Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2003Data intrării în vigoare 28-12-2003
    Formă consolidată valabilă la data 30-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-04-2016 până la data de 05-06-2023


    ----------
    Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Forma consolidată a LEGII nr. 460/2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 25 noiembrie 2003 la data de 30 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către DECIZIA nr. 151 din 17 martie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din RomâniaSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar din România este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator.