Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 419 din 24-11-2021

DECIZIA nr. 2/2021 A COMITETULUI MIXT UE-MOLDOVA INSTITUIT PRIN ACORDUL PRIVIND SPAȚIUL AERIAN COMUN ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE ȘI REPUBLICA MOLDOVA

din 2 iunie 2021

de înlocuire a anexei III la Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova [2021/2042]

 

Intrare în vigoare: 02/06/2021 (a se vedea art. unic)

 

COMITETUL MIXT,

având în vedere Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova, în special articolul 26 alineatul (7),

DECIDE:

Articol unic

Anexa III la Acordul privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Moldova se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie începând cu data adoptării prezentei decizii.

Adoptat la Bruxelles și Chișinău, prin corespondență,

Pentru comitetul mixt

Șeful delegației Uniunii Europene

[Dl. Klaus GEIL]

Data: 2 iunie 2021

Șeful delegației Republicii Moldova

[Dl. Andrei SPINU]

Data: 25 octombrie 2021


ANEXĂ

„ANEXA III

(supusă unei actualizări periodice)

NORME APLICABILE AVIAȚIEI CIVILE

«Dispozițiile aplicabile» ale următoarelor acte se aplică în conformitate cu prezentul acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel în anexa II la prezentul acord (Dispoziții tranzitorii). Acolo unde este necesar, se menționează după fiecare act adaptările specifice acestuia:

A.   Accesul la piață și aspecte conexe

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolul 2, articolul 23 alineatul (1), articolul 24, anexa I, capitolul II, în conformitate cu punctul 6 din anexa II la acord.

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (JO L 14, 22.1.1993, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 894/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 mai 2002 (JO L 142, 31.5.2002, p. 3),

Regulamentul (CE) nr. 1554/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 (JO L 221, 4.9.2003, p. 1),

Regulamentul (CE) nr. 793/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 (JO L 138, 30.4.2004, p. 50),

Regulamentul (CE) nr. 545/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 (JO L 167, 29.6.2009, p. 24),

Regulamentul (UE) 2020/459 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 (JO L 99, 31.3.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-12, articolul 14 și articolul 14a alineatul (2); în ceea ce privește aplicarea articolului 12 alineatul (2), în loc de «Comisia» se va citi „comitetul mixt».

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității (JO L 272, 25.10.1996, p. 36).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-9, articolele 11-21, anexa; în ceea ce privește aplicarea articolului 20 alineatul (2), în loc de «Comisia» se va citi „comitetul mixt».

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave (JO L 138, 30.4.2004, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 285/2010 al Comisiei din 6 aprilie 2010 (JO L 87, 7.4.2010, p. 19),

Regulamentul delegat (UE) 2020/1118 al Comisiei din 27 aprilie 2020 (JO L 243, 29.7.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-8.

Directiva 2009/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport (JO L 70, 14.3.2009, p. 11).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-11.

B.   Managementul traficului aerian

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (regulament-cadru) (JO L 96, 31.3.2004, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (JO L 300, 14.11.2009, p. 34). Dispoziții aplicabile: articolul 1, cu excepția articolului 1 alineatul (4).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-4, articolul 6, articolele 9-13.

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii) (JO L 96, 31.3.2004, p. 10), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (JO L 300, 14.11.2009, p. 34). Dispoziții aplicabile: articolul 2.

Dispoziții aplicabile: articolele 1-18, anexa I.

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic european (regulament privind spațiul aerian) (JO L 96, 31.3.2004, p. 20), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (JO L 300, 14.11.2009, p. 34). Dispoziții aplicabile: articolul 3.

Dispoziții aplicabile: articolele 1-9.

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (JO L 96, 31.3.2004, p. 26), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 (JO L 300, 14.11.2009, p. 34). Dispoziții aplicabile: articolul 4.

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexele I-V.

Performanță și tarifare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11 februarie 2019 de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013 (JO L 56, 25.2.2019, p. 1).

Dispoziții aplicabile: domeniul de aplicare și aplicarea urmează să fie discutate.

Funcții de rețea

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/123 al Comisiei din 24 ianuarie 2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 al Comisiei (JO L 28, 31.1.2019, p. 1).

Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei din 25 martie 2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian (JO L 80, 26.3.2010, p. 10), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1006 al Comisiei din 22 iunie 2016 (JO L 165, 23.6.2016, p. 8),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2159 al Comisiei din 20 noiembrie 2017 (JO L 304, 21.11.2017, p. 45).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-15, anexele.

Interoperabilitate

Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 6 iulie 2006 de stabilire a cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unități de control al traficului aerian (JO L 186, 7.7.2006, p. 27), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 30/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 (JO L 13, 17.1.2009, p. 20).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-9, anexele I-V.

Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 4 iulie 2006 de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European (JO L 186, 7.7.2006, p. 46), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei din 18 octombrie 2010 (JO L 273, 19.10.2010, p. 4),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 428/2013 al Comisiei din 8 mai 2013 (JO L 127, 9.5.2013, p. 23),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 2 decembrie 2016 (JO L 329, 3.12.2016, p. 70),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/139 al Comisiei din 29 ianuarie 2018 (JO L 25, 30.1.2018, p. 4).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-5, anexa.

Regulamentul (CE) nr. 633/2007 al Comisiei din 7 iunie 2007 de stabilire a cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile de control al traficului aerian (JO L 146, 8.6.2007, p. 7), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 283/2011 al Comisiei din 22 martie 2011 (JO L 77, 23.3.2011, p. 23).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-6, anexele I-IV.

Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16 ianuarie 2009 de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european (JO L 13, 17.1.2009, p. 3), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei din 26 februarie 2015 (JO L 56, 27.2.2015, p. 30),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1170 al Comisiei din 8 iulie 2019 (JO L 183, 9.7.2019, p. 6),

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29 noiembrie 2019 (JO L 312, 3.12.2019, p. 95),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/208 al Comisiei din 14 februarie 2020 (JO L 43, 17.2.2020, p. 72).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-14, anexele I-III.

Regulamentul (CE) nr. 262/2009 al Comisiei din 30 martie 2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european (JO L 84, 31.3.2009, p. 20), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345 al Comisiei din 14 decembrie 2016 (JO L 348, 21.12.2016, p. 11).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-12, anexele I-VI.

Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european (JO L 23, 27.1.2010, p. 6), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1029/2014 al Comisiei din 26 septembrie 2014 (JO L 284, 30.9.2014, p. 9),

și abrogat cu efect de la 27 ianuarie 2022 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei.

Dispoziții aplicabile: articolele 1-13, anexele I-X.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european (JO L 305, 23.11.2011, p. 23), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29 aprilie 2020 (JO L 138, 30.4.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-11, anexele I-VII.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 al Comisiei din 22 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european (JO L 305, 23.11.2011, p. 35), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al Comisiei din 26 septembrie 2014 (JO L 284, 30.9.2014, p. 7),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/386 al Comisiei din 6 martie 2017 (JO L 59, 7.3.2017, p. 34),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29 aprilie 2020 (JO L 138, 30.4.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-14, anexele I-IX.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european (JO L 320, 17.11.2012, p. 14), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 657/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 (JO L 190, 11.7.2013, p. 37),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2345 al Comisiei din 14 decembrie 2016 (JO L 348, 21.12.2016, p. 11),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2160 al Comisiei din 20 noiembrie 2017 (JO L 304, 21.11.2017, p. 47).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-14, anexele I-V.

SESAR

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 64, 2.3.2007, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 al Consiliului din 16 decembrie 2008 (JO L 352, 31.12.2008, p. 12),

Regulamentul (UE) nr. 721/2014 al Consiliului din 16 iunie 2014 (JO L 192, 1.7.2014, p. 1).

Dispoziții aplicabile: domeniul de aplicare și aplicarea urmează să fie discutate.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian (JO L 123, 4.5.2013, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-15.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian (JO L 190, 28.6.2014, p. 19).

Spațiul aerian

Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spațiului aerian (JO L 342, 24.12.2005, p. 20).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-9, anexa.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 (JO L 63, 6.3.2015, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1185 al Comisiei din 20 iulie 2016 (JO L 196, 21.7.2016, p. 3),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14 februarie 2020 (JO L 104, 3.4.2020, p. 1), astfel cum a modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei (JO L 259, 10.8.2020, p. 12),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/886 al Comisiei din 26 iunie 2020 (JO L 205, 29.6.2020, p. 14).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexa, inclusiv apendicele la aceasta.

FAB

Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24 februarie 2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian (JO L 51, 25.2.2011, p. 2).

C.   Siguranța aviației

Regulamentul de bază

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-30, articolele 33-94, articolul 95 alineatul (2), articolele 96-112, articolele 114-131, articolul 132 alineatul (2), anexele relevante.

Inspecții de standardizare

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei (JO L 179, 29.6.2013, p. 46).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-26.

Aerodromuri

Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 44, 14.2.2014, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2018/401 al Comisiei din 14 martie 2018 (JO L 72, 15.3.2018, p. 17).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexele I-IV.

ATM/ANS

Regulamentul (UE) 2015/340 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei (JO L 63, 6.3.2015, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexele I-IV.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 (JO L 62, 8.3.2017, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 923/2012, a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 și a Regulamentului (UE) 2017/373 în ceea ce privește cerințele referitoare la managementul traficului aerian/serviciile de navigație aeriană, proiectarea structurilor de spațiu aerian, calitatea datelor și siguranța pistelor, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 73/2010 (JO L 104, 3.4.2020, p. 1), astfel cum a modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei JO L 259, 10.8.2020, p. 12).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexele.

Personalul aeronautic navigant

Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 (JO L 100, 5.4.2012, p. 1),

Regulamentul (UE) nr. 70/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 (JO L 23, 28.1.2014, p. 25),

Regulamentul (UE) nr. 245/2014 al Comisiei din 13 martie 2014 (JO L 74, 14.3.2014, p. 33),

Regulamentul (UE) 2015/445 al Comisiei din 17 martie 2015 (JO L 74, 18.3.2015, p. 1),

Regulamentul (UE) 2016/539 al Comisiei din 6 aprilie 2016 (JO L 91, 7.4.2016, p. 1),

Regulamentul (UE) 2018/1065 al Comisiei din 27 iulie 2018 (JO L 192, 30.7. 2018, p. 31),

Regulamentul (UE) 2018/1119 al Comisiei din 31 iulie 2018 (JO L 204, 13.8.2018, p. 13),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1974 al Comisiei din 14 decembrie 2018 (JO L 326, 20.12.2018, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/27 al Comisiei din 19 decembrie 2018 (JO L 8, 10.1.2019, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/430 al Comisiei din 18 martie 2019 (JO L 75, 19.3.2019, p. 66),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1747 al Comisiei din 15 octombrie 2019 (JO L 268, 22.10.2019, p. 23),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/359 al Comisiei din 4 martie 2020 (JO L 67, 5.3.2020, p. 82),

Regulamentul delegat (UE) 2020/723 al Comisiei din 4 martie 2020 (JO L 170, 2.6.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-11, anexele I-IV.

Cerințe de utilizare a spațiului aerian

Regulamentul (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor (JO L 336, 20.12.2011, p. 20), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/583 al Comisiei din 15 aprilie 2016 (JO L 101, 16.4.2016, p. 7).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-3, anexa.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1048 al Comisiei din 18 iulie 2018 de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe (JO L 189, 26.7.2018, p. 3).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-7, anexa.

Operațiuni aeriene

Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 296, 25.10.2012, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14 august 2013 (JO L 227, 24.8.2013, p. 1),

Regulamentul (UE) nr. 71/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 (JO L 23, 28.1.2014, p. 27),

Regulamentul (UE) nr. 83/2014 al Comisiei din 29 ianuarie 2014 (JO L 28, 31.1.2014, p. 17),

Regulamentul (UE) nr. 379/2014 al Comisiei din 7 aprilie 2014 (JO L 123, 24.4.2014, p. 1),

Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei din 29 ianuarie 2015 (JO L 24, 30.1.2015, p. 5),

Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18),

Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31 iulie 2015 (JO L 206, 1.8.2015, p. 21),

Regulamentul (UE) 2015/2338 al Comisiei din 11 decembrie 2015 (JO L 330, 16.12.2015, p. 1),

Regulamentul (UE) 2016/1199 al Comisiei din 22 iulie 2016 (JO L 198, 23.7.2016, p. 13),

Regulamentul (UE) 2017/363 al Comisiei din 1 martie 2017 (JO L 55, 2.3.2017, p. 1),

Regulamentul (UE) 2018/394 al Comisiei din 13 martie 2018 (JO L 71, 14.3.2018, p. 1),

Regulamentul (UE) 2018/1042 al Comisiei din 23 iulie 2018 (JO L 188, 25.7.2018, p. 3),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1975 al Comisiei din 14 decembrie 2018 (JO L 326, 20.12.2018, p. 53),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019 (JO L 228, 4.9.2019, p. 106),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1387 al Comisiei din 1 august 2019 (JO L 229, 5.9.2019, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-9a, anexele I-VIII.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1976 al Comisiei din 14 decembrie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor, precum și pentru acordarea de licențe de echipaj de zbor pentru planoare în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 326, 20.12.2018, p. 64), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/358 al Comisiei din 4 martie 2020 (JO L 67, 5.3.2020, p. 57).

Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 71, 14.3.2018, p. 10), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/357 al Comisiei din 4 martie 2020 (JO L 67, 5.3.2020, p. 34).

Navigabilitate inițială

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013 (JO L 4, 9.1.2013, p. 36),

Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27 ianuarie 2014 (JO L 23, 28.1.2014, p. 12),

Regulamentul (UE) 2015/1039 al Comisiei din 30 iunie 2015 (JO L 167, 1.7.2015, p. 1),

Regulamentul (UE) 2016/5 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 (JO L 3, 6.1.2016, p. 3),

Regulamentul delegat (UE) 2019/897 al Comisiei din 12 martie 2019 (JO L 144, 3.6.2019, p. 1),

Regulamentul delegat (UE) 2020/570 al Comisiei din 28 ianuarie 2020 (JO L 132, 27.4.2020, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexa I.

Navigabilitate continuă

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei din 3 iulie 2015 (JO L 176, 7.7.2015, p. 4),

Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16 septembrie 2015 (JO L 241, 17.9.2015, p. 16),

Regulamentul (UE) 2018/1142 al Comisiei din 14 august 2018 (JO L 207, 16.8.2018, p. 2),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 8 iulie 2019 (JO L 228, 4.9.2019, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24 iulie 2019 (JO L 228, 4.9.2019, p. 106),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/270 al Comisiei din 25 februarie 2020 (JO L 56, 27.2.2020, p. 20).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-6, anexele I-IV.

Specificații de navigabilitate suplimentare

Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei din 28 ianuarie 2019 (JO L 25, 29.1.2019, p. 14).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-5, anexele.

«Lista neagră» a UE

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE (JO L 344, 27.12.2005, p. 15), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 (JO L 188, 18.7.2009, p. 14),

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 (JO L 212, 22.8.2018, p. 1),

Regulamentul (UE) 2019/1243 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 (JO L 198, 25.7.2019, p. 241).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-13, anexa.

Regulamentul (CE) nr. 473/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a normelor de aplicare pentru lista comunitară a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 8).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-6, anexele A-C.

Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 84, 23.3.2006, p. 14), astfel cum este modificat în mod regulat prin regulamente de punere în aplicare ale Comisiei.

Dispoziții aplicabile: articolele 1 și 2, anexele A și B.

Raportarea evenimentelor

Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (JO L 122, 24.4.2014, p. 18), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 (JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

Dispoziții aplicabile: Articolele 1-7, articolul 9 alineatul (3), articolul 10 alineatele (2)-(4), articolul 11 alineatele (1) și (7), articolul 13, cu excepția alineatului (9), articolele 14-16, articolul 21, anexele I-III.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 163, 30.6.2015, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolul 1, anexele I-V.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1128 a Comisiei din 1 iulie 2019 privind drepturile de acces la recomandările privind siguranța și la răspunsurile la acestea stocate în Fișierul european centralizat și de abrogare a Deciziei 2012/780/UE (JO L 177, 2.7.2019, p. 112).

Investigarea accidentelor

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE (JO L 295, 12.11.2010, p. 35), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 (JO L 122, 24.4.2014, p. 18),

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-23, cu excepția articolului 7 alineatul (4) și a articolului 19 [abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 376/2014].

Inspecțiile la platformă

Regulamentul (CE) nr. 351/2008 al Comisiei de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2008 cu privire la stabilirea priorității pentru inspecția la sol a aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare (JO L 109 19.4.2008, p. 7).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-3.

Altele

Regulamentul (CE) nr. 768/2006 al Comisiei din 19 mai 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la colectarea și la schimbul de informații referitoare la siguranța aeronavelor care folosesc aeroporturile comunitare și la gestionarea sistemului informațional (JO L 134, 20.5.2006, p. 16).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-6.

D.   Securitatea aviației

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, p. 72).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-15, articolul 18, articolul 21, anexa.

Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru programele naționale de control al calității în domeniul securității aviației civile (JO L 7, 12.1.2010, p. 3).

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 91, 3.4.2009, p. 7), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) nr. 297/2010 al Comisiei din 9 aprilie 2010 (JO L 90, 10.4.2010, p. 1),

Regulamentul (UE) nr. 720/2011 al Comisiei din 22 iulie 2011 (JO L 193, 23.7.2011, p. 19),

Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 al Comisiei din 10 noiembrie 2011 (JO L 293, 11.11.2011, p. 22),

Regulamentul (UE) nr. 245/2013 al Comisiei din 19 martie 2013 (JO L 77, 20.3.2013, p. 5).

Dispoziții aplicabile: articolele 1 și 2, anexa.

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (JO L 338, 19.12.2009, p. 17), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (UE) 2016/2096 al Comisiei din 30 noiembrie 2016 (JO L 326, 1.12.2016, p. 7).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (JO L 299, 14.11.2015, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2426 al Comisiei din 18 decembrie 2015 (JO L 334, 22.12.2015, p. 5),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/815 al Comisiei din 12 mai 2017 (JO L 122, 13.5.2017, p. 1),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/55 al Comisiei din 9 ianuarie 2018 (JO L 10, 13.1.2018, p. 5),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 (JO L 21, 24.1.2019, p. 13),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/413 al Comisiei din 14 martie 2019 (JO L 73, 15.3.2019, p. 98),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1583 al Comisiei din 25 septembrie 2019 (JO L 246, 26.9.2019, p. 15),

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/111 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 (JO L 21, 27.1.2020, p. 1).

Decizia de punere în aplicare C(2015) 8005 a Comisiei din 16 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviației care conțin informațiile menționate la articolul 18 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu modificările sale.

Dispoziții aplicabile: astfel cum se menționează la punctul 3 din anexa II Dispoziții tranzitorii.

E.   Mediu

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12), astfel cum a modificată prin:

Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 (JO L 311, 21.11.2008, p. 1),

Directiva (UE) 2015/996 a Comisiei din 19 mai 2015 (JO L 168, 1.7.2015, p. 1),

Dispoziții aplicabile: articolele 1-12, anexele I-VI.

Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea exploatării avioanelor care intră sub incidența părții a II-a, capitolul 3, volumul 1 din anexa 16 la Convenția privind aviația civilă internațională, a doua ediție (1988) (versiune codificată) (JO L 374, 27.12.2006, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-5, anexele I și II.

Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE (JO L 173, 12.6.2014, p. 65).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-10, anexele I și II.

F.   Aspecte sociale

Directiva 2000/79/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind punerea în aplicare a Acordului European privind organizarea timpului de lucru al personalului mobil din aviația civilă, încheiat de Asociația companiilor europene de navigație aeriană (AEA), Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (ETF), Asociația europeană a personalului tehnic navigant (ECA), Asociația europeană a companiilor aviatice din regiunile Europei (ERA) și Asociația internațională a liniilor aeriene rezervate în sistem charter (AICA) (JO L 302, 1.12.2000, p. 57).

Dispoziții aplicabile: articolele 2-3, anexa.

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, 18.11.2003, p. 9).

Astfel cum se aplică aviației.

G.   Protecția consumatorilor

Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora (JO L 285, 17.10.1997, p. 1), astfel cum a modificat prin:

Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 (JO L 140, 30.5.2002, p. 2).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-6, anexa.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, 17.2.2004, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-16.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului (JO L 204, 26.7.2006, p. 1).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-16, anexele I și II.

H.   Alte acte legislative

Regulamentul (CE) nr. 80/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind un cod de conduită pentru sistemele informatizate de rezervare și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2299/89 al Consiliului (JO L 35, 4.2.2009, p. 47).

Dispoziții aplicabile: articolele 1-11, anexele.