Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.11.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 decembrie 2019pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019Data intrării în vigoare 19-12-2019


  Având în vedere necesitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii,luând în considerare faptul că în cardul naţional de asigurări de sănătate nu a fost cuprinsă partiţia pentru transport,ţinând seama de faptul că nu toţi beneficiarii facilităţilor la transport deţin un card de sănătate potrivit dispoziţiilor art. 337 alin. (2) teza a 2-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia „Pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional pentru dovedirea calităţii de asigurat, se emite adeverinţa de asigurat, prevăzută la art. 326 lit. c)“,având în vedere că asigurarea cu cititoare de carduri a fiecărui material rulant, indiferent de distanţa parcursă implică un necesar mare de fonduri alocate cu această destinaţie, fondurile proprii ale acestora fiind utilizate cu prioritate, pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, plăţile aferente către bugetul de stat şi pentru lucrări de întreţinere, reparaţii şi/sau modernizare a materialului rulant,ţinând seama de faptul că persoanele îndreptăţite mai pot beneficia de facilităţi la transport pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2019,constatând că situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru asigurarea în continuare a facilităţilor la transport prin utilizarea în această perioadă a tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie,ţinând seama de faptul că neadoptarea acestei măsuri ar conduce, începând cu data de 1 ianuarie 2020, la imposibilitatea asigurării facilităţilor la transport pentru persoanele care beneficiază de acest drept, potrivit legii, pe baza tichetelor/taloanelor de călătorie,
  în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul ITermenul prevăzut la art. V şi VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2012, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2021.Articolul IITermenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
  Ionel Scrioşteanu,

  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul sănătăţii,
  Victor Sebastian Costache
  Ministrul finanţelor publice,
  Vasile-Florin Cîţu
  Bucureşti, 18 decembrie 2019.Nr. 77.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!