Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 126*) din 22 mai 1997privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 24 decembrie 1997Data intrării în vigoare 24-12-1997


    *) A se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 398 din 16 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 24 decembrie 1997.Nicolae Popa - preşedinteFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecător Doina Suliman - magistrat-asistent
    Completul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constata următoarele:Curtea Suprema de Justiţie - Secţia civilă, prin Încheierea din 28 februarie 1997, pronunţată în Dosarul nr. 1.165/1996, a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 din Codul de procedură civilă, invocată de intimata-reclamanta Calin Ecaterina.În motivarea excepţiei se susţine ca dispoziţiile atacate contravin prevederilor art. 15, ale art. 16 alin (1), ale art. 21 şi ale art. 128 din Constituţie, precum şi principiului separaţiei puterilor în stat, al autorităţii lucrului judecat şi al autonomiei sistemului jurisdicţional.Exprimandu-şi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanţa suprema apreciază ca excepţia este neîntemeiată. CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile art. 330 din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, retine următoarele:În temeiul art. 144 lit. c) din Constituţie şi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenţa să soluţioneze excepţia cu care a fost legal sesizată. Asupra constituţionalităţii art. 330 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 şi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care s-a constatat ca prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale.Întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea practicii constante a Curţii Constituţionale, excepţia privind dispoziţiile art. 330 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca vadit nefondata.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) şi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca vadit nefondata, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330 din Codul de procedură civilă, invocată de Calin Ecaterina în Dosarul nr. 1.165/1996 al Curţii Supreme de Justiţie - Secţia civilă.Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată la data de 22 mai 1997.PREŞEDINTE,prof. univ. dr. Nicolae Popa Magistrat-asistent,Doina Suliman
    ----------------

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!