Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.02.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*)privind regimul deşeurilor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 28 martie 2014Data intrării în vigoare 28-03-2014

    Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, la data de 31 Octombrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 12 octombrie 2016; LEGEA nr. 166 din 12 iulie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018; LEGEA nr. 31 din 10 ianuarie 2019; LEGEA nr. 188 din 25 octombrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011.§ 1. Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor şi prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei folosirii acestora.§ 2. Domeniul de aplicareArticolul 2

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!