Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 28 iunie 2011Data intrării în vigoare 28-07-2011
  Formă consolidată valabilă la data 09-11-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-11-2016 până la data de 11-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 104 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 28 iunie 2011, la data de 09 Noiembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 336 din 13 mai 2015; HOTĂRÂREA nr. 806 din 26 octombrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.Articolul 2Prezenta lege prevede măsuri la nivel naţional privind:a) definirea şi stabilirea obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător destinate să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg;b) evaluarea calităţii aerului înconjurător pe întreg teritoriul ţării pe baza unor metode şi criterii comune, stabilite la nivel european;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!