Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 10 septembrie 2010Data intrării în vigoare 10-09-2010
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 11-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 636 din 10 septembrie 2010, la data de 01 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011; RECTIFICAREA nr. 283 din 14 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012; LEGEA nr. 182 din 24 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014; RECTIFICAREA nr. 83 din 12 decembrie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017; ORDONANȚA DE URGENTA nr. 130 din 17 decembrie 2021.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011.
  Având în vedere necesitatea asigurării cu prioritate a finanţării din împrumuturile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării şi finalizării investiţiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum şi faptul că neachitarea de către unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale a obligaţiilor de plată faţă de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investiţiilor publice de interes local şi a căror finanţare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutăţirea activităţii financiare a acestor operatori,având în vedere că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ conduce la blocarea implementării investiţiilor de interes pentru comunităţile locale,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul UNIC

  Abrogat

  Articolul I
  Potrivit pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 14 decembrie 2011, art. unic din prezentul act normativ devine art. I.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!