Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 420 din 25-11-2021

Rectificare la Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 335 din 17 decembrie 2009 )

La pagina 33, articolul 41 alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Întreprinderile de asigurare sau de reasigurare deţin strategii privind cel puţin managementul riscurilor, controlul intern, auditul intern și, în cazul în care este relevant, externalizarea. Întreprinderile se asigură că aceste strategii sunt puse în aplicare.

Respectivele strategii sunt revizuite cel puţin o dată pe an. Acestea sunt supuse aprobării prealabile a organului administrativ, de conducere sau de control și sunt adaptate în funcţie de orice modificare semnificativă a sistemului sau a domeniului în cauză.”,

se citește:

„(3)   Întreprinderile de asigurare sau de reasigurare deţin politici scrise privind cel puţin managementul riscurilor, controlul intern, auditul intern și, în cazul în care este relevant, externalizarea. Întreprinderile asigură punerea în aplicare a respectivelor politici.

Respectivele politici scrise sunt revizuite cel puţin o dată pe an. Acestea sunt supuse aprobării prealabile a organului administrativ, de conducere sau de control și sunt adaptate în funcţie de orice modificare semnificativă a sistemului sau a domeniului în cauză.”