Structură Act

Forma la zi
Pret: 30,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 21 aprilie 2006Data intrării în vigoare 20-07-2006
  Formă consolidată valabilă la data 01-02-2014Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-02-2014 până la data de 27-06-2014

  Abrogat de Articolul 344, Titlul V din LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 la data 28-06-2014  ----------
  Notă CTCE
  ──────────*) Notă CTCE:Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 01 Februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006; DECIZIA nr. 1.137 din 4 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008; LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009; LEGEA nr. 25 din 2 martie 2010; LEGEA nr. 169 din 14 iulie 2010; LEGEA nr. 177 din 28 septembrie 2010; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013; DECIZIA nr. 447 din 29 octombrie 2013; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE **) Notă CTCE:Conform pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 4 din 16 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013, Legea nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, care determină modificări şi asupra altor acte normative, intră în vigoare la data de 15 februarie 2013, cu câteva excepţii.Conform lit. f) a art. 349, Titlul V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 4 octombrie 2013, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 175 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum şi art. 81 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013.Art. 175 din Legea nr. 187/2012 şi art. 81 din Legea nr. 255/2013 produc efecte asupra Legii nr. 85/2006, însă cu data de 1 februarie 2014, data de intrare în vigoare a acestor două legi. Prin urmare, abrogarea dispusă de lit. f) a art. 349 din Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2013 asupra art. 175 din Legea nr. 187/2012 şi asupra art. 81 din Legea nr. 255/2013 urmează să se aplice cu data de 1 februarie 2014, inclusiv efectele asupra articolelor din Legea nr. 85/2006.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 1 noiembrie 2013 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, constatându-se că acest act normativ este neconstituţional.Prin urmare, în intervalul 1 noiembrie 2013-15 decembrie 2013, dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 16 decembrie 2013, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor considerate neconstituţionale.În consecinţă, abrogarea dispusă de lit. f) a art. 349 din Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2013 asupra art. 175 din Legea nr. 187/2012 şi art. 81 din Legea nr. 255/2013 şi-a încetat efectele juridice, urmând ca art. 175 din Legea nr. 187/2012 şi art. 81 din Legea nr. 255/2013, să producă efecte asupra Legii nr. 85/2006, începând cu data de 1 februarie 2014.A se vedea, în acest sens, *) Notă CTCE de la art. 11, art. 28, art. 36, art. 53, art. 94, Cap. V şi art. 143-art. 148 din Legea nr. 85/2006.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!