Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 12 din 24 decembrie 2015privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 30 decembrie 2015Data intrării în vigoare 01-01-2016


  Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 101, art. 126^1 şi ale art. 384 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255-290, art. 664, 665 şi ale art. 682 alin. (1) şi (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2015 privind implementarea amortizoarelor de capital în România,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:Articolul 1În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2018, amortizorul de conservare a capitalului pentru instituţiile de credit se stabileşte:
  a) la un nivel egal cu 0,625% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;b) la un nivel egal cu 1,25% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;c) la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.
  Articolul 2Începând cu 1 ianuarie 2016, rata amortizorului anticiclic de capital pentru instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România este de 0% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele
  Consiliului de administraţie
  al Băncii Naţionale a României,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 24 decembrie 2015.Nr. 12.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!