Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 468 din 19-11-2021

8 octombrie 2020
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 8 OCTOMBRIE 2020

(2021/C 468/04)

Cuprins

1.

Deschiderea lucrărilor ședinței 653

2.

Anunțarea rezultatelor votului 653

3.

Reluarea ședinței 655

4.

Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (dezbatere) 655

5.

Prima sesiune de votare 656

6.

Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (continuarea dezbaterii) 657

7.

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra instituțiilor de îngrijire pe termen lung (dezbatere) 657

8.

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere) 658

8.1.

Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak 658

8.2.

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ 658

8.3.

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită 659

9.

Reluarea ședinței 659

10.

Anunțarea rezultatelor votului 659

11.

Reluarea ședinței 660

12.

A doua sesiune de votare 660

13.

Reluarea ședinței 661

14.

Anunțarea rezultatelor votului 661

15.

Explicații privind votul 664

16.

Corectarea voturilor și intențiile de vot 664

17.

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură) 664

18.

Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură) 664

19.

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă 664

20.

Depunere de documente 665

21.

Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate 665

22.

Calendarul următoarelor ședințe 665

23.

Ridicarea ședinței 665

24.

Întreruperea sesiunii 666
LISTĂ DE PREZENȚĂ 667

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR (Ședințele dintre 5 şi 8 octombrie 2020) 669

1.

Piețele instrumentelor financiare ***II 669

2.

Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***II 670

3.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare ***I 670

4.

Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion: taxe indirecte aplicate romului „tradițional“ * 670

5.

Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare * 670

6.

Prelungirea regimului de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze * 670

7.

Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020: Actualizarea veniturilor (resurse proprii) 671

8.

Aprobarea atribuirii de noi responsabilități vicepreședintelui executiv al Comisiei, Valdis Dombrovskis 671

9.

Aprobarea numirii lui Mairead McGuinness în calitate de membră a Comisiei 671

10.

Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale 671

11.

Punerea în aplicare a politicii comerciale comune — Raportul anual pe 2018 674

12.

Legea europeană a climei ***I 676

13.

Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina ***I 692

14.

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171) 692

15.

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Nivelurile maxime de acrilamidă din anumite produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică 693

16.

Strategia europeană pentru păduri — calea de urmat 693

17.

Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak 693

18.

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ 694

19.

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită 695

20.

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii ***I 696

21.

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii ***I 696

22.

Producția ecologică: data de aplicare și anumite alte date ***I 697

23.

Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria 697

24.

Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare 699

25.

Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici 700

26.

Consolidarea Garanției pentru tineret 700

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL 703

1.

RC-B9-0312/2020 — Am 2 703

2.

RC-B9-0312/2020 — Am 3 704

3.

RC-B9-0312/2020 — § 13/1 706

4.

RC-B9-0312/2020 — § 13/2 707

5.

RC-B9-0312/2020 — Am 4 709

6.

RC-B9-0312/2020 — Am 1 711

7.

RC-B9-0317/2020 — Am 5 712

8.

RC-B9-0317/2020 — Am 6 714

9.

RC-B9-0317/2020 — Am 2 715

10.

RC-B9-0317/2020 — Am 3 717

11.

RC-B9-0317/2020 — Am 4 719

12.

B9-0324/2020 — Propunere de rezoluție 720

13.

RC-B9-0325/2020 — § 1 722

14.

RC-B9-0325/2020 — § 2 723

15.

RC-B9-0325/2020 — § 3 725

16.

RC-B9-0325/2020 — § 4 727

17.

RC-B9-0325/2020 — § 5 728

18.

RC-B9-0325/2020 — § 6 730

19.

RC-B9-0325/2020 — § 7 731

20.

RC-B9-0325/2020 — § 8 733

21.

RC-B9-0325/2020 — § 9 734

22.

RC-B9-0325/2020 — § 10 736

23.

RC-B9-0325/2020 — § 11 737

24.

RC-B9-0325/2020 — Am 2 739

25.

RC-B9-0325/2020 — Am 3 740

26.

RC-B9-0325/2020 — § 12 742

27.

RC-B9-0325/2020 — § 17 743

28.

RC-B9-0325/2020 — § 18 745

29.

RC-B9-0325/2020 — § 20 746

30.

RC-B9-0325/2020 — § 23 748

31.

RC-B9-0325/2020 — § 24 749

32.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul A 751

33.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul B 752

34.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul C 754

35.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul D 755

36.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul E 757

37.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul F 758

38.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul G 760

39.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul H 761

40.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul K 763

41.

RC-B9-0325/2020 — Considerentul L 764

42.

B9-0310/2020 — § 1/1 766

43.

B9-0310/2020 — § 1/2 768

44.

B9-0310/2020 — § 1/3 769

45.

B9-0310/2020 — Am 1 771

46.

B9-0310/2020 — Am 2 773

47.

B9-0310/2020 — Am 3 774

48.

B9-0310/2020 — § 4/1 776

49.

B9-0310/2020 — § 4/2 778

50.

B9-0310/2020 — § 5/1 779

51.

B9-0310/2020 — § 5/2 781

52.

B9-0310/2020 — § 5/3 782

53.

B9-0310/2020 — § 5/4 784

54.

B9-0310/2020 — § 6/1 786

55.

B9-0310/2020 — § 6/2 787

56.

B9-0310/2020 — Am 5 789

57.

B9-0310/2020 — § 9/1 791

58.

B9-0310/2020 — § 9/2 792

59.

B9-0310/2020 — § 11/1 794

60.

B9-0310/2020 — § 11/2 796

61.

B9-0310/2020 — Am 6 797

62.

B9-0310/2020 — § 18 799

63.

B9-0310/2020 — § 23/1 801

64.

B9-0310/2020 — § 23/2 802

65.

B9-0310/2020 — Considerentul P/1 804

66.

B9-0310/2020 — Considerentul P/2 806

67.

B9-0310/2020 — Am 7 807

68.

RC-B9-0312/2020 — Rezoluție 809

69.

RC-B9-0317/2020 — Rezoluție 810

70.

RC-B9-0325/2020 — Rezoluție 812

71.

C9-0212/2020 — Propunerea Comisiei 814

72.

C9-0211/2020 — Propunerea Comisiei 815

73.

C9-0286/2020 — Propunerea Comisiei 817

74.

B9-0309/2020 — Rezoluție 818

75.

A9-0161/2020 — Ondřej Kovařík — Rezoluție 820

76.

A9-0155/2020 — Isabel Benjumea Benjumea — Rezoluție 822

77.

B9-0310/2020 — Rezoluție 823

Proces-verbal al ședinței din 8 octombrie 2020

A PREZIDAT: Nicola BEER

Vicepreședintă

1.   Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.

2.   Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele voturilor finale:

 

Legea europeană a climei ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei) [COM(2020)0080 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)] — Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0253) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 12)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (523 pentru, 151 împotrivă, 21 abțineri)

Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina [COM(2020)0137 — C9-0100/2020 — 2020/0053(COD)] — Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0254) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 13)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171) Propunere de rezoluție B9-0308/2020

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0255) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 14)

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Nivelurile maxime de acrilamidă din anumite produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică Propunere de rezoluție B9-0311/2020

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0256) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 15)

Strategia europeană pentru păduri — Calea de urmat Raport referitor la strategia europeană pentru păduri — Calea de urmat [2019/2157(INI)] — Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0257) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 16).

Președinta a citit rezultatele voturilor privind amendamentele la:

 

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0623 — C9-0212/2020 — 2020/0161(COD)] — TRAN

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0261) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 20)

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0622 — C9-0211/2020 — 2020/0160(COD)] — TRAN

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0262) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 21)

Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria Propunere de rezoluție B9-0309/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0264) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 23)

Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare [2020/2034(INL)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0265) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 24)

Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici Raport referitor la continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investitorilor mici [2020/2036(INI)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0266) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 25).

Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei) a făcut trei declarații referitoare la rezultatele votării.

(Ședința a fost suspendată la 8.39.)

3.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 8.45.

4.   Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (2020/2812(RSP))

Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Eero Heinäluoma, în numele Grupului S&D, Ramona Strugariu, în numele Grupului Renew, Joachim Kuhs, în numele Grupului ID, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Othmar Karas, Paul Tang, Gilles Boyer, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Beata Kempa, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, David Casa, Jonás Fernández, Ondřej Kovařík, Peter Kofod, Claude Gruffat, Nikolaj Villumsen și Pedro Marques.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 8.10.2020)

5.   Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Eritreea, cazul lui Dawit Isaak Propunere comună de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0312/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020 și B9-0332/2020, de Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López-Istúriz White și Ioan-Rareș Bogdan, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Evin Incir, în numele Grupului S&D, Karin Karlsbro, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Michèle Rivasi și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak (2020/2813(RSP)) (RC-B9-0312/2020);

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ Propunere comună de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 și B9-0321/2020, de Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák și Stelios Kympouropoulos, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Alicia Homs Ginel, în numele Grupului S&D, José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska și Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la legea din Nicaragua privind „agenții străini“ (2020/2814(RSP)) (RC-B9-0317/2020).

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la:

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită Propunere de rezoluție B9-0324/2020 a Grupului GUE/NGL

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită Propunere comună de rezoluție depusă, în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0325/2020, B9-0326/2020 și B9-0327/2020, de Kati Piri și Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Ernest Urtasun și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită (2020/2815(RSP)) (RC-B9-0325/2020).

Consolidarea Garanției pentru tineret Propunere de rezoluție B9-0310/2020

Scrutinul va fi deschis până la 10.45.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 12.30.

6.   Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (continuarea dezbaterii)

Declarație a Comisiei: Combaterea spălării banilor, în urma dezvăluirilor din dosarele FinCEN (2020/2812(RSP))

(Începerea dezbaterii: punctul 4 al PV din 8.10.2020)

Au intervenit Billy Kelleher, Maximilian Krah, Kira Marie Peter-Hansen, Emmanuel Maurel, Evelyn Regner, Luis Garicano, Ernest Urtasun, Franco Roberti și Henrike Hahn.

A intervenit Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei).

A intervenit Sven Giegold.

Dezbaterea s-a încheiat.

7.   Impactul pandemiei de COVID-19 asupra instituțiilor de îngrijire pe termen lung (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Impactul pandemiei de COVID-19 asupra instituțiilor de îngrijire pe termen lung (2020/2794(RSP))

Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Cindy Franssen, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA

Vicepreședinte

Au intervenit Pierfrancesco Majorino, în numele Grupului S&D, Dragoș Pîslaru, în numele Grupului Renew, Guido Reil, în numele Grupului ID, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, neafiliat, Ádám Kósa, Milan Brglez, Véronique Trillet-Lenoir, Hélène Laporte, Sylwia Spurek, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Isabella Tovaglieri, Helmut Geuking, Eugenia Rodríguez Palop, Mislav Kolakušić, David Casa, Heléne Fritzon, Barry Andrews, Jean-Lin Lacapelle, Margarita de la Pisa Carrión, Chris MacManus, Pernille Weiss, Marc Angel, Eugen Jurzyca, Krzysztof Hetman, Sara Cerdas, Patryk Jaki, Miriam Lexmann, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Sunčana Glavak, Benoît Lutgen, Tomislav Sokol, Salvatore De Meo și Antonius Manders.

A intervenit Dubravka Šuica.

Dezbaterea s-a încheiat.

8.   Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 20 al PV din 7.10.2020.)

8.1.   Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak

Propuneri de rezoluții B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 și B9-0332/2020 (2020/2813(RSP))

A intervenit Marisa Matias cu privire la organizarea dezbaterilor (Președintele a dat câteva precizări).

Marisa Matias, Lars Patrick Berg, Evin Incir, Ryszard Czarnecki, Arba Kokalari și Karin Karlsbro au prezentat propunerile de rezoluție B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0031/2020 și B9-0332/2020.

Au intervenit Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE, și Maria Arena, în numele Grupului S&D.

A PREZIDAT: Klára DOBREV

Vicepreședintă

Au intervenit Abir Al-Sahlani, în numele Grupului Renew, Alice Kuhnke, în numele Grupului Verts/ALE, Patryk Jaki, în numele Grupului ECR, și Jytte Guteland.

Michèle Rivasi a prezentat propunerea de rezoluție B9-0314/2020.

A intervenit Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 8.10.2020 (amendamente); punctul 14 al PV din 8.10.2020 (vot final).

8.2.   Legea din Nicaragua privind „agenții străini“

Propuneri de rezoluții B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020 și B9-0321/2020 (2020/2814(RSP))

Tilly Metz, Alicia Homs Ginel, José Ramón Bauzá Díaz, Leopoldo López Gil și Hermann Tertsch au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Isabel Benjumea Benjumea, în numele Grupului PPE, Maria-Manuel Leitão-Marques, în numele Grupului S&D, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, și Javi López.

A intervenit Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 8.10.2020 (amendamente); punctul 14 al PV din 8.10.2020 (vot final).

8.3.   Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită

Propuneri de rezoluții B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020 și B9-0330/2020 (2020/2815(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Ernest Urtasun, Isabel Santos, Urmas Paet și Isabel Wiseler-Lima au prezentat propunerile de rezoluție B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020 și B9-0330/2020.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Samira Rafaela, în numele Grupului Renew, Dominique Bilde, în numele Grupului ID, și Marc Tarabella.

A intervenit Dubravka Šuica (vicepreședintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 8.10.2020 (amendamente); punctul 14 al PV din 8.10.2020 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 12.29.)

9.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.30.

10.   Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele voturilor privind amendamentele la:

 

Eritreea, cazul lui Dawit Isaak Propunere comună de rezoluție RC-B9-0312/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0258) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 17)

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ Propunere comună de rezoluție RC-B9-0317/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0259) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 18)

Președinta a citit rezultatele votului privind:

 

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită Propunere de rezoluție B9-0324/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 19)

Președinta a citit rezultatele voturilor privind amendamentele la:

 

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0260) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 19)

Consolidarea Garanției pentru tineret Propunere de rezoluție B9-0310/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0267) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 26)

(Ședința a fost suspendată la 12.35.)

11.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.00.

12.   A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak Propunere comună de rezoluție RC-B9-0312/2020;

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ Propunere comună de rezoluție RC-B9-0317/2020;

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită Propunere comună de rezoluție RC-B9-0325/2020;

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0623 — C9-0212/2020 — 2020/0161(COD)] — TRAN;

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0622 — C9-0211/2020 — 2020/0160(COD)] — TRAN;

Producția ecologică: data de aplicare și anumite alte date ***I [COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD)] — AGRI;

Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria Propunere de rezoluție B9-0309/2020;

Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare [2020/2034(INL)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020);

Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici Raport referitor la continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici [2020/2036(INI)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020);

Consolidarea Garanției pentru tineret Propunere de rezoluție B9-0310/2020.

Scrutinul va fi deschis până la ora 14.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 16.30.

(Ședința a fost suspendată la 13.01.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND

Vicepreședinte

13.   Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.33.

14.   Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a citit rezultatele voturilor finale privind:

 

Eritreea, cazul lui Dawitt Isaak Propunere comună de rezoluție RC-B9-0312/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0258) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 17)

(Propunerea de rezoluție B9-0313/2020 a devenit caducă.)

Legea din Nicaragua privind „agenții străini“ Propunere comună de rezoluție RC-B9-0317/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0259) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 18)

Situația migranților etiopieni din centrele de detenție din Arabia Saudită Propunere comună de rezoluție RC-B9-0325/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0260) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 19)

(Propunerile de rezoluții B9-0324/2020, B9-03292020 și B9-0330/2020 au devenit caduce.)

Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0623 — C9-0212/2020 — 2020/0161(COD)] — TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0261) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 20)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii ***I [COM(2020)0622 — C9-0211/2020 — 2020/0160(COD)] — TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0262) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 21)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Producția ecologică: data de aplicare și anumite alte date ***I [COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD)] — AGRI

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0263) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 22)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria Propunere de rezoluție B9-0309/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0264) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 23)

Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele — provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare [2020/2034(INL)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul necesară pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0265) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 24)

Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici Raport referitor la continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici [2020/2036(INI)] — Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0266) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 25)

Consolidarea Garanției pentru tineret Propunere de rezoluție B9-0310/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0267) (Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor“ din 5, 6, 7 și 8 octombrie 2020, punctul 26)

15.   Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.

16.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal“, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

17.   Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

Dreptul de inițiativă al Parlamentului (2020/2132(INI))

retrimis comisiei competente: AFCO aviz: JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență (COM(2020)0408 — C9-0150/2020 — 2020/0104(COD))

retrimis comisiei competente: BUDG, ECON aviz: CONT, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ENVI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), REGI, AFCO, FEMM.

18.   Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1 octombrie 2020)

AFCO

Raport de punere în aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit din UE (2020/2202(INI))

(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), PETI)

Dialogul cetățenilor și participarea cetățenilor în procesul decizional al UE (2020/2201(INI))

(aviz: CULT, LIBE, PETI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

19.   Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură) (Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 1 octombrie 2020)

AFCO

Raport de punere în aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit din UE (2020/2202(INI))

(aviz: AFET (articolul 57 din Regulamentul de procedură), INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), BUDG, EMPL, TRAN, LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), PETI)

Dialogul cetățenilor și participarea cetățenilor în procesul decizional al UE (2020/2201(INI))

(aviz: CULT, LIBE, PETI (articolul 57 din Regulamentul de procedură))

20.   Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către deputați:

Gerolf Annemans, Filip De Man, Derk Jan Eppink, Rob Rooken, Robert Roos, Tom Vandendriessche Marcel de Graaff. Propunere de rezoluție referitoare la interdicția impusă de întreprinderi tradiției folclorice Black Pete (B9-0241/2020)

retrimis comisiei competente: LIBE

Annika Bruna Jean-Paul Garraud. Propunere de rezoluție referitoare la certificatele de virginitate eliberate în cadrul căsătoriilor religioase în Uniunea Europeană (B9-0255/2020)

retrimis comisiei competente: FEMM aviz: LIBE

Christine Anderson, Jorge Buxadé Villalba, Laura Huhtasaari, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen Bernhard Zimniok. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de a acorda Premiul Nobel pentru Pace președintelui SUA, Donald Trump (B9-0256/2020)

retrimis comisiei competente: AFET

Gianantonio Da Re. Propunere de rezoluție referitoare la implementarea unor măsuri de protecție a datelor minorilor pe rețelele sociale și de susținere a investițiilor în educația civică digitală (B9-0305/2020)

retrimis comisiei competente: LIBE aviz: CULT

Catherine Griset. Propunere de rezoluție referitoare la Europa muzeelor (B9-0306/2020)

retrimis comisiei competente: CULT

21.   Aprobarea proceselor-verbale ale prezentei perioade de sesiune și transmiterea textelor adoptate

Procesul-verbal ar prezentei ședințe și procesele-verbale ale ședințelor din 5 octombrie 2020, din 6 octombrie 2020 și din 7 octombrie 2020 vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate în cursul prezentei perioade de sesiune vor fi transmise fără întârziere destinatarilor lor.

22.   Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 19 octombrie 2020 și 23 octombrie 2020.

23.   Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 16.35.

24.   Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Klaus Welle

Secretar General

David Maria Sassoli

Președinte


8 octombrie 2020

Prezenți:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Al-Sahlani Abir, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Andrews Barry, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoș Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carvalhais Isabel, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Cicurel Ilana, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lexmann Miriam, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Mélin Joëlle, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ștefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureșan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Oetjen Jan-Christoph, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Polfjärd Jessica, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radev Emil, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Roberti Franco, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ștefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Terheș Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Vollath Bettina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara Adrián, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat:

Beňová Monika, Rougé André

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal“, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


8 octombrie 2020

REZULTATELE VOTURILOR (Ședințele dintre 5 şi 8 octombrie 2020)

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat/punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

1/20

prag redus (1/20 din deputați)

1/10

prag mediu (1/10 din deputați)

1/5

prag ridicat (1/5 din deputați)

SEC

vot secret

1.   Piețele instrumentelor financiare ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Caroline Nagtegaal (A9-0169/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Aprobare fără vot

2.   Furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi ***II

Recomandare pentru a doua lectură: Eugen Jurzyca (A9-0168/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Aprobare fără vot

3.   Modificarea Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procedura de dezangajare ***I

Raport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Vot unic

AN

+

634, 39, 16

4.   Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion: taxe indirecte aplicate romului „tradițional“ *

Raport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Vot unic

AN

+

680, 5, 4

5.   Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare *

Raport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Vot unic

AN

+

681, 5, 3

6.   Prelungirea regimului de impozitare aferent taxelor de andocare în regiunile ultraperiferice franceze *

Raport: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Vot unic

AN

+

680, 5, 4

7.   Proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020: Actualizarea veniturilor (resurse proprii)

Raport: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Vot unic

AN

+

584, 56, 49

8.   Aprobarea atribuirii de noi responsabilități vicepreședintelui executiv al Comisiei, Valdis Dombrovskis

Propunere de decizie [vot secret, articolul 191 din Regulamentul de procedură]

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Atribuirea de noi responsabilități — Valdis Dombrovskis

SEC

+

515, 110, 70

9.   Aprobarea numirii lui Mairead McGuinness în calitate de membră a Comisiei

Propunere de decizie [vot secret, articolul 10 din anexa VII și articolul 191 alineatul din Regulamentul de procedură]

Obiect

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Numirea lui Mairead McGuinness

SEC

+

583, 75, 37

10.   Instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale

Raport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Amendamente la propunerea de rezoluție

§ 2

§

text original

AN

+

516, 139, 42

§ 3

5/rev

ECR

AN

146, 531, 20

§

text original

AN

+

523, 153, 21

§ 4

§

text original

AN

+

531, 149, 17

După § 4

3

ID

AN

142, 540, 13

§ 5

4

ID

AN

147, 535, 13

§

text original

AN

+

535, 147, 15

După § 5

7

ECR

AN

153, 526, 18

§ 6

§

text original

div

 

 

1/AN

+

533, 150, 14

2/AN

+

530, 156, 11

§ 7

§

text original

div

 

 

1/AN

+

536, 149, 12

2/AN

+

521, 168, 8

3/AN

+

534, 154, 9

§ 10

§

text original

AN

+

529, 149, 19

§ 12

§

text original

AN

+

526, 156, 15

§ 13

§

text original

div

 

 

1/AN

+

511, 166, 20

2/AN

+

372, 310, 15

§ 15

6/rev

ECR

AN

133, 533, 31

§

text original

AN

+

471, 170, 55

Referirea 25

§

text original

AN

+

527, 127, 43

Referirea 28

§

text original

AN

+

535, 151, 11

Referirea 30

§

text original

AN

+

533, 148, 16

Referirea 34

§

text original

AN

+

539, 141, 16

Referirea 36

§

text original

AN

+

530, 156, 11

Considerentul B

§

text original

div

 

 

1/AN

+

680, 11, 6

2/AN

+

533, 150, 14

Considerentul H

§

text original

div

 

 

1/AN

+

655, 33, 9

2/AN

+

570, 111, 16

Considerentul K

1

ID

AN

145, 542, 8

§

text original

AN

+

526, 155, 16

Considerentul L

2

ID

AN

144, 536, 15

§

text original

AN

+

535, 144, 18

Amendamente la anexă

Considerentul 7

§

text original

div

 

 

1/AN

+

521, 163, 13

2/AN

+

544, 141, 12

§ 21

§

text original

AN

+

517, 162, 18

Rezoluție (întregul text)

AN

+

521, 152, 21

Solicitări de vot separat

GUE/NGL: Anexă § 21

ID: §§ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13; considerentul L

ECR: § 15; referirile 25, 28, 30, 34, 36; considerentul K

Solicitări de vot pe părți

GUE/NGL:

Anexă — considerentul 7

Prima parte

:

„Cele trei instituții sunt de acord cu ideea că ciclul anual de monitorizare ar trebui să înlocuiască Deciziile 2006/928/CE și 2006/929/CE ale Comisiei și să îndeplinească, printre altele, obiectivele deciziilor respective.“

A doua parte

:

„Prezentul acord interinstituțional nu aduce atingere Actului de aderare din 2005, în special articolelor 37 și 38.“

PPE:

§ 13

Prima parte

:

„consideră că pe termen lung, pentru a i se da Uniunii mai multă putere să își promoveze și să își apere temelia constituțională, va trebui modificat tratatul; abia așteaptă să vadă exercițiul de reflecție și concluziile Conferinței privind viitorul Europei în această privință; subliniază că, pentru ca procedura prevăzută la articolul 7 din TUE să aibă mai mare efect, ar trebui modificată majoritatea necesară pentru luarea de măsuri și înăsprit mecanismul de sancționare; invită Conferința privind viitorul Europei să aibă în vedere ideea de a-i încredința Curții de Justiție a Uniunii Europene un rol mai important în protejarea valorilor fundamentale ale Uniunii;“

A doua parte

:

„cere să se revizuiască Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, după un studiu de impact amănunțit, pentru a-i întări și extinde mandatul așa încât să acopere toate valorile menționate la articolul 2 din TUE;“

ID:

considerentul B

Prima parte

:

„întrucât Uniunea a codificat în criteriile sale de aderare faptul că statutul de membru al Uniunii cere din partea țărilor candidate să fi ajuns la o stabilitate a instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților;“

A doua parte

:

„subliniază totuși că Uniunea nu dispune de instrumente eficace pentru a asigura respectarea acestor criterii după ce o țară ajunge să facă parte din Uniune;“

considerentul H

Prima parte

:

„întrucât jurnalismul independent și accesul la surse de informare pluraliste reprezintă piloni-cheie ai democrației; întrucât situația îngrijorătoare a libertății și a pluralismului mass-mediei în Uniune nu a fost tratată cu suficientă vigoare; întrucât societatea civilă este esențială pentru prosperitatea oricărei democrații;“

A doua parte

:

„întrucât restrângerea spațiului de acțiune pentru societatea civilă dă apă la moară pentru încălcări ale democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale; întrucât instituțiile Uniunii ar trebui să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă la toate nivelurile;“

ECR:

§ 6

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și condiționalitățile bugetare de îndată ce vor intra în vigoare“

A doua parte

:

aceste cuvinte

GUE/NGL, ECR:

§ 7

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și Mecanismul de cooperare și verificare (MCV)“, „și condiționalitățile bugetare de îndată ce vor intra în vigoare“, „și Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre“

A doua parte

:

„și Mecanismul de cooperare și verificare (MCV)“

A treia parte

:

„și condiționalitățile bugetare de îndată ce vor intra în vigoare“, „și Regulamentul (UE) Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre“

11.   Punerea în aplicare a politicii comerciale comune — Raportul anual pe 2018

Raport: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

§ 1

5

GUE/NGL

AN

145, 481, 71

§ 3

6

GUE/NGL

AN

124, 497, 76

29

Verts/ALE

AN

288, 345, 64

§ 5

7

GUE/NGL

AN

76, 546, 75

§ 7

8

GUE/NGL

AN

124, 551, 21

§ 11

9

GUE/NGL

AN

174, 501, 22

§ 13

10

GUE/NGL

AN

176, 372, 149

§ 17

11

GUE/NGL

AN

163, 485, 48

§ 20

12

GUE/NGL

AN

162, 487, 48

§ 22

13

GUE/NGL

AN

162, 516, 19

§ 32

14

GUE/NGL

AN

146, 536, 14

§ 33

15

GUE/NGL

AN

167, 503, 26

30

Verts/ALE

AN

186, 467, 44

§ 35

16

GUE/NGL

AN

209, 466, 22

§ 36

17

GUE/NGL

AN

156, 465, 76

31

Verts/ALE

AN

214, 432, 51

36

deputați

div

 

 

1/AN

+

345, 295, 56

2/AN

294, 349, 54

§ 37

18

GUE/NGL

AN

127, 505, 65

După § 37

19

GUE/NGL

AN

168, 518, 11

§ 38

20

GUE/NGL

AN

108, 504, 85

§ 43

21

GUE/NGL

AN

202, 482, 13

32

Verts/ALE

AN

224, 335, 138

2

ID

AN

114, 496, 85

§ 48

22

GUE/NGL

AN

77, 543, 77

După § 48

23

GUE/NGL

AN

136, 541, 19

§ 49

24

GUE/NGL

AN

73, 551, 73

35/rev

deputați

AN

213, 374, 109

§ 52

33

Verts/ALE

AN

299, 385, 12

§

text original

div

 

 

1/AN

+

659, 34, 3

2/AN

+

553, 141, 2

§ 54

§

text original

div

 

 

1/AN

+

682, 9, 5

2/AN

+

439, 249, 8

§ 56

34

Verts/ALE

AN

289, 346, 61

25

GUE/NGL

AN

124, 559, 12

§ 63

26

GUE/NGL

AN

72, 615, 9

§ 64

27

GUE/NGL

AN

151, 519, 24

§ 67

§

text original

div

 

 

1/AN

+

622, 34, 40

2/AN

+

404, 284, 8

§ 68

§

text original

AN

+

382, 176, 137

§ 69

28

GUE/NGL

AN

199, 473, 24

Considerentul G

3

GUE/NGL

AN

190, 489, 17

Considerentul J

4

GUE/NGL

AN

130, 493, 73

După considerentul J

1

ID

AN

141, 474, 79

Rezoluție (întregul text)

AN

+

431, 140, 124

Solicitări de vot separat

ECR: § 68

Solicitări de vot pe părți

ECR:

§ 52

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „un Pact verde european și subliniază că aceasta ar trebui susținută activ de“

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 54

Prima parte

:

„reamintește că eforturile timpurii ale Comisiei și Parlamentului în negocierile comerciale cu Mexicul și Vietnamul au încurajat cu succes ratificarea de către ambele țări în noiembrie 2018 și, respectiv, în iunie 2019, a Convenției nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negocierile colective; felicită ambele țări pentru un pas atât de important; invită Comisia să monitorizeze progresele în ceea ce privește celelalte convenții ale OIM, și să instituie fără întârziere comisia interparlamentară convenită în cadrul ALS UE-Vietnam, acordând o atenție deosebită interzicerii muncii copiilor;“

A doua parte

:

„regretă că Vietnamul nu a ratificat convențiile nr. 87 și nr. 105 ale OIM privind libertatea de asociere și munca forțată; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape situația și să solicite consultări cu guvernul vietnamez, dacă acesta nu depune eforturi continue și susținute pentru a le ratifica, așa cum se prevede în acord;“

§ 67

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „imediat“

A doua parte

:

aceste cuvinte

ID:

Amendamentul 36

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „este extrem de preocupat de politica de mediu dusă de Jair Bolsonaro, care contravine angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special în ceea ce privește combaterea încălzirii globale și protecția biodiversității“ și „în acest context,“

A doua parte

:

aceste cuvinte

12.   Legea europeană a climei ***I

Raport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere

101= 133/rev=

ID ECR

AN

135, 557, 3

Proiect de act legislativ

Amendamente ale comisiei competente — vot în bloc

1-2, 5-6, 16, 19, 22-23, 25-26, 29-31, 34-38, 42, 44, 46, 49-50, 52-53, 60-61, 63-64, 67-71, 78, 86-87, 89-91, 93, 95-96, 98

comisia

AN

+

589, 103, 5

Amendamente ale comisiei competente — vot separat

3

comisia

div

 

 

1/AN

+

609, 83, 4

2/AN

+

552, 131, 13

7

comisia

AN

+

574, 115, 7

8

comisia

AN

+

574, 106, 16

9

comisia

AN

+

579, 98, 19

10

comisia

AN

+

563, 128, 5

11

comisia

AN

+

551, 141, 4

12

comisia

div

 

 

1/AN

+

657, 35, 4

2/AN

+

554, 132, 10

13

comisia

div

 

 

1/AN

+

576, 69, 51

2/AN

+

457, 189, 50

15

comisia

div

 

 

1/AN

+

551, 136, 9

2/AN

+

540, 152, 4

17

comisia

AN

+

507, 181, 8

20

comisia

div

 

 

1/AN

+

568, 117, 10

2/AN

+

553, 134, 9

21

comisia

AN

+

575, 112, 9

27

comisia

div

 

 

1/AN

+

559, 131, 6

2/AN

+

392, 292, 12

33

comisia

div

 

 

1/AN

+

607, 83, 6

2/AN

+

550, 139, 7

39

comisia

div

 

 

1/AN

+

646, 41, 9

2/AN

+

540, 144, 12

40

comisia

div

 

 

1/AN

+

627, 63, 6

2/AN

+

591, 88, 17

41

comisia

AN

+

583, 99, 14

43

comisia

div

 

 

1/AN

+

664, 29, 3

2/AN

+

542, 145, 9

45

comisia

div

 

 

1/AN

+

570, 120, 6

2/AN

+

507, 150, 39

51

comisia

AN

+

558, 135, 3

55

comisia

div

 

 

1/AN

+

600, 62, 34

2/AN

+

536, 154, 6

56

comisia

AN

+

507, 179, 9

57

comisia

AN

+

534, 139, 23

58

comisia

div

 

 

1/AN

+

629, 59, 8

2/AN

+

546, 139, 11

59

comisia

div

 

 

1/AN

+

641, 49, 6

2/AN

+

555, 132, 9

62

comisia

AN

+

517, 168, 11

65

comisia

AN

+

660, 32, 4

66

comisia

AN

+

523, 124, 49

72

comisia

AN

+

390, 288, 18

73

comisia

AN

+

554, 134, 8

76

comisia

AN

+

533, 142, 21

80

comisia

div

 

 

1/AN

+

600, 85, 11

2/AN

+

524, 162, 10

82

comisia

div

 

 

1/AN

+

607, 80, 9

2/AN

+

533, 138, 25

83

comisia

div

 

 

1/AN

+

634, 57, 5

2/AN

+

589, 99, 8

3/AN

+

589, 92, 15

85

comisia

div

 

 

1/AN

+

613, 76, 7

2/AN

+

534, 137, 25

88

comisia

AN

+

377, 307, 12

92

comisia

div

 

 

1/AN

+

383, 299, 14

2/AN

+

374, 310, 12

94

comisia

div

 

 

1/AN

+

624, 64, 8

2/AN

+

392, 270, 34

97

comisia

AN

+

543, 147, 6

99

comisia

AN

+

353, 321, 22

Obiectivul specific de reducere a emisiilor de la articolul 2 și considerentul 17

Obiectivul

134/rev + 136/rev/PC1

ECR

AN

153, 537, 7

107 + 109

GUE/NGL

AN

123, 558, 15

139 + 141

Verts/ALE

AN

189, 493, 14

48/1

comisia

AN

+

540, 116, 41

48/2 + 100PC1

comisia

AN

+

352, 326, 18

147PC1

PPE

AN

 

§

text original

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

Amendamente la articolul 1

Articolul 1

108

GUE/NGL

div

 

 

1/AN

127, 559, 11

2/AN

123, 562, 12

74

comisia

AN

+

577, 82, 38

§ 2

135/rev

ECR

AN

122, 561, 13

După § 2

169/rev

ECR

AN

301, 382, 13

Articolul 1

§

 

div

 

 

text original

1/AN

 

text original

2/AN

 

text original

3/AN

 

După articolul 1

140

Verts/ALE

AN

296, 384, 17

Amendamente la articolul 2

§ 2

170/rev

ECR

AN

302, 372, 23

75PC1

comisia

AN

+

558, 128, 11

restul textului

75PC2

comisia

div

 

 

1/AN

+

532, 156, 9

2/AN

+

412, 270, 15

După § 2

159

PPE

div

 

 

1/AN

+

620, 35, 42

2/AN

+

507, 143, 47

Amendamente la articolul 2a

§ 2

114

GUE/NGL

AN

132, 559, 6

100PC2

comisia

div

 

 

1/AN

+

541, 142, 14

2/AN

+

395, 288, 14

136/rev/PC2

ECR

AN

 

După § 2

115

GUE/NGL

AN

267, 419, 11

116

GUE/NGL

AN

153, 536, 8

117

GUE/NGL

AN

144, 547, 6

118

GUE/NGL

AN

267, 418, 12

119

GUE/NGL

AN

139, 551, 7

147PC2

PPE

AN

304, 382, 11

148

PPE

AN

+

528, 156, 13

149

PPE

AN

317, 371, 9

150

PPE

AN

+

349, 329, 19

După articolul 2a

151

PPE

AN

256, 410, 31

Amendamente la articolul 3

§ 1

77PC1

comisia

AN

+

576, 104, 17

171/rev

ECR

AN

 

§ 3, după litera (a)

104

GUE/NGL

AN

268, 386, 43

105

GUE/NGL

AN

122, 564, 11

120

GUE/NGL

AN

142, 546, 9

§ 3 litera (b)

121S

GUE/NGL

AN

61, 632, 4

77PC2

comisia

AN

+

645, 43, 9

§ 3 litera (c)

122S

GUE/NGL

AN

44, 644, 9

77PC3

comisia

div

 

 

1/AN

+

648, 37, 12

2/AN

+

545, 133, 19

160

PPE

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

§ 3 litera (d)

77PC3a

comisia

AN

+

597, 87, 12

§

text original

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

§ 3, după litera (d)

106

GUE/NGL

AN

126, 523, 48

§ 3 litera (e)

123

GUE/NGL

AN

+

346, 345, 6

§ 3 litera (g)

124

GUE/NGL

AN

68, 617, 12

§ 3, după litera (g)

125

GUE/NGL

AN

156, 533, 8

restul textului

77PC4

comisia

div

 

 

1/AN

+

639, 48, 9

2/AN

+

519, 158, 20

3/AN

+

539, 147, 11

4/AN

+

541, 145, 11

După articolul 3

142

Verts/ALE

AN

278, 408, 11

145

Renew

AN

+

359, 326, 12

Amendamente la articolul 4

După § 2

146

Renew

AN

+

377, 312, 5

După articolul 4

161

PPE

div

 

 

1/AN

+

508, 178, 7

2/AN

323, 339, 31

3/AN

+

612, 80, 2

4/AN

209, 472, 13

5/AN

316, 362, 15

79

comisia

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

3/AN

 

172/rev

ECR

div

 

 

1/AN

280, 393, 21

2/AN

316, 366, 12

3/AN

269, 410, 15

4/AN

135, 546, 13

5/AN

171, 500, 23

6/AN

149, 537, 8

Amendamente la articolul 5

După § 4

152

PPE

AN

321, 364, 9

Amendamente la articolul 6 § 1

Primul paragraf litera (a)

173/rev

ECR

AN

140, 546, 8

81PC1

comisia

AN

+

544, 136, 14

Primul paragraf, după litera (a)

126

GUE/NGL

AN

251, 435, 8

Al doilea paragraf

127

GUE/NGL

AN

137, 550, 7

81PC2

comisia

AN

+

579, 93, 22

Alte amendamente la articolul 6

§ 3, după litera (a)

174/rev

ECR

AN

275, 408, 11

restul textului

81PC3

comisia

div

 

 

1/AN

+

592, 97, 5

2/AN

+

536, 154, 4

Noi articole

După articolul 6

138

ECR

AN

94, 549, 51

După articolul 7

132

GUE/NGL

AN

131, 558, 5

După articolul 8

128

GUE/NGL

div

 

 

1/AN

133, 552, 6

2/AN

135, 552, 4

3/AN

134, 555, 2

4/AN

132, 554, 5

5/AN

125, 554, 12

6/AN

133, 551, 7

143

Verts/ALE

div

 

 

1/AN

151, 535, 8

2/AN

+

341, 339, 13

Amendamente la articolul 9

Articolul

84S= 175/rev/S=

comisia, ECR

AN

+

683, 7, 4

Amendamente la considerente

Considerentul 1

4

comisia

div

 

 

1/AN

+

624, 63, 7

2/AN

+

551, 136, 7

163/rev

ECR

AN

 

După considerentul 3

153

PPE

div

 

 

1/AN

+

494, 160, 40

2/AN

+

358, 329, 7

După considerentul 4

164/rev

ECR

AN

121, 550, 23

După considerentul 5

102

GUE/NGL

AN

150, 536, 8

Considerentul 6

110

GUE/NGL

AN

125, 559, 10

14

comisia

div

 

 

1/AN

+

587, 102, 5

2/AN

+

601, 90, 3

Considerentul 9

137

ECR

AN

110, 533, 51

18

comisia

AN

+

626, 50, 18

După considerentul 9

154

PPE

AN

+

532, 149, 13

155

PPE

div

 

 

1/AN

297, 319, 78

2/AN

329, 339, 26

24

comisia

div

 

 

1/AN

+

651, 37, 5

2/AN

+

557, 127, 10

165/rev

ECR

AN

275, 384, 34

După considerentul 10

129

GUE/NGL

AN

130, 485, 78

Considerentul 11

166/rev

ECR

AN

122, 566, 6

Considerentul 12

167/rev

ECR

AN

104, 547, 43

După considerentul 12

103

GUE/NGL

AN

137, 520, 37

111

GUE/NGL

AN

301, 388, 5

144

Renew, PPE

div

 

 

1/AN

+

503, 156, 35

2/AN

+

482, 182, 30

156

PPE

div

 

 

1/AN

+

618, 68, 8

2/AN

322, 362, 10

32

comisia

AN

 

28

comisia

div

 

 

1/AN

+

520, 159, 15

2/AN

+

632, 53, 9

168/rev

ECR

AN

 

După considerentul 16

112

GUE/NGL

AN

159, 522, 13

47

comisia

AN

+

630, 24, 40

După considerentul 17

157

PPE

div

 

 

1/AN

+

583, 91, 20

2/AN

+

355, 305, 34

3/AN

+

524, 168, 2

4/AN

+

374, 298, 22

54

comisia

div

 

 

1/AN

 

2/AN

 

După considerentul 20

113

GUE/NGL

AN

126, 561, 7

După considerentul 23

130

GUE/NGL

AN

145, 537, 12

131

GUE/NGL

AN

128, 557, 9

158

PPE

div

 

 

1/AN

+

425, 251, 18

2/AN

+

349, 318, 25

Propunerea Comisiei

AN

+

392, 161, 142

Solicitări de vot separat

Verts/ALE: amendamentele 45, 100

ECR: amendamentele 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 51, 54, 56, 57, 62, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 88, 92, 97, 99

GUE/NGL: amendamentele 13, 17, 32, 77PC3

ID: amendamentele 41, 54, 55, 56, 57, 65, 66, 72, 76, 88, 92, 100

PPE: amendamentele 92, 99

Solicitări de vot pe părți

Verts/ALE:

amendamentul 13

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „în timp ce economia a crescut cu 61 % în aceeași perioadă, ceea ce demonstrează că creșterea economică poate să fie decuplată de emisiile de gaze cu efect de seră“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 24

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „În această privință, este important să se respecte neutralitatea tehnologică“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 77PC3

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „respectând conceptul de neutralitate tehnologică și“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 108

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „până în 2040 cel mai târziu“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 143

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „În această privință, Uniunea pune capăt protecției investițiilor în combustibilii fosili în contextul modernizării Tratatului privind Carta energiei.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 144

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „precum și fezabilitatea dezvoltării unei piețe separate pentru eliminarea carbonului prin sechestrarea în sol a gazelor cu efect de seră“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 153

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să lucreze ca organism central de consultare față de Comisie atunci când aceasta adoptă viitoarele propuneri legislative legate de climă“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 155

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „În această privință, este important să se respecte deschiderea față de noile opțiuni tehnologice.“ și „și investițiile inovatoare în infrastructurile de gaze“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 156

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „Orice dispoziții existente pentru a evita relocarea emisiilor de dioxid de carbon trebuie continuate cel puțin până la punerea deplină în aplicare a unui mecanism eficient de ajustare la frontieră compatibil cu normele OMC pentru sectoarele în cauză.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 158

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și gaze“ și „de gaze orientată spre viitor și compatibilă cu hidrogenul“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 160

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „respectând conceptul de neutralitate tehnologică“

A doua parte

:

aceste cuvinte

ECR:

amendamentul 3

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „existențială“ și „asumându-și contribuția care îi revine la efortul global de limitare a creșterii temperaturii globale cu 1,5oC față de nivelurile preindustriale.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 4

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și să respecte principiul de a nu face rău“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 12

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „principiul precauției“ și „principiul de a nu face rău“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 28

Prima parte

:

„Fiecare stat membru are responsabilitatea de a atinge în mod individual neutralitatea climatică până cel târziu în 2050.“

A doua parte

:

„Pentru justiție și solidaritate și pentru a sprijini transformarea energetică a statelor membre cu puncte de plecare diferite, sunt necesare mecanisme de sprijin și fonduri ale Uniunii suficiente, cum ar fi Fondul pentru o tranziție justă, prevăzut în Regulamentul (UE) …/… al Parlamentului European și al Consiliului și alte mecanisme de finanțare relevante.“

amendamentul 33

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și de Consiliul European pentru schimbările climatice (ECCC).“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 39

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „faptul că femeile sunt afectate în mod disproporționat de schimbările climatice și necesitatea de a consolida egalitatea de gen;“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 55

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „de fiecare stat membru și“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 58

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „ECCC“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 59

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „de transparență totală“ și „echilibrate din punctul de vedere al genului“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 80

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „de fiecare stat membru“ în § 1, litera (a) și „de fiecare stat membru“ în § 1, litera (b) și „și a bugetului privind gazele cu efect de seră menționat la articolul 3 alineatul (2a)“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 81PC3

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „de fiecare stat membru și“, „adresează“ în § 2, și cu excepția § 3, litera (b)

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 82

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „ECCC“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 85

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și ale ECCC, de evoluțiile și eforturile internaționale de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 oC“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 92

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „În acest scop, se consideră că organizația neguvernamentală vizată de definiția de la articolul 2 punctul 62a are un interes suficient sau are drepturi care pot fi încălcate în sensul alineatului (1) de la prezentul articol.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 172

Prima parte

:

§ 1

A doua parte

:

§ 2

A treia parte

:

§ 3

A patra parte

:

§ 4

A cincea parte

:

§ 5

A șasea parte

:

§ 6

GUE/NGL:

amendamentul 20

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „în special a celor“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 43

Prima parte

:

„Ținând cont de riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, tranziția către neutralitatea climatică și eforturile continue de a o menține ar trebui să reprezinte o tranziție ecologică autentică, să conducă la o scădere reală a emisiilor și să nu creeze un rezultat fals la nivelul Uniunii, obținut prin relocarea producției și a emisiilor în afara Uniunii. Pentru a obține acest lucru, politicile Uniunii ar trebui concepute astfel încât să reducă la minimum riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon“

A doua parte

:

„și să exploreze soluții tehnologice“

amendamentul 45

Prima parte

:

„Pentru a obține neutralitatea climatică, trebuie să se țină cont de rolul special al agriculturii și al silviculturii, întrucât doar o agricultură și o silvicultură vitale și productive pot oferi populației alimente sigure și de calitate superioară, în cantități suficiente și la prețuri accesibile“

A doua parte

:

„precum și materii prime regenerabile pentru toate scopurile bioeconomiei.“

Propunerea Comisiei — articolul 3 § 3 litera (d)

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și securitatea aprovizionării“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 128

Prima parte

:

§ 1

A doua parte

:

§ 2

A treia parte

:

§ 3

A patra parte

:

§ 4

A cincea parte

:

§ 5

A șasea parte

:

§ 6

ID:

amendamentul 14

Prima parte

:

„Realizarea neutralității climatice impune tuturor sectoarelor economice, inclusiv aviației și transportului maritim, să își reducă rapid emisiile la un nivel aproape de zero.“

A doua parte

:

„Principiul «poluatorul plătește» ar trebui să fie un factor-cheie în acest sens. Având în vedere importanța producției și a consumului de energie pentru emisiile de gaze cu efect de seră, este esențială tranziția către un sistem energetic cu un grad ridicat de eficiență energetică și bazat pe surse regenerabile de energie, durabil, accesibil din punctul de vedere al prețului și sigur, bazat pe o piață internă a energiei care funcționează bine, reducând, totodată, sărăcia energetică. Contribuția economiei circulare la neutralitatea climatică ar trebui extinsă, îmbunătățind eficiența resurselor și utilizând într-o mai mare măsură materiale cu conținut scăzut de carbon, promovând, totodată, prevenirea și reciclarea deșeurilor. Transformarea digitală, inovarea tehnologică, cercetarea și dezvoltarea, care vor necesita finanțare suplimentară, sunt, de asemenea, factori importanți pentru realizarea obiectivului neutralității climatice. Uniunea și statele membre trebuie să adopte cadre de reglementare ambițioase și coerente pentru a garanta că toate sectoarele economiei contribuie la obiectivele climatice ale Uniunii.“

amendamentul 15

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „Comisia ar trebui să stabilească un buget net al UE-27 pentru emisiile de gaze cu efect de seră, exprimat în echivalent de CO2, pe baza celor mai recente calcule științifice utilizate de IPCC, care să reprezinte cota echitabilă a Uniunii din emisiile globale rămase, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 40

Prima parte

:

„Tranziția către neutralitatea climatică necesită o schimbare transformatoare la nivelul tuturor politicilor, finanțare ambițioasă și susținută și un efort colectiv al tuturor sectoarelor economiei și ale societății,“

A doua parte

:

„inclusiv al aviației și al transportului maritim, astfel cum arată Comisia în comunicarea sa intitulată «Pactul verde european». În concluziile sale din 12 decembrie 2019, Consiliul European a precizat că toate actele legislative și politicile relevante ale UE trebuie să fie corelate cu îndeplinirea obiectivului neutralității climatice și să contribuie la acesta, cu respectarea unor condiții de concurență echitabile, și a invitat Comisia să analizeze dacă acest lucru impune o modificare a normelor actuale.“

amendamentul 159

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „Planul va revizui mecanismele de compensare actuale pentru statele membre cu venituri mai mici,“

A doua parte

:

aceste cuvinte

PPE:

amendamentul 27

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „După 2050, Uniunea și toate statele membre ar trebui să continue să reducă emisiile astfel încât absorbțiile de gaze cu efect de seră să depășească emisiile antropogene.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 54

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și cel târziu până în 2025“

A doua parte

:

aceste cuvinte

amendamentul 94

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „și pentru a înregistra emisii negative imediat după aceasta“

A doua parte

:

aceste cuvinte

ID, PPE, ECR:

amendamentul 48 + amendamentul 100PC1 (§1)

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor (amendamentul 48): „Având în vedere obiectivul Uniunii de a atinge neutralitatea climatică cel târziu până în 2050, este esențial ca acțiunile în domeniul climei să fie consolidate în continuare și, în special, ca obiectivul climatic al Uniunii pentru 2030 să crească pentru a ajunge la o reducere de 60 % a emisiilor comparativ cu nivelurile din 1990.“

A doua parte

:

aceste cuvinte + amendamentul 100PC (§1)

amendamentul 75PC2

Prima parte

:

întregul text, cu excepția § 2a

A doua parte

:

§ 2a

amendamentul 79

Prima parte

:

§ 1 — § 3

A doua parte

:

§ 4, cu excepția cuvintelor: „până la 31 decembrie 2025 cel mai târziu“

A treia parte

:

aceste cuvinte

ECR, ID:

amendamentul 77PC4

Prima parte

:

întregul text, cu excepția § 2, § 2a, a cuvintelor: „CECC“ în § 3, litera (-a), în § 3, litera (da), a cuvintelor „sunt în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/… [Regulamentul privind taxonomia], ținând seama, în același timp, de riscul de depreciere a activelor.“ în § 3, litera (g) și eliminarea § 3, litera (i)

A doua parte

:

§ 2, cuvintele: „CECC“ în § 3, litera (-a), cuvintele „sunt în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/… [Regulamentul privind taxonomia], ținând seama, în același timp, de riscul de depreciere a activelor.“ în § 3, litera (g) și excluderea eliminării § 3, litera (i)

A treia parte

:

§ 2

A patra parte

:

§ 3, litera (da)

amendamentul 83

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „inclusiv prin pactul climatic european prevăzut la alineatul (2).“ în § 1 și cu excepția alineatelor (2) și (3)

A doua parte

:

„inclusiv prin pactul climatic european prevăzut la alineatul (2).“ în § 1 și § 2

A treia parte

:

§ 3

ECR, PPE:

amendamentul 100PC2 (§2)

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „cu scopul de a reduce aceste emisii la zero net până cel târziu în 2050“

A doua parte

:

aceste cuvinte

Verts/ALE, ID:

amendamentul 147

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „În plus, Comisia analizează legislația relevantă a Uniunii pentru a se asigura că realizarea obiectivului stabilit la alineatul (1) din prezentul articol și a obiectivului privind neutralitatea climatică prevăzut la articolul 2 alineatul (1) se realizează într-un mod care să asigure condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile și industriile europene în tranziție, protejând astfel locurile de muncă și investițiile în Uniune. În acest scop, Comisia analizează și, după caz, revizuiește mai ales legislația privind achizițiile publice și fuziunile, strategia industrială și normele privind ajutoarele de stat.“

A doua parte

:

aceste cuvinte

Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, S&D:

amendamentul 157

Prima parte

:

„Pentru ca Uniunea să atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050 și obiectivele climatice intermediare pentru 2030 și 2040, instituțiile Uniunii și toate statele membre“

A doua parte

:

„ar trebui, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2025, să elimine treptat toate subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili.“

A treia parte

:

„Eliminarea treptată a acestor subvenții nu ar trebui să aibă un impact asupra eforturilor de combatere a sărăciei energetice și“

A patra parte

:

„ar trebui să ia în considerare rolul de punte al gazelor naturale în tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.“

Verts/ALE, S&D, PPE:

amendamentul 161

Prima parte

:

„1. Instituțiile relevante ale Uniunii și statele membre asigură realizarea de progrese continue în ceea ce privește asigurarea coerenței fluxurilor de finanțare publice și private cu parcursul către o societate rezilientă și neutră din punct de vedere climatic, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Acordul de la Paris, ținând cont de obiectivele climatice ale Uniunii menționate la articolul 2 din prezentul regulament. 2. Până la 1 iunie 2021 și ulterior la intervale regulate, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, ca parte a evaluărilor menționate la articolul 5, un raport de evaluare a modului în care ar trebui modificată întreaga legislație relevantă a Uniunii, inclusiv cadrele financiare multianuale ale Uniunii și toate reglementările specifice referitoare la fonduri și instrumente din cadrul bugetului Uniunii, pentru a include dispoziții cu caracter obligatoriu și executoriu care să asigure coerența fluxurilor de finanțare publică și privată cu obiectivele Uniunii privind clima, prevăzute la articolul 2 din prezentul regulament. Evaluarea este însoțită de propuneri legislative, dacă este cazul. 3. Comisia publică anual ce parte a cheltuielilor Uniunii se încadrează în categoriile taxonomice prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/… [Regulamentul privind taxonomia]. 4. Pentru îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii prevăzute la articolul 2, instituțiile Uniunii și toate statele membre elimină treptat toate subvențiile directe și indirecte pentru combustibilii fosili până la 31 decembrie 2025 cel mai târziu și mobilizează investiții sustenabile în consecință.“ cu excepția cuvintelor: „până la 31 decembrie 2025 cel mai târziu“

A doua parte

:

„până la 31 decembrie 2025 cel mai târziu“

A treia parte

:

„Eliminarea treptată a acestor subvenții nu afectează eforturile de combatere a sărăciei energetice“

A patra parte

:

„și, până în 2028“

A cincea parte

:

„investițiile în gaze naturale ca punte de legătură tehnologică, în conformitate cu politica de creditare a energiei a Băncii Europene de Investiții, publicată la 14 noiembrie 2019.“

Verts/ALE, S&D:

propunerea Comisiei — Articolul 1

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „nete“ și ambele ocurențe ale cuvintelor: „sau de altă natură“

A doua parte

:

„nete“

A treia parte

:

două ocurențe ale cuvintelor: „sau de altă natură“

propunerea Comisiei — considerentul 17 + articolul 2a, § 1

Prima parte

:

întregul text, cu excepția cuvintelor: „nete“ și „emisiile după deducerea absorbțiilor“

A doua parte

:

aceste cuvinte

Diverse

Amendamentul 162 a fost declarat inadmisibil.

Erată la raport la toate versiunile lingvistice.

13.   Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina ***I

Raport: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Vot prin AN/VE — observații

Propunere de respingere a propunerii Comisiei

Respingere

1

ID

AN

111, 572, 11

Proiect de act legislativ

După articolul 1

2

ID

AN

113, 570, 11

Propunerea Comisiei

AN

+