Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 469 din 19-11-2021

Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2021/C 469/01)

Data adoptării deciziei

30.3.2021

Ajutorul nr.

SA.60451 (2020/N)

Stat membru

Belgia

Regiune

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Mesure de soutien au transport intermodal par la voie d’eau dans la Région Bruxelles-capitale pour la période 2021-2025

Temei legal

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Haven van Brussel 2021-2025

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Dezvoltare sectorială

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 1 (în milioane)

Buget anual: EUR 0,2 (în milioane)

Valoare

30 %

Durată (perioadă)

1.1.2021 – 31.12.2025

Sectoare economice

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Haven van Brussel – Port de Bruxelles

Redersplein 6, 1000 Brussel

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

26.10.2021

Ajutorul nr.

SA.63595

Stat membru

Franţa

Regiune

 

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

Crédit d'impôt cinéma et audiovisuel – modifications

Temei legal

Code général des impôts (CGI)

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cultură

Forma de ajutor

Avantaj fiscal sau scutire fiscală

Buget

Buget global: 309 200 000 EUR

Buget anual: 154 600 000 EUR

Valoare

60 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2022

Sectoare economice

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 bd Raspail, 75675 Paris Cedex 14

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

21.9.2021

Ajutorul nr.

SA.64072

Stat membru

Belgia

Regiune

VLAAMS GEWEST

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

RRF — Strategic investment and innovation support to social economy companies in the context of the COVID-19 outbreak

Temei legal

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge COVID-19

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Cercetare, dezvoltare și inovare, Ajutor pentru lucrătorii defavorizați și/sau pentru lucrătorii cu handicap

Forma de ajutor

Grant direct

Buget

Buget global: 10 000 000 EUR

Buget anual: 10 000 000 EUR

Valoare

0 %

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Departement Werk & Sociale Economie

Koning Albert II-Laan 35, bus 20 1030 Brussel

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

13.9.2021

Ajutorul nr.

SA.64541 (2021/N)

Stat membru

Letonia

Regiune

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

State aid for cattle breeding sector to mitigate negative impact of Covid-19 spread

Temei legal

Draft Regulations of the Cabinet of Ministers „Procedure for granting, administering and monitoring of the State aid for cattle breeding sector to mitigate negative impact of Covid-19 spread”

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Altele

Forma de ajutor

Subvenţie directă

Buget

Buget global: EUR 1,75 (în milioane)

Buget anual: EUR 1,75 (în milioane)

Valoare

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Creşterea animalelor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Alte informaţii

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data adoptării deciziei

7.10.2021

Ajutorul nr.

SA.100025

Stat membru

Irlanda

Regiune

Irlanda

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Events Sector Support Scheme (amendments to SA.64412)

Temei legal

Ministers and Secretaries Act 1924 as amended by S.I. 403 of 2020

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remedierea unei perturbări grave a economiei

Forma de ajutor

Grant direct

Buget

Buget global: 16 500 000 EUR

Buget anual: 16 500 000 EUR

Valoare

 

Durată (perioadă)

Data de început: Data de încheiere: 31.12.2021

Sectoare economice

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

The Department of Tourism, Arts, Culture, Gaeltacht, Sport and Media

23 Kildare Street, Dublin 2, D02 TD30, Ireland

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

4.11.2021

Ajutorul nr.

SA.100126

Stat membru

Italia

Regiune

 

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Support to road passenger transport (amendment to SA.62718)

Temei legal

Decree-Law No 73/2021 art. 7, par. 6-quater.

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remedierea unei perturbări grave a economiei

Forma de ajutor

Grant direct

Buget

Buget global: 5 000 000 EUR

Buget anual: 0 EUR

Valoare

 

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Via G.Caraci, 36 – 00157 ROMA

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

9.11.2021

Ajutorul nr.

SA.100306

Stat membru

Ţările de Jos

Regiune

 

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Extension of SA.61360 with increased budget (special transport in the Netherlands)

Temei legal

Artikel 6 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 108 juncto 160 van de Gemeentewet; Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer en staatssteun II vanwege COVID-19 – verlenging

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remedierea unei perturbări grave a economiei

Forma de ajutor

 

Buget

Buget global: 402 500 000 EUR

Buget anual: 0 EUR

Valoare

 

Durată (perioadă)

14.10.2020 – 30.9.2021

Sectoare economice

Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, Alte transporturi terestre de călători n.c.a., Transporturi cu taxiuri, Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Municipalities in the Netherlands

BZK/CSDO op verzoek VNG

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Data adoptării deciziei

8.11.2021

Ajutorul nr.

SA.100427

Stat membru

Bulgaria

Regiune

Severoiztochen, Severozapaden, Yugoiztochen, Severen Tsentralen, Yugozapaden, Yuzhen Tsentralen

Titlu (şi/sau numele beneficiarului)

COVID-19: Aid to the tourism sector

Temei legal

Law on the State budget of the Republic of Bulgaria for 2021 Draft Decree of the Council of Ministers for determining the conditions, criteria, procedure and amount of the funds to be granted to enterprises operating in one of the following codes of the Classification of Economic Activities (NACE 2008) of the National Statistical Institute 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, according to Art. 112, para 1 of the Law on the State Budget of the Republic of Bulgaria for 2021

Tipul măsurii

Schemă

Obiectiv

Remedierea unei perturbări grave a economiei

Forma de ajutor

Grant direct

Buget

Buget global: 30 000 000 BGN

Buget anual: 0 BGN

Valoare

 

Durată (perioadă)

pâna la 31.12.2021

Sectoare economice

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, Alte servicii de cazare, Restaurante, Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie, Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor, Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, Alte activităţi referitoare la sănătatea umană, Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole, Alte activităţi recreative şi distractive, Activităţi de întreţinere corporală

Numele şi adresa autorităţii de acordare a ajutorului

Ministry of Tourism

1 Saborna str.

Alte informaţii

 

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informaţiile confidenţiale, poate fi consultat pe site-ul:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm