Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 139 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014Data intrării în vigoare 03-12-2014
  Formă consolidată valabilă la data 14-08-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 14-08-2019 până la data de 10-08-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 139 din 2 decembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014, la data de 14 August 2019 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 135 din 13 august 2015; ORDINUL nr. 104 din 27 octombrie 2017; ORDINUL nr. 24 din 30 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 91 din 16 mai 2018; ORDINUL nr. 180 din 14 august 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  La data de 23-05-2018 Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 16 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 23 mai 2018
  Având în vedere dispoziţiile art. 14 şi ale art. 22 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2012 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu nominalizarea funcţiilor,în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (17) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.La data de 23-05-2018 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 91 din 16 mai 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 23 mai 2018Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!