Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 137 din 14 iunie 2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2012Data intrării în vigoare 19-06-2012
  Formă consolidată valabilă la data 30-06-2016Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-06-2016 până la data de 17-01-2022

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINUL nr. 137 din 14 iunie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 408 din 19 iunie 2012, la data de 30 Iunie 2016 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.942 din 2 decembrie 2015; ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 30-06-2016 Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016
  Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Instrucţiunile de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru administraţie emite următorul ordin:Articolul 1Se acordă cel de-al doilea titlu de parc industrial Agenţiei de Dezvoltare Locală Oradea - S.A., cu sediul în municipiul Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, judeţul Bihor, având număr de ordine în registrul comerţului J05/2814/2008, cod unic de înregistrare 24734055, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.La data de 30-06-2016 sintagma: Societății ”Eurobusiness Parc Oradea” - S.A. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 902 din 17 iunie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 30 iunie 2016Articolul 2Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua de centură - Strada Ogorului nr. 4;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!