Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.066 din 8 februarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011Data intrării în vigoare 14-03-2011
  Formă consolidată valabilă la data 05-06-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-06-2019 până la data de 11-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.066 din 8 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011, la data de 05 Iunie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 2.624 din 17 septembrie 2014; ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.364/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se abrogă.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!