Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.10.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014Data intrării în vigoare 30-12-2014
  Formă consolidată valabilă la data 22-01-2015Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-01-2015 până la data de 26-10-2021


  ----------
  Notă CTCE ──────────
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 Ianuarie 2015 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 1 din 14 ianuarie 2015.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Având în vedere necesitatea promovării unor măsuri care să rezolve situaţia actuală, prin concretizarea unei forme cu prevederi clare fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realităţii în raport cu faptele şi evenimentele din decembrie 1989, în vederea acordării recunoştinţei statului român numai faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, implicând reluarea plăţilor cu un efort bugetar redus faţă de cel existent, descurajarea abuzurilor, a încălcării prevederilor legale, ceea ce aduce în rândul revoluţionarilor autentici răsplata binemeritată a unui stat care nu-şi uită eroii şi transformarea "prejudiciului de imagine" prin recâştigarea demnităţii revoluţionarilor odată cu împlinirea unui sfert de secol de la Revoluţia din 1989.Urgenţa acestui act normativ este justificată şi de reluarea plăţilor privind indemnizaţiile reparatorii pentru toate categoriile de beneficiari, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, începând cu luna ianuarie 2015. Promovarea acestui act normativ elimină dificultăţile în exercitarea bugetului de stat şi permite încadrarea în bugetul aprobat pentru anul 2015.Considerând faptul că Legea nr. 341/2004 în forma actuală:- nu mai corespunde realităţilor social-politice şi economice actuale;- aplicarea greşită sau abuzivă a generat inechităţi şi multiplicarea numărului beneficiarilor;- a generat conflicte sociale, manifestaţii de stradă, perturbarea activităţii Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989, zvonuri cu impact negativ răspândite pe diferite paliere, aducând atingere şi autorităţii de stat;- nu prevede sau evidenţiază criterii şi aspecte importante pentru persoanele care au avut un rol determinat şi pentru care se justifică existenţa unui astfel de act normativ;- multiplicarea numărului certificatelor a generat stoparea plăţilor începând cu anul 2012, persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004;- plata indemnizaţiilor în condiţiile prevederilor actuale, având în vedere multiplicarea numărului certificatelor, îngreunează bugetul de stat şi nu se justifică;- a determinat luarea măsurii de sistare a plăţii indemnizaţiilor, care s-a produs în temeiul mai multor acte normative şi care, în condiţiile prevederilor actuale, este inechitabilă faţă de persoanele îndreptăţite, care au obţinut certificate de revoluţionar în baza autenticităţii şi veridicităţii actelor depuse la dosar, ceea ce a condus la probleme sociale grave (credite neachitate care au generat executări silite, abandonuri şcolare, boli, decese).Pentru aplicarea corectă a legii este necesară acordarea recunoştinţei statului român numai faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!