Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (01.07.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 3 iulie 2019Data intrării în vigoare 03-07-2019
  Formă consolidată valabilă la data 18-10-2019Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-10-2019 până la data de 01-07-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 548 din 3 iulie 2019, la data de 18 Octombrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 53 din 25 iunie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere necesitatea stringentă a creşterii contribuţiei sectorului energetic la îndeplinirea obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi eficienţa energetică,
  luând în considerare faptul că se impune implementarea unui program multianual destinat modernizării, extinderii sau înfiinţării sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor,pentru diminuarea efortului bugetar anual de repartizare, în regim de urgenţă, a unor sume pentru asigurarea continuităţii serviciului public de încălzire a populaţiei în sezonul de iarnă, dată fiind necesitatea stringentă de realizare a investiţiilor în sistem,în situaţia neadoptării prevederilor privind investiţiile în termoficare, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în imposibilitatea legală pentru încheierea contractelor de finanţare multianuale, care permit unităţilor administrativ-teritoriale desfăşurarea unui program investiţional concret şi coerent care ar evidenţia pe termen scurt rezultatele obţinute în modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor.În lipsa adoptării prevederilor în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în împrejurarea potrivit căreia anumite servicii publice nu ar fi asigurate în regim de continuitate, precum alimentarea populaţiei cu apă potabilă, termoficare sau salubritate, cu impact negativ asupra sănătăţii populaţiei.În vederea atingerii ţintelor stabilite prin Programul de guvernare 2018-2020 privind realizarea obiectivelor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul I(1) Se aprobă Programul multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, denumit în continuare Programul Termoficare, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin actualizarea Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Programul Termoficare se implementează în perioada 2019-2027 şi va finanţa proiecte de investiţii noi şi proiecte aflate în derulare care au fost începute în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 462/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!