Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.12.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 28-11-2016
  Formă consolidată valabilă la data 31-12-2019 Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-12-2019 până la data de 22-11-2022


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 962 din 28 noiembrie 2016, la data de 31 Decembrie 2019 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 217 din 6 martie 2018; ORDINUL nr. 381 din 25 mai 2018; ORDINUL nr. 1.075 din 27 septembrie 2018; ORDINUL nr. 3.441 din 18 decembrie 2019.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere:– 
  dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!