Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 182 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2007Data intrării în vigoare 16-04-2007
  Formă consolidată valabilă la data 04-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 04-04-2018 până la data de 28-01-2022

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 182 din 29 martie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 253 din 16 aprilie 2007, la data de 04 Aprilie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 633 din 2 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 140 din 7 februarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 295 din 20 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere art. 45-47 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!