Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.12.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 9 noiembrie 2018Data intrării în vigoare 09-11-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Strategia naţională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă Planul naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţia prefectului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate, prevăzute în Strategia naţională.Articolul 4Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Strategia naţională se asigură de către fiecare instituţie/autoritate publică cu atribuţii în domeniu în raport cu termenele de realizare, priorităţile şi resursele disponibile în bugetele proprii.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Ştefan-Radu Oprea
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  George Vladimir Ivaşcu
  p. Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Ioana Bran
  p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Boglarka Lilla Debelka,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 31 octombrie 2018.Nr. 861.Anexa nr. 1 Deschideți STRATEGIE NAȚIONALĂîmpotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022
  Anexa nr. 2 Deschideți PLAN NAȚIONALde acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului depersoane pentru perioada 2018-2022

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!