Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 21 decembrie 2006Data intrării în vigoare 21-12-2006
  Formă consolidată valabilă la data 23-07-2016 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-07-2016 până la data de 31-07-2016


  ----------
  Notă CTCE
  ──────────Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.705/2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006, la data de 23 Iulie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 76 din 26 ianuarie 2011.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.──────────
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizate la data de 4 decembrie 2006.
  ──────────
  *) Anexele nr. 1-3 şi 5-46**) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Anexa nr. 4 nu se publică, fiind informaţie clasificată.
  ──────────

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!