Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 28 decembrie 2010Data intrării în vigoare 01-01-2011
  Formă consolidată valabilă la data 01-07-2017Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-07-2017 până la data de 07-12-2017

  Abrogat de Punctul 15. , ARTICOL UNIC din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 la data 08-12-2017  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 285 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 28 decembrie 2010, la data de 01 Iulie 2017 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 51 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 13 martie 2020, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispoziţiile  art. 1 alin. (5) sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanțele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstiţutionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstiţutionale sunt suspendate de drept.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1

  Abrogat

  La data de 01-07-2017 Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 30, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017Articolul 2

  Abrogat  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!