Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286/2009)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 8 iulie 2016Data intrării în vigoare 01-02-2014
  Formă consolidată valabilă la data 08-07-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 08-07-2016 până la data de 26-01-2022


  ----------
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:
  Forma consolidată a Codul penal, publicat în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, la data de 08 Iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012; LEGEA nr. 63 din 17 aprilie 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; DECIZIA nr. 265 din 6 mai 2014; DECIZIA nr. 508 din 7 octombrie 2014; LEGEA nr. 159 din 4 decembrie 2014; DECIZIA nr. 732 din 16 decembrie 2014; DECIZIA nr. 11 din 15 ianuarie 2015; DECIZIA nr. 603 din 6 octombrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016; DECIZIA nr. 405 din 15 iunie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:Potrivit art. 446 din prezentul cod:"(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepţia dispoziţiilor alin. (2) şi alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.(2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal."Conform art. III din LEGEA nr. 27 din 16 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 20 martie 2012 modificările aduse de către art. II din acelaşi act normativ, intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!