul următor:

Data și ora încetării activităților

22.10.2021

Durata

22.10.2021 - 31.12.2021

Stat membru

Franța

Stocul sau grupul de stocuri

LIN/1/2.

Specia

Mihalț-de-mare (Molva molva)

Zona

Apele Regatului Unit și apele internaționale din zonele 1 și 2

Tipul sau tipurile de nave de pescuit

Numărul de referință

19/TQ92


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.