Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!

Abonamentul pe care îl deţineţi nu include drepturi de acces la acest modul.

Pentru a avea acces la toată informaţia, trebuie să achiziționați un abonament sau să schimbaţi planul de abonament care să conțină modulul de .

Alege plan abonament
LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 14 aprilie 2008Data intrării în vigoare 17-10-2008
    Formă consolidată valabilă la data 30-01-2023 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-06-2019 până la data de 05-06-2023


    Notă CTCE
    Forma consolidată a Legii nr. 76 din 8 aprilie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 14 aprilie 2008, la data de 30 Ianuarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; DECIZIA ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE nr. 5 din 16 mai 2016; LEGEA nr. 118 din 20 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege are drept scop constituirea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, denumit în continuare S.N.D.G.J., pentru prevenirea şi combaterea unor categorii de infracţiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în special dreptului la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, precum şi pentru identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor decedate în urma catastrofelor naturale, a accidentelor în masă, a infracţiunilor de omor sau a actelor de terorism.(2) Prezenta lege stabileşte condiţiile în care pot fi prelevate probe biologice de la anumite persoane fizice sau din urmele rămase la locul comiterii unor infracţiuni, în vederea determinării profilului genetic, precum şi condiţiile în care pot fi prelucrate datele cuprinse în S.N.D.G.J.(3) În S.N.D.G.J. se verifică şi se compară profile genetice şi date cu caracter personal, în scopul:a) excluderii persoanelor din cercul de suspecţi şi identificării autorilor infracţiunilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege;