Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (13.06.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 1 august 1991Data intrării în vigoare 01-08-1991
  Formă consolidată valabilă la data 01-01-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-01-2019 până la data de 13-06-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 49 din 29 iulie 1991, publicate în Monitorul Oficial nr. 162 din 1 august 1991, la data de 1 ianuarie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 55 din 1 iunie 1992; HOTĂRÂREA nr. 773 din 27 noiembrie 1992; HOTĂRÂREA nr. 587 din 2 noiembrie 1993; HOTĂRÂREA nr. 685 din 29 noiembrie 1993; HOTĂRÂREA nr. 35 din 28 ianuarie 1994; HOTĂRÂREA nr. 178 din 22 aprilie 1994; LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994; HOTĂRÂREA nr. 444 din 29 iulie 1994; HOTĂRÂREA nr. 183 din 31 martie 1995; HOTĂRÂREA nr. 483 din 3 iulie 1995; HOTĂRÂREA nr. 802 din 10 octombrie 1995; HOTĂRÂREA nr. 211 din 28 martie 1996; HOTĂRÂREA nr. 543 din 5 iulie 1996; HOTĂRÂREA nr. 848 din 23 septembrie 1996; HOTĂRÂREA nr. 28 din 21 februarie 1997; HOTĂRÂREA nr. 471 din 25 august 1997; HOTĂRÂREA nr. 173 din 26 martie 1998; HOTĂRÂREA nr. 295 din 15 aprilie 1999; HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 24 noiembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001; LEGEA nr. 770 din 29 decembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002; HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003; LEGEA nr. 364 din 19 septembrie 2003; RECTIFICAREA nr. 364 din 19 septembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.768 din 13 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 67 din 23 ianuarie 2008; LEGEA nr. 205 din 24 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016; LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 noiembrie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Articolele IV și V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.005 din 14 decembrie 2016, astfel cum au fost introduse de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 8 mai 2017 prevăd:Articolul IV(1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi plătite prin casele de pensii/casele de pensii sectoriale, nu se au în vedere la acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.(2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Articolul V(1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 49/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează anual prin legea bugetului de stat.(2) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:a) art. 2^1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare;b) art. 21 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;c) alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial, Partea I, al României nr. 135 din 1 aprilie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum urmează:a)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!