Structură Act

Forma la zi
Pret: 48,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005Data intrării în vigoare 25-07-2005
  Formă consolidată valabilă la data 23-07-2020Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-07-2020 până la data de 26-01-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 247 din 19 iulie 2005, publicate în Monitorul Oficial nr. 653 din 22 iulie 2005, la data de 23 Iulie 2020 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005; RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 11 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 77 din 8 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008; DECIZIA nr. 830 din 8 iulie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008; DECIZIA nr. 1.352 din 10 decembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 30 noiembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011; LEGEA nr. 302 din 29 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 6 iunie 2012; LEGEA nr. 117 din 4 iulie 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013; LEGEA nr. 337 din 10 decembrie 2013; LEGEA nr. 10 din 8 ianuarie 2015; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016; DECIZIA nr. 160 din 14 martie 2017; LEGEA nr. 89 din 28 aprilie 2017; LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019; DECIZIA nr. 597 din 15 iulie 2020.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Conform art. 165 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, la 1 februarie 2014 ar fi trebuit abrogată lit. f) a art. 15, Cap. IV din Titlul VII, însă legiuitorul a intervenit cu respectiva abrogare prin lit. c) a art. 50 din LEGEA nr. 165 din 16 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 17 mai 2013 care a intrat în vigoare la data de 20 mai 2013.A se vedea şi art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015 introdus de subpct. 4, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care prevede: "Art. VII. - Se amnistiază obligaţiile de plată reprezentând amenzi civile stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase irevocabile/definitive ca urmare a neexecutării unor obligaţii de a emite titluri de despăgubire, în condiţiile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă obligaţiile de a face în baza cărora s-au stabilit amenzile civile au fost îndeplinite până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă".
  SUMARULLegii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Pag. din M.O.) ---------- TITLUL I Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată*) ........................................ 3-21 TITLUL II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!