Publicat în Jurnalul Oficial C nr. 470 din 22-11-2021

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(2021/C 470/08)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 (1).

COMUNICAREA APROBĂRII UNEI MODIFICĂRI STANDARD

„Gavi”/„Cortese di Gavi”

PDO-IT-A1310-AM04

Data comunicării: 24 august 2021

DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA MODIFICĂRII APROBATE

1.   Eliminarea cerințelor redundante

Descriere:

A fost eliminat următorul text de la articolul 4 din caietul de sarcini al produsului: „Transporturile de struguri pentru tipul Riserva trebuie să fie vizate de o procedură separată de înregistrare și raportare. Dacă fermentarea secundară a avut loc după raportare, «Gavi» Riserva poate fi reclasificat ca «Gavi» Riserva Spumante. Transporturile de struguri pentru producția de «Gavi»/«Cortese di Gavi» Spumante care nu ating 9,50 % vol. trebuie înregistrate și raportate separat.”

A fost eliminat următorul text de la articolul 5 alineatul (1) din caietul de sarcini al produsului: „Numai practicile oenologice echitabile și constante, menite să le confere vinurilor caracteristicile lor speciale, pot fi utilizate în procesul de vinificare.”

A fost eliminat următorul text de la articolul 5 alineatul (7) din caietul de sarcini al produsului: „Tăria alcoolică în volume a mustului de struguri sau a vinului nou aflat încă în fermentație destinate obținerii vinurilor cu DOCG «Gavi»/«Cortese di Gavi» trebuie crescută cu ajutorul mustului de struguri concentrat obținut din struguri din soiul Cortese produși în arealul menționat la articolul 3 și introduși în registrul plantațiilor viticole pentru vinurile cu DOCG «Gavi»/«Cortese di Gavi», sau cu ajutorul mustului de struguri concentrat rectificat.” Acesta a fost înlocuit cu noul text „Vinurile pot fi îmbogățite.”

Justificare: Deoarece legislația națională prevede cerințele anterioare, repetarea acestora în caietul de sarcini al produsului este considerată redundantă.

2.   Erori corectate și informații actualizate

Descriere: Granița arealului geografic traversează Via Edilio Raggio, și nu Via Egidio Raggio (eroare repetată de trei ori în același articol).

Justificare: Aceasta este o greșeală de ortografie.

Modificarea vizează articolul 3 din caietul de sarcini și secțiunea „Arealul geografic delimitat” din documentul unic.

Descriere: Textul „Terenul cultivat cu viță-de-vie are o altitudine cuprinsă între 150 și 450 m deasupra nivelului mării” a fost eliminat.

Justificare: Aceasta este doar o descriere a amplasării plantațiilor viticole cu aproximativ 8 ani în urmă. Deși nu este obligatorie pentru operatori, această indicație ar trebui, totuși, eliminată pentru a evita orice neînțelegere în rândul utilizatorilor denumirii, deoarece mai multe comune din arealul geografic au plantații viticole la o altitudine de peste 450 m deasupra nivelului mării.

Modificarea vizează articolul 8 litera (A) din caietul de sarcini și secțiunea „Legătura cu arealul geografic” din documentul unic.

Descriere: Denumirea localității „Meirana” menționată în caietul de sarcini a fost scrisă greșit și trebuie să fie „Mariana”.

Justificare: Această eroare din caietul de sarcini a ieșit la lumină când a fost găsit un document istoric datând din anul 972 d. C. privind viticultura în Gavi. În prezent, la mai mult de un mileniu de atunci, nu există nicio urmă a unei localități cu această denumire și, prin urmare, aceasta nu trebuie inclusă în caietul de sarcini.

Modificarea vizează articolul 8 litera (B) din caietul de sarcini și secțiunea „Legătura cu arealul geografic” din documentul unic.

Descriere: Adresa sediului Valoritalia a fost actualizată.

Justificare: Această corectură este necesară deoarece adresa organismului de control a fost modificată.

Modificarea vizează articolul 9 din caietul de sarcini și secțiunea „Datele de contact ale organismului de control” din documentul unic.

3.   Detalii adăugate privind elaborarea vinurilor petiante și spumante

Descriere: Se adaugă următoarea propoziție: Vinurile cu DOCG „Gavi” Frizzante (petiant) și „Gavi” Spumante (spumant) pot fi elaborate și învechite la nivelul teritoriului administrativ al provinciilor Alessandria, Asti și Cuneo din Piemonte.

Justificare: Este necesară introducerea de norme privind producția vinurilor cu DOCG „Gavi” Frizzante și „Gavi” Spumante în afara arealului în care strugurii sunt prelucrați pentru obținerea vinului. Aceasta este doar o actualizare a textului caietului de sarcini al produsului care nu afectează procesul de vinificație ca atare. Deoarece elaborarea vinurilor spumante și petiante necesită echipamente pe care cramele mici adesea nu le dețin, acest tip de prelucrare ar trebui permis și în afara arealului de producție a strugurilor; prin urmare, scopul adăugării acestei modificări este de a ajuta operatorii.

Modificarea vizează articolul 5 din caietul de sarcini și secțiunea „Condiții suplimentare” din documentul unic.

4.   Durata fermentației pe drojdii

Descriere: Se adaugă următoarea propoziție: „Pentru loturile destinate obținerii vinului «Gavi» Spumante, durata minimă a fermentației pe drojdii este de 6 luni pentru fermentația în recipiente închise cu agitatoare (metoda Charmat) și 9 luni pentru fermentația în sticlă (metoda clasică).”

Justificare: Durata minimă a fermentației pe drojdii trebuie specificată pentru a proteja procesul de vinificare folosit în prezent.

Modificarea vizează articolul 5 din caietul de sarcini.

5.   Eliminarea obligației de a utiliza mențiunea „Vigna” pentru tipurile Riserva și Riserva Spumante Metodo Classico

Descriere: Utilizarea mențiunii „Vigna” nu mai este obligatorie pentru tipurile Riserva și Riserva Spumante Metodo Classico.

Justificare: Deoarece există puține toponime și mențiuni tradiționale în arealul de producție, nu mai este obligatoriu ca producătorii de vinuri cu DOCG „Gavi” să includă mențiunea „Vigna” pe etichetă pentru cele două tipuri de Riserva.

Modificarea vizează articolul 7 din caietul de sarcini.

6.   Link către lista parcelelor

Descriere: Referințele geografice relevante și denumirile comunelor și ale părților din comune care pot apărea pe etichete sunt deja enumerate în anexa 1 la caietul de sarcini; modificarea adaugă un link la site-urile web care prezintă toate parcelele individuale incluse.

Justificare: Pentru a asigura utilizarea corectă a denumirilor locurilor care pot fi imprimate pe etichete, a fost întocmită o hartă a parcelelor relevante care poate fi descărcată ca fișier pdf de pe site-urile web ale regiunii Piemonte și ale Consorzio tutela del Gavi (asociația pentru protejarea vinurilor „Gavi”).

Modificarea vizează articolul 7 din caietul de sarcini.

7.   Norme privind etichetarea

Descriere: Se adaugă următoarele paragrafe: „Mențiunea «comuna», urmată de denumirea comunei în care au fost produși strugurii, trebuie imprimată pe etichete și pe ambalaj, utilizând aceleași caractere tipografice, aceeași dimensiune și culoare a literei”; și „Formularea «comuna», urmată de denumirea comunei în care au fost produși strugurii, trebuie imprimată pe etichete și pe ambalaj, utilizând caractere tipografice cu cel puțin 50 % mai mici decât caracterele tipografice utilizate pentru DOCG «Gavi»”.

Justificare: Normele privind indicarea comunelor pe etichete au fost specificate din rațiuni de claritate și pentru a nu induce în eroare consumatorii.

Modificarea vizează articolul 7 din caietul de sarcini.

DOCUMENT UNIC

1.   Denumirea produsului

 

Gavi

 

Cortese di Gavi

2.   Tip de indicație geografică

DOP – Denumire de origine protejată

3.   Categoriile de produse vitivinicole

1.

Vin

4.

Vin spumant

8.

Vin petiant

4.   Descrierea vinului (vinurilor)

„Gavi” DOCG Tranquillo (vin liniștit)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Culoare: galben-pai de intensitate variabilă;

Aromă: distinctivă, delicată;

Gust: sec, plăcut, proaspăt și armonios;

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 10,50 %;

Limita minimă a extractului fără zahăr: 15,0 g/l.

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația statului membru și de legislația UE.

CARACTERISTICI ANALITICE GENERALE

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum):

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum):

Aciditate totală minimă:

5 grame per litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

„Gavi” DOCG Frizzante (vin petiant)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Spumă: fină și evanescentă;

Culoare: galben-pai de intensitate variabilă;

Aromă: subtilă, delicată, distinctivă;

Gust: sec, plăcut, proaspăt și armonios;

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 10,50 %;

Limita minimă a extractului fără zahăr: 15,0 g/l.

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația statului membru și de legislația UE.

CARACTERISTICI ANALITICE GENERALE

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum):

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum):

Aciditate totală minimă:

5 grame per litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

„Gavi” DOCG Spumante (vin spumant)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Culoare: galben-pai de intensitate variabilă;

Spumă: fină și persistentă;

Aromă: subtilă, delicată, distinctivă;

Gust: de la brut nature la extra sec, armonios, plăcut;

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 10,50 %;

Limita minimă a extractului fără zahăr: 15,0 g/l.

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația statului membru și de legislația UE.

CARACTERISTICI ANALITICE GENERALE

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum):

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum):

Aciditate totală minimă:

5 grame per litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

„Gavi” DOCG Riserva

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Culoare: galben-pai de intensitate variabilă;

Aromă: subtilă, delicată, distinctivă;

Gust: armonios, sec, plăcut;

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 11,00 %;

Limita minimă a extractului fără zahăr: 17,0 g/l.

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația statului membru și de legislația UE.

CARACTERISTICI ANALITICE GENERALE

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum):

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum):

Aciditate totală minimă:

5,5 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

„Gavi” DOCG Riserva Spumante Metodo Classico (metoda clasică)

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Culoare: galben-pai de intensitate variabilă;

Spumă: fină și persistentă;

Aromă: subtilă, delicată, distinctivă;

Gust: de la brut nature la extra sec, armonios, plăcut;

Tăria alcoolică totală minimă în volume: 11,00 %;

Limita minimă a extractului fără zahăr: 17,0 g/l.

Parametrii analitici care nu sunt indicați în tabelul de mai jos sunt conformi cu limitele prevăzute de legislația statului membru și de legislația UE.

CARACTERISTICI ANALITICE GENERALE

Tăria alcoolică totală maximă (în % volum):

Tăria alcoolică dobândită minimă (în % volum):

Aciditate totală minimă:

5,5 grame pe litru, exprimată ca acid tartric

Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți pe litru):

Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru):

5.   Practici oenologice

5.1.   Practici oenologice specifice

5.2.   Randamente maxime:

 

„Gavi” DOCG Tranquillo, Frizzante, Spumante

 

9 500 kg de struguri la hectar

 

„Gavi” DOCG Vigna

 

8 500 kg de struguri la hectar

 

„Gavi” DOCG Riserva și Riserva Spumante M.C. (metoda clasică)

 

6 500 kg de struguri la hectar

 

„Gavi” DOCG Tranquillo, Frizzante, Spumante

 

66,50 de hectolitri la hectar

 

„Gavi” DOCG Vigna

 

59,50 hectolitri la hectar

 

„Gavi” DOCG Riserva și Riserva Spumante M.C. (metoda clasică)

 

45,50 hectolitri la hectar

6.   Arealul geografic delimitat

Arealul de producție a strugurilor cu DOCG „Gavi” este localizat în regiunea Piemonte și cuprinde teritoriul parțial sau total al următoarelor 11 comune din provincia Alessandria: Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi și S. Cristoforo (în întregime), și Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Pasturana și Tassarolo (parțial).

7.   Soiul/soiurile de struguri de vin principal/principale

Cortese B – Bianca Fernanda

8.   Descrierea legăturii (legăturilor)

8.1.   „Gavi” DOCG Tranquillo (vin liniștit)

Cortese este un soi local de struguri care a fost cultivat în arealul de producție a vinurilor cu DOCG „Gavi” de mai bine de o mie de ani. Vița-de-vie este plantată pe versanți a căror orientare către nord-vest, sud-est și înclinație a pantei oferă un mediu ideal pentru acest soi. Arealul nu cuprinde terenul de pe fundul văii, care nu este adecvat pentru obținerea vinurilor de calitate. Alternanța dintre marnele argiloase, denumite local „soluri albe”, și solurile roșii”, care sunt caracterizate prin soluri brune, spălate și hidromorfice cu fragipan, afectează bogăția solului și adaugă nuanțe diferite viței-de-vie Cortese. Aceste terenuri nu sunt potrivite pentru cultivarea intensivă a altor plante (în principal din cauza poziției acestora), însă, tocmai datorită caracteristicilor lor particulare, acestea sunt adecvate pentru viticultură și producția de vin de calitate, cu randamente de producție scăzute care conduc la obținerea unor vinuri deosebit de viguroase și complexe. Practicarea de peste un mileniu a viticulturii și a vinificației în teritoriul cu DOCG, astfel cum atestă numeroase documente, este o dovadă solidă a interacțiunii indisolubile dintre factorii umani și calitățile unice ale vinurilor cu DOCG „Gavi”. Tehnicile de cultivare a viței-de-vie au fost transmise secole de-a rândul, stabilind astfel în mod ferm tradiția oenologică în teritoriu și transformând vinurile cu DOCG „Gavi” în sursa primară de venit în areal, precum și în firul călăuzitor comun pentru cele 11 comune din arealul de producție. Acest vin a fost creat pentru nobilime și nu și-a încălcat niciodată angajamentul față de calitate și eleganță, ci, dimpotrivă, aceste trăsături au fost rafinate în vremurile moderne cu ajutorul tehnicilor de ultimă generație pentru a obține un vin cunoscut și apreciat pe cinci continente.

8.2.   „Gavi” DOCG Frizzante (vin petiant)

Cortese este un soi local de struguri care a fost cultivat în arealul de producție a vinurilor cu DOCG „Gavi” de mai bine de o mie de ani. Vița-de-vie este plantată pe versanți a căror orientare către nord-vest, sud-est și înclinație a pantei oferă un mediu ideal pentru acest soi. Arealul nu cuprinde terenul de pe fundul văii, care nu este adecvat pentru obținerea vinurilor de calitate. Alternanța dintre marnele argiloase, denumite local „soluri albe”, și solurile roșii”, care sunt caracterizate prin soluri brune, spălate și hidromorfice cu fragipan, afectează bogăția solului și adaugă nuanțe diferite viței-de-vie Cortese. Aceste terenuri nu sunt potrivite pentru cultivarea intensivă a altor plante (în principal din cauza poziției acestora), însă, tocmai datorită caracteristicilor lor particulare, acestea sunt adecvate pentru viticultură și producția de vin de calitate, cu randamente de producție scăzute care conduc la obținerea unor vinuri deosebit de viguroase și complexe. Practicarea de peste un mileniu a viticulturii și a vinificației în teritoriul cu DOCG, astfel cum atestă numeroase documente, este o dovadă solidă a interacțiunii indisolubile dintre factorii umani și calitățile unice ale vinurilor cu DOCG „Gavi”. Tehnicile de cultivare a viței-de-vie au fost transmise secole de-a rândul, stabilind astfel în mod ferm tradiția oenologică în teritoriu și transformând vinurile cu DOCG „Gavi” în sursa primară de venit în areal, precum și în firul călăuzitor comun pentru cele 11 comune din arealul de producție. Acest vin a fost creat pentru nobilime și nu și-a încălcat niciodată angajamentul față de calitate și eleganță, ci, dimpotrivă, aceste trăsături au fost rafinate în vremurile moderne cu ajutorul tehnicilor de ultimă generație pentru a obține un vin cunoscut și apreciat pe cinci continente.

8.3.   „Gavi” DOCG Spumante (vin spumant)

Cortese este un soi local de struguri care a fost cultivat în arealul de producție a vinurilor cu DOCG „Gavi” de mai bine de o mie de ani. Vița-de-vie este plantată pe versanți a căror orientare către nord-vest, sud-est și înclinație a pantei oferă un mediu ideal pentru acest soi. Arealul nu cuprinde terenul de pe fundul văii, care nu este adecvat pentru obținerea vinurilor de calitate. Alternanța dintre marnele argiloase, denumite local „soluri albe”, și solurile roșii”, care sunt caracterizate prin soluri brune, spălate și hidromorfice cu fragipan, afectează bogăția solului și adaugă nuanțe diferite viței-de-vie Cortese. Aceste terenuri nu sunt potrivite pentru cultivarea intensivă a altor plante (în principal din cauza poziției acestora), însă, tocmai datorită caracteristicilor lor particulare, acestea sunt adecvate pentru viticultură și producția de vin de calitate, cu randamente de producție scăzute care conduc la obținerea unor vinuri deosebit de viguroase și complexe. Practicarea de peste un mileniu a viticulturii și a vinificației în teritoriul cu DOCG, astfel cum atestă numeroase documente, este o dovadă solidă a interacțiunii indisolubile dintre factorii umani și calitățile unice ale vinurilor cu DOCG „Gavi”. Tehnicile de cultivare a viței-de-vie au fost transmise secole de-a rândul, stabilind astfel în mod ferm tradiția oenologică în teritoriu și transformând vinurile cu DOCG „Gavi” în sursa primară de venit în areal, precum și în firul călăuzitor comun pentru cele 11 comune din arealul de producție. Acest vin a fost creat pentru nobilime și nu și-a încălcat niciodată angajamentul față de calitate și eleganță, ci, dimpotrivă, aceste trăsături au fost rafinate în vremurile moderne cu ajutorul tehnicilor de ultimă generație pentru a obține un vin cunoscut și apreciat pe cinci continente.

8.4.   „Gavi” DOCG Riserva

Cortese este un soi local de struguri care a fost cultivat în arealul de producție a vinurilor cu DOCG „Gavi” de mai bine de o mie de ani. Vița-de-vie este plantată pe versanți a căror orientare către nord-vest, sud-est și înclinație a pantei oferă un mediu ideal pentru acest soi. Arealul nu cuprinde terenul de pe fundul văii, care nu este adecvat pentru obținerea vinurilor de calitate. Alternanța dintre marnele argiloase, denumite local „soluri albe”, și solurile roșii”, care sunt caracterizate prin soluri brune, spălate și hidromorfice cu fragipan, afectează bogăția solului și adaugă nuanțe diferite viței-de-vie Cortese. Aceste terenuri nu sunt potrivite pentru cultivarea intensivă a altor plante (în principal din cauza poziției acestora), însă, tocmai datorită caracteristicilor lor particulare, acestea sunt adecvate pentru viticultură și producția de vin de calitate, cu randamente de producție scăzute care conduc la obținerea unor vinuri deosebit de viguroase și complexe. Practicarea de peste un mileniu a viticulturii și a vinificației în teritoriul cu DOCG, astfel cum atestă numeroase documente, este o dovadă solidă a interacțiunii indisolubile dintre factorii umani și calitățile unice ale vinurilor cu DOCG „Gavi”. Tehnicile de cultivare a viței-de-vie au fost transmise secole de-a rândul, stabilind astfel în mod ferm tradiția oenologică în teritoriu și transformând vinurile cu DOCG „Gavi” în sursa primară de venit în areal, precum și în firul călăuzitor comun pentru cele 11 comune din arealul de producție. Acest vin a fost creat pentru nobilime și nu și-a încălcat niciodată angajamentul față de calitate și eleganță, ci, dimpotrivă, aceste trăsături au fost rafinate în vremurile moderne cu ajutorul tehnicilor de ultimă generație pentru a obține un vin cunoscut și apreciat pe cinci continente.

8.5.   „Gavi” DOCG Riserva Spumante metodo classico (metoda clasică)

Cortese este un soi local de struguri care a fost cultivat în arealul de producție a vinurilor cu DOCG „Gavi” de mai bine de o mie de ani. Vița-de-vie este plantată pe versanți a căror orientare către nord-vest, sud-est și înclinație a pantei oferă un mediu ideal pentru acest soi. Arealul nu cuprinde terenul de pe fundul văii, care nu este adecvat pentru obținerea vinurilor de calitate. Alternanța dintre marnele argiloase, denumite local „soluri albe”, și solurile roșii”, care sunt caracterizate prin soluri brune, spălate și hidromorfice cu fragipan, afectează bogăția solului și adaugă nuanțe diferite viței-de-vie Cortese. Aceste terenuri nu sunt potrivite pentru cultivarea intensivă a altor plante (în principal din cauza poziției acestora), însă, tocmai datorită caracteristicilor lor particulare, acestea sunt adecvate pentru viticultură și producția de vin de calitate, cu randamente de producție scăzute care conduc la obținerea unor vinuri deosebit de viguroase și complexe. Practicarea de peste un mileniu a viticulturii și a vinificației în teritoriul cu DOCG, astfel cum atestă numeroase documente, este o dovadă solidă a interacțiunii indisolubile dintre factorii umani și calitățile unice ale vinurilor cu DOCG „Gavi”. Tehnicile de cultivare a viței-de-vie au fost transmise secole de-a rândul, stabilind astfel în mod ferm tradiția oenologică în teritoriu și transformând vinurile cu DOCG „Gavi” în sursa primară de venit în areal, precum și în firul călăuzitor comun pentru cele 11 comune din arealul de producție. Acest vin a fost creat pentru nobilime și nu și-a încălcat niciodată angajamentul față de calitate și eleganță, ci, dimpotrivă, aceste trăsături au fost rafinate în vremurile moderne cu ajutorul tehnicilor de ultimă generație pentru a obține un vin cunoscut și apreciat pe cinci continente.

9.   Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)

„Gavi” DOCG

 

Cadrul juridic:

 

Legislația UE

 

Tipul condiției suplimentare:

 

Îmbutelierea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Ambalarea vinurilor cu DOCG „Gavi”/„Cortese di Gavi” Riserva și Riserva Spumante Metodo Classico trebuie să aibă loc în cadrul arealului de producție definit la articolul 3.

Cadrul juridic:

Legislația UE

Tipul condiției suplimentare:

Derogare privind producerea în arealul geografic delimitat

Descrierea condiției:

Vinurile cu DOCG „Gavi”/„Cortese di Gavi” spumante și petiante pot fi elaborate și învechite la nivelul teritoriului administrativ al provinciilor Alessandria, Asti și Cuneo din Piemonte.

Link către caietul de sarcini al produsului

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17126


(1)  JO L 9, 11.1.2019, p. 2.