Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014Data intrării în vigoare 01-01-2015
  Formă consolidată valabilă la data 22-12-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 22-12-2016 până la data de 10-08-2022


  ----------
  Notă CTCE ──────────*) Notă CTCE:
  Forma consolidată a Ordonanţei de urgenţă nr. 83/2014, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014, la data de 22 Decembrie 2016 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 83 din 12 decembrie 2014; LEGEA nr. 71 din 3 aprilie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 30 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015; ORDONANŢA nr. 14 din 8 iulie 2015; LEGEA nr. 220 din 23 iulie 2015; RECTIFICAREA nr. 31 din 30 iunie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 noiembrie 2015; LEGEA nr. 293 din 25 noiembrie 2015; LEGEA nr. 347 din 23 decembrie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.──────────
  Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014,ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 şi de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,luarea acestor măsuri în regim de urgenţă se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiţie sine qua non pentru menţinerea acordurilor cu organismele financiare internaţionale.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitolul I Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publiceArticolul 1(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!